KNIL-monumenten

Gemeente Neder-Betuwe biedt u graag de mogelijkheid om graven van KNIL-militairen en hun partner aan te merken als historisch waardevolle graven. Wij doen dit in het licht van de herdenking van de KNIL-militairen en uit respect voor uw relatie met de begraven KNIL-militairen. Instemming van u als rechthebbende is en blijft daarbij het belangrijkste criterium. We vinden het belangrijk om u de keuze te geven en proberen u daar zo goed mogelijk bij te informeren. Op deze pagina vindt u daarom meer informatie.

Achtergrond

In het voorjaar van 2021 herdacht gemeente Neder-Betuwe ‘70 jaar Molukkers in Nederland’. Een aantal gemeenten sprak over het zogenoemde ‘overnemen’ van graven van KNIL-militairen. In maart 2021 is met een delegatie van Molukse inwoners in Neder-Betuwe gesproken over het 'overnemen' van graven van KNIL-militairen in Neder-Betuwe. De Molukse vertegenwoordiging heeft aangegeven dat zij daar positief tegenover staat.

Uitvoering

Gemeente Neder-Betuwe gaat het beleid rondom KNIL graven uitvoeren. Graven van oud-KNIL-militairen (met legernummer) en die van hun echtgenotes krijgen de beschermde status / status historisch waardevol graf. Aanmelden is vrijwillig. Het is niet verplicht om mee te doen. De gemeente biedt de rechthebbende de gelegenheid het graf aan te melden voor deze beschermde status. Daarna beoordeelt zij de aanvraag en kent de status toe. 

Gemeente Neder-Betuwe neemt na aanwijzing de grafrechten over en wordt rechthebbende. Dit gaat in op het moment dat de grafrechten weer verlengd moeten worden. Per graf kan de ingangsdatum dus verschillend zijn. Eerder afstand doen van het grafrecht is ook mogelijk. Er worden dan geen kosten terugbetaald.

Brieven

De gemeente verstuurt brieven naar alle mensen die betrokken zijn. In die brief legt de gemeente uit waarom zij dit doet en wat de procedure inhoudt. De brief bevat een antwoordformulier waarmee u een graf kunt aanmelden. Heeft u de brief niet ontvangen en wilt u toch van de regeling gebruik maken? Neem contact op via KNILmonumenten@nederbetuwe.nl

Q&A

We hebben de meest gestelde vragen op een rij gezet. U kunt het overzicht hier downloaden (pdf, 124 kb). Misschien staat uw vraag er ook tussen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met medewerkers van de gemeente Neder-Betuwe. U kunt dat doen door een bericht te sturen aan KNILmonumenten@nederbetuwe.nl of te bellen naar 14 0488.