Zorg, welzijn en inkomen

Kernpunt Neder-Betuwe beantwoordt alle vragen op het gebied van welzijn, wonen, werk, zorg, opvoeden en opgroeien en verwijst naar organisaties, activiteiten en hulp. Klik hier om naar de website van de Kernpunten te gaan.

Op deze website vindt u meer informatie over onder andere:

 • Bijzondere bijstand
 • Burenruzie of overlast
 • CliĆ«ntondersteuning
 • Consultatiebureau en schoolarts
 • Crisisopvang
 • Dagbesteding
 • Daklozenopvang
 • Hulp bij het huishouden
 • Jeugdhulp
 • Maatjesprojecten
 • Maatschappelijk werk
 • Parkeerkaart
 • Pgb
 • Regelingen gemeente
 • Respijtzorg
 • Rolstoel
 • Schuldhulpverlening
 • Soorten vrijwilligerswerk
 • Taxivervoer
 • Tips activiteiten
 • Werk en inkomen
 • Wmo
 • Wonen met begeleiding