Snel hulp nodig?

Bij acuut (levens)gevaar, bel direct 112.

Belt u bij een psychische crisis de huisarts: deze kan u doorverwijzen naar de crisisdienst.

Landelijk meldpunt verwarde personen: bel 0800-1205 of kijk op www.zorgwekkendgedrag.nl.

Bij crisis jeugdige buiten kantoortijden en in het weekend: bel 0900-9955599.

Melden van huiselijk geweld en kindermishandeling: bel 0800-2000.