Inwoners

Recente nieuwsberichten

(Accordion ingeklapt)

Dat komt omdat Avri extra ondergrondse containers plaatst en meer tijd nodig is voor plaatsing door soms onvoorziene ligging van kabels en leidingen.
Lees meer over 'Nieuwe manier afvalinzamelen start later dan 1 januari'

(Accordion ingeklapt)

U kunt vanaf 16 november 2018 gedurende 2 weken uw schriftelijke reactie schriftelijk sturen.
Lees meer over 'Ontwerp-plan snelheidsremmende maatregelen In ’t Land en Hamsestraat (gedeeltelijk) Opheusden'

(Accordion ingeklapt)

Wethouder Hans Keuken (Jeugd) bezocht deze week een pleeggezin in Kesteren.
Lees meer over 'Week van de Pleegzorg: pleegouder zijn iets voor u?'

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

De tien toeristische voetveren in Rivierengebied hebben dit jaar ruim 121.000 passagiers overgezet!
Lees meer over 'Mooie aantallen overzettingen pontjes Uit®waarde'

(Accordion ingeklapt)

Voor meisjes en jongens van 4 tot 12. Welkom!
Lees meer over 'Sportactiviteiten in de buurt! Kom jij ook?'

(Accordion ingeklapt)

Het besluit ligt vanaf donderdag 15 november 2018 gedurende een periode van 6 weken ter inzage.
Lees meer over 'Voorgenomen besluit onttrekking openbaarheid'

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

Ook in 2019 organiseert Stichting ‘Ons Huis’ taalcursussen in het Nannenberghuis Dodewaard.
Lees meer over 'Taalcursussen Engels, Frans, Spaans en Duits'

(Accordion ingeklapt)

Welkom bij inloopavonden Ochten, Kesteren, Opheusden en Dodewaard
Lees meer over 'Voorontwerp bestemmingsplan ‘Kernen Neder-Betuwe’'

(Accordion ingeklapt)

Donderdag 22 november in de raadzaal, 19.00 uur.
Lees meer over 'Beeldvormende avond 22 november'

(Accordion ingeklapt)

Donderdag 15 november in het gemeentehuis, raadzaal
Lees meer over 'College-informatieavond 15 november'

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

Is er geen melding bij de gemeente ontvangen, dan is het verboden om carbid te schieten!
Lees meer over 'Carbid schieten? Vóór 3 december 2018 melden!'

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 8 november 2018 de eerste begroting van de nieuwe raadsperiode, de begroting voor het jaar 2019, vastgesteld alsmede de meerjarenraming voor 2020-202...
Lees meer over 'Gemeenteraad stelt unaniem begroting 2019 vast; investeringen en verdere verlaging onroerendzaakbelasting'

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

Overleden op 2 november 2018 op 92-jarige leeftijd in zijn woonplaats in Liechtenstein
Lees meer over 'In memoriam: Gerrit van Riemsdijk'

(Accordion ingeklapt)

Samenwerking door Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Brabant, 's Hertogenbosch, Regio Rivierenland, Provincie Gelderland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Lees meer over 'Uitnodiging Onderzoeksateliers MIRT-verkenning A2 Deil - 's Hertogenbosch - Vught'

(Accordion ingeklapt)

Lees de algemene beschouwingen van SGP, PvdA, Gemeentebelangen, CDA, VVD en ChristenUnie
Lees meer over 'Algemene beschouwingen politiek in verband met begroting 2019'

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

Voor meisjes en jongens van 4 tot 12. Welkom!
Lees meer over 'Sportactiviteiten in de buurt! Kom jij ook?'

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

Als u gaat verhuizen naar een ander adres dient u dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Vaak gaat dit goed, maar soms vergeet iemand dit. Gelet op allerlei zaken die iemand tijdens de v...
Lees meer over 'Adresonderzoek opgestart (november 2018)'

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

Afspraken maken met je puber werkt! Dus ook de afspraak van niet-roken en niet-drinken maak je niet voor NIX.
Lees meer over 'Leuke vlogs en video’s met herkenbare puberthema’s'

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

Horecagelegenheden in Neder-Betuwe houden zich redelijk tot goed aan de voorgeschreven regels en wetten; wel moeten ze hier en daar nog wat puntjes op de i zetten. Dat is de conclusie na een onaa...
Lees meer over 'Conclusie na onaangekondigde controle aantal horecagelegenheden Neder-Betuwe: niet onveilig, wel aanbevelingen'

(Accordion ingeklapt)

in het kader van de Brandpreventieweken met als motto ‘Hé doe de deur dicht!’
Lees meer over 'Aandacht voor brandveilig wonen'

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

Hebt u of heb jij een idee om iets te organiseren op 31 december en/of 1 januari? Meld dat dan bij de gemeente vóór 16 november a.s.
Lees meer over 'Iets organiseren tijdens de jaarwisseling? Meld het op tijd!'

(Accordion ingeklapt)

Deze keer: Vragen en antwoorden over de nieuwe manier van afval inzamelen.
Lees meer over 'Rubriek over afval scheiden. Met informatie en tips.'

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

Op vrijdag 16 november 2018 van 12.00 tot 14.00 uur is er op het Provinciehuis te Arnhem een openbare hoorzitting onder leiding van gedeputeerde mevrouw mr. C. Bieze voor het indienen van bezware...
Lees meer over 'Hoorzitting en inzage documenten voor aanleg rioolpersleiding tracé Andelst-Zetten (gedoogplichtprocedure Belemmeringenwet Privaatrecht)'

(Accordion ingeklapt)

Op 29 oktober 2018 heeft de burgemeester de nieuwe Beleidsregel Bestuurlijke aanpak artikel 13b Opiumwet vastgesteld.
Lees meer over 'Beleidsregel Bestuurlijke aanpak artikel 13b Opiumwet'

(Accordion ingeklapt)

Iedere donderdagavond, in de oneven weken, is er een financieel spreekuur van 18:00-19:30 uur in het gemeentehuis in Opheusden.
Lees meer over 'Financieel spreekuur 8 november'

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

Donderdag 8 november om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis
Lees meer over 'Raadsvergadering op 8 november'

(Accordion ingeklapt)

Donderdag 1 november in de raadzaal van het gemeentehuis
Lees meer over 'Beeldvormende avond op 1 november'

(Accordion ingeklapt)

En ook voor andere zaken die belangrijk zijn voor uw kind.
Lees meer over 'Geen geld voor zwemles? Misschien wel via het Kindpakket Neder-Betuwe.'

(Accordion ingeklapt)

Deze keer: tips over het scheiden van groenten-, fruit- en tuinafval en plastic verpakkingen en drinkpakken
Lees meer over 'Afval scheiden heel gewoon'

(Accordion ingeklapt)

Alle historische schatten en kansen in één poster
Lees meer over 'Schatkist van Neder-Betuwe: 2000 jaar cultuurgeschiedenis'

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

iedereen kan tot en met 9 november stemmen
Lees meer over 'Al gestemd op de Lingemeren?'

(Accordion ingeklapt)

Als u gaat verhuizen naar een ander adres dient u dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Vaak gaat dit goed, maar soms vergeet iemand dit. Gelet op allerlei zaken die iemand tijdens de v...
Lees meer over 'Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP) (24 oktober 2018)'

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

Voor meisjes en jongens van 4 tot 12 jaar.
Lees meer over 'Sportactiviteiten in de buurt! Kom jij ook?'

(Accordion ingeklapt)

De burgemeester komt voorlezen op de Hervormde School in Opheusden.
Lees meer over 'Vooruit, nóg een verhaaltje'

(Accordion ingeklapt)

Via het Kindpakket Neder-Betuwe
Lees meer over 'Een warme winterjas en laarzen'

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

Een nieuwe rubriek voor de komende maanden. Over afval scheiden. Met informatie en tips.
Lees meer over 'Afval scheiden heel gewoon'

(Accordion ingeklapt)

Woont u ook zo graag in een groene omgeving, met veel bomen in uw buurt? Dit jaar vallen de bladeren eerder van de bomen vanwege de warme en droge zomer. Het gevallen blad kan uw tuin in waaien o...
Lees meer over 'Bladkorven'