Inwoners

Recente nieuwsberichten

(Accordion ingeklapt)

Onderwerpen: Armoedebestrijding kinderen, schuldhulpverlening, beschermd wonen en Klimaatnota
Lees meer over 'Beeldvormende avond op 25 januari'

(Accordion ingeklapt)

voor jongens en meisjes van 4-12 jaar
Lees meer over 'Buurtsport Neder-Betuwe januari 2018'

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

Welzijn Rivierstroom nodigt volwassen inwoners met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) uit om mee te gaan naar de ontmoetingsochtend van Pluryn in Tiel op maandag 29 januari.
Lees meer over 'NAH Neder-Betuwe en Buren'

(Accordion ingeklapt)

Het huis van Dodewaard, Kesteren, Opheusden en Ochten nodigt vrijwilligers en statushouders van harte uit om onder het genot van een kopje koffie met elkaar in gesprek te gaan.
Lees meer over 'Kom ook naar het Praathuis om Nederlands te spreken!'

(Accordion ingeklapt)

De mantelzorgsalon wordt iedere laatste maandag van de maand gehouden in zorgcentrum Het Anker aan de Schenkhofstraat 11 in Kesteren.
Lees meer over 'Mantelzorgondersteuning: mantelzorgsalon'

(Accordion ingeklapt)

Vanaf donderdag 22 februari organiseert Welzijn Rivierstroom in samenwerking met Indigo de training Voluit Leven.
Lees meer over 'Voluit leven'

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

Als u gaat verhuizen naar een ander adres dient u dit door te geven aan de gemeente waar u gaat wonen.
Lees meer over 'Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP) 17 januari 2018'

(Accordion ingeklapt)

De Avri-app is uitgebreid met een nieuwe functie ‘melding maken’.
Lees meer over 'Voortaan ook melding openbare ruimte maken via AVRI-app'

(Accordion ingeklapt)

Collegeinformatieavond op 18 januari; beeldvormende avond op 25 januari
Lees meer over 'Vergaderingen'

(Accordion ingeklapt)

Verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers werkzaam in de welzijnssector worden uitgedaagd om nieuw aanbod te ontwikkelen om meer inwoners in aanraking te laten komen met bewegen,...
Lees meer over 'Nieuw in Neder-Betuwe: subsidie voor sportaanbod op maat'

(Accordion ingeklapt)

Sportvereniging Olympia heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie op 12 januari in sporthal De Linie in Ochten het startsein gegeven voor het 75-jarig jubileum dat in 2018 groots gevierd gaat worden.
Lees meer over 'Start jubileumactiviteiten bij 75-jarige Olympia Ochten'

(Accordion ingeklapt)

In opdracht van de gemeente Neder-Betuwe en Waterschap Rivierenland wordt aan de westzijde van Opheusden een waterbergingsplas gerealiseerd op het terrein achter de sportvelden van voetbalverenig...
Lees meer over 'Realisatie waterberging in Opheusden'

(Accordion ingeklapt)

De WOZ-beschikking en gecombineerde aanslag 2018 van de gemeente Neder-Betuwe kunt u nu ook digitaal ontvangen in uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid.
Lees meer over 'WOZ-beschikking en gecombineerde aanslag via MijnOverheid ontvangen?'

(Accordion ingeklapt)

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart 2018 staan vijf debatten op het programma.
Lees meer over 'Debatten verkiezingen gemeenteraad'

(Accordion ingeklapt)

Als u gaat verhuizen naar een ander adres dient u dit door te geven aan de gemeente waar u gaat wonen.
Lees meer over 'Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP) 10 januari 2018'

(Accordion ingeklapt)

Op donderdag 15 februari organiseert Welzijn Rivierstroom in samenwerking met Indigo voor senioren in de gemeente Buren en Neder Betuwe de bijeenkomst ‘Stilstaan en doorgaan na verlieservar...
Lees meer over 'De kunst van het ouder worden'

(Accordion ingeklapt)

Doe mee aan de prijsvraag die Landschapsfonds Neder-Betuwe voor de vierde keer heeft uitgeschreven.
Lees meer over '10.000 euro beschikbaar voor de uitvoering van misschien wel uw idee'

(Accordion ingeklapt)

De ‘Neder-Betuwse Coöperatie Rivierenstroom’ is op initiatief van inwoners uit de gemeente ontstaan.
Lees meer over 'Doet u mee? Om samen Neder-Betuwe energieneutraal te maken'

(Accordion ingeklapt)

Op vrijdag 2 februari
Lees meer over 'Warme-truiendag'

(Accordion ingeklapt)

Welzijn Rivierstroom wil vrijwilligersorganisaties in Neder-Betuwe helpen met NLdoet
Lees meer over '€ 400,- voor vrijwilligersorganisaties Neder-Betuwe!'

(Accordion ingeklapt)

Op 31 december 2017 is de Amerikaanse oorlogsveteraan Edward Simons Fulmer overleden.
Lees meer over 'Oorlogsveteraan Edward Fulmer overleden'

(Accordion ingeklapt)

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Neder-Betuwe maakt het volgende bekend:
Lees meer over 'Verkiezing Gemeenteraad 2018: Kandidaatstelling'

(Accordion ingeklapt)

Op 19 en 20 januari is er open huis. Het college van burgemeester en wethouders ging er al eerder kijken.
Lees meer over 'Bedrijfsbezoek aan nieuwe pand Damcon op ABC-terrein Opheusden'

(Accordion ingeklapt)

Themabijeenkomsten, verkiezingsdebat en verkiezing(savond)
Lees meer over 'Verkiezingen 21 maart 2018: Noteer alvast in uw agenda'

(Accordion ingeklapt)

Neder-Betuwe telt 23.611 inwoners per 1 januari 2018: 11.847 mannen en 11.764 vrouwen.
Lees meer over 'Voorlopige vaststelling aantal inwoners Neder-Betuwe: 23.611'

(Accordion ingeklapt)

tijdens de nieuwjaarsreceptie op woensdag 3 januari 2018 in het gemeentehuis in Opheusden.
Lees meer over 'Nieuwjaarstoespraak burgemeester A.J. Kottelenberg'

(Accordion ingeklapt)

Als u gaat verhuizen naar een ander adres dient u dit door te geven aan de gemeente waar u woont.
Lees meer over 'Adresonderzoek opgestart (december 2017)'

(Accordion ingeklapt)

Eind december zijn de eerste zonnepanelen geplaatst voor het zonnepark dat wordt gerealiseerd op de oude afvalberg bij Avri in Geldermalsen.
Lees meer over 'Eerste zonnepanelen geplaatst op oude afvalberg Avri'

(Accordion ingeklapt)

Op dinsdag 2 januari 2018 is aannemer Jansen Rioolreiniging begonnen met het reinigingen en inspecteren van een deel van de hoofdriolering in de gemeente Neder-Betuwe.
Lees meer over 'Reinigen en inspecteren riolering in Neder-Betuwe'

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

Kinderen die in het nieuwe jaar kerstbomen ophalen krijgen voor elke ingeleverde kerstboom 1 euro op 10 januari.
Lees meer over '1 euro voor een kerstboom op 10 januari'

(Accordion ingeklapt)

Op donderdag 28 december 2017 was het vijftig jaar geleden dat de heer N.W.C. (Niek) Augustinus en mevrouw S. (Samelien) Augustinus-Lindner uit Ochten trouwden.
Lees meer over 'Echtpaar Augustinus-Lindner uit Ochten 50 jaar getrouwd'

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

Informeer bij jongerenwerker Ralf Reinders voor meer informatie over de vuurwerkcampagne. Hij is bereikbaar via mobiel 06-30032965 of email r.reinders@mozaiekwelzijn.nl.
Lees meer over 'Vuurwerkbus van Mozaïek Welzijn'

(Accordion ingeklapt)

We wensen u en uw hond een heel fijne oudjaarsavond en natuurlijk nogmaals een gezond en voorspoedig nieuwjaar!
Lees meer over 'KAKaanpak: 27 december 2017'

(Accordion ingeklapt)

Op donderdag 21 december 2017 was het vijftig jaar geleden dat de heer W.C. (Wim) van Noort en mevrouw G. (Griet) van Noort-van Dam uit Opheusden trouwden.
Lees meer over 'Echtpaar Van Noort-van Dam uit Opheusden 50 jaar getrouwd'

(Accordion ingeklapt)

Op woensdag 20 december 2017 was het vijftig jaar geleden dat de heer J.A. (Jochem) Budding en mevrouw L. (Lina) Budding-Rozeboom uit Kesteren trouwden.
Lees meer over 'Echtpaar Budding-Rozeboom uit Kesteren 50 jaar getrouwd'

(Accordion ingeklapt)

Op dinsdag 19 december 2017 was het vijftig jaar geleden dat de heer C.P. (Kees) de Goede en mevrouw P. (Nel) de Goede-van Winden uit Ochten trouwden.
Lees meer over 'Echtpaar De Goede-van Winden uit Ochten 50 jaar getrouwd'

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

Het voetveer Dodewaard-Druten heeft weer een prachtig seizoen achter de rug.
Lees meer over 'Vrijwilligers en sponsors van voetveer Dodewaard-Druten: bedankt!'

(Accordion ingeklapt)

Welzijn Rivierstroom ziet steeds vaker inwoners die door rood staan in de problemen komen.
Lees meer over 'Stop met rood staan!'

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

(Accordion ingeklapt)

De decembermaand: feestjes en diners. Hoe zit het met alcohol, drinken en roken bij uw puber. Hebt u als ouder daarover nagedacht?
Lees meer over 'Over feestdagen, pubers, alcohol en roken'

(Accordion ingeklapt)

Fijne kerstdagen en een voorspoedig 2018!
Lees meer over 'KAKaanpak wenst u fijne feestdagen'

(Accordion ingeklapt)

Informatie over o.a. afvalinzameling, milieustraten, papier- en textielcontainers, prullenbakken, ondergrondse containers en gladheidsbestrijding.
Lees meer over 'AVRI-berichten rond de feestdagen'

(Accordion ingeklapt)

De afvalkalender van Avri voor 2018 staat op avri.nl en is te vinden in de Avri-app.
Lees meer over 'Afvalkalender Avri online en via app'