Opvang oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne

De oorlog die op 24 februari in Oekraïne begon, breidt zich steeds verder uit. We zien de verbeten strijd tegen de Russische invasie, de strijd van een volk voor het behoud van hun steeds meer verwoeste land. De enorme uittocht van vluchtelingen die zich voltrekt. Radeloze mensen met een peilloos verdriet. Mensen op zoek naar beschutting en wat rust.

Veel inwoners van onze gemeente voelen zich solidair met Oekraïne en willen wat doen. Sommigen zijn ook bezorgd over wat de Russische inval betekent voor de veiligheid in de rest van Europa en in Nederland.

Op deze pagina staat belangrijke informatie over wat de gemeente Neder-Betuwe doet en wat u kunt doen. Er zijn nog veel onzekerheden over hetgeen onze gemeente kan betekenen en informatie wisselt snel. Wij passen de informatie aan als er iets wijzigt.

Tot slot: het is belangrijk dat mensen met de Oekraïense nationaliteit die in Neder-Betuwe (tijdelijk) opgevangen zijn bij familie of bekenden of in gastgezinnen, zich bij de gemeente op dat adres inschrijven. Zie ook: ‘Registratie van vluchtelingen uit Oekraïne die in Neder-Betuwe verblijven’.

Deze website vertalen?

Ga naar de website van Google Translate en ga naar ‘Websites’. Daarna voert u de website in die u wilt vertalen, in dit geval www.nederbetuwe.nl. Selecteer de gewenste taal boven het tekstveld aan de rechterkant. Nadat u op de link hebt geklikt, krijgt u een volledig vertaalde versie van de website te zien. Het is ook mogelijk om verschillende talen te kiezen met deze werkbalk.

Translate this website?

Go to the Google Translate website and go to 'Websites'. Then enter the website you want to translate, in this case www.nederbetuwe.nl. Select the desired language above the text field on the right. After clicking the link, you will be presented with a fully translated version of the website. It is also possible to choose different languages with this toolbar.

Accordion item is ingeklapt

De ‘Werkgroep Oekraïne’ regelt veel zaken in onze gemeente in relatie tot de Neder-Betuwse hulp aan Oekraïeners en coördineert alle hulpvragen en aanbiedingen.

Heeft u een initiatief of een vraag? Wilt u iets melden? Neem contact op met onze werkgroep via het contactadres oekraine@nederbetuwe.nl.

  Accordion item is ingeklapt

  Op de website van Vluchtelingenwerk vindt u o.a. informatie over hulp bieden en plekken waar u spullen kunt doneren.

  Via de website van Giro 555 kunt u met een donatie bijdragen aan medische zorg, eten, onderdak en psychosociale hulp. Het Rode Kruis is een van de samenwerkende hulporganisaties achter Giro 555.

  Accordion item is ingeklapt

  Momenteel is er regionaal een zoektocht bij gemeenten naar meer opvangplekken waar de vluchtelingen wat langer, tot 6 maanden, kunnen blijven. De regie en coördinatie over deze noodopvang ligt bij Veiligheidsregio Gelderland-Zuid waarvan onze gemeente deel uitmaakt. Lees hier het persbericht van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid van 25 maart 2022.

  Begin maart werd de leegstaande Isandraschool in IJzendoorn al gereed gemaakt voor tijdelijke opvang. Een groep Oekraïense vluchtelingen verbleef er een aantal dagen om daarna naar gastgezinnen te gaan. Op dit moment wordt de Isandraschool in IJzendoorn in gereedheid gebracht voor de opvang voor langere tijd, de zogenoemde noodopvang. Inwoners van IJzendoorn zijn hier apart over geïnformeerd via een brief huis aan huis.

  Accordion item is ingeklapt

  Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners (POO) – voor gastgezinnen

  In deze handreiking vinden particulieren informatie over hoe een opvangplek aan te bieden, waar ze op moeten letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. De handreiking is opgesteld door de Rijksoverheid, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en TakeCareBnB. Deze laatste vier partijen vormen samen met NLvoorelkaar een Consortium. De Rijksoverheid werkt op landelijk niveau samen met het Consortium om de opvang door particulieren te begeleiden.

  Lees hier de handreiking POO (pdf, 639 kb)

  Welcome app helpt Oekraïense vluchtelingen op weg in Nederland

  Bekijk hier de flyer over de Welcome app (pdf, 2.361 kb)

  Zorg en ondersteuning voor Oekraïense vluchtelingen

  Besteed bij gevluchte Oekraïners vanaf dag één aandacht voor welzijn en wees alert op gezondheidsklachten (fysiek en mentaal) en zorg voor goede toegang tot zorg.

  Veel Oekraïners worden opgevangen door gemeenten en particulieren en niet door het COA, omdat zij niet de reguliere asielprocedure ingaan. Het is daarom belangrijk dat hulpverleners en vrijwilligers weten hoe de zorg georganiseerd is en waar ze op moeten letten. Bij de eerste opvang van vluchtelingen is een aantal zaken heel belangrijk:

  1. De toegang tot zorg en vergoeding zorgkosten;
  2. Informatie over hoe de zorg geregeld is in Nederland;
  3. Vroege signalering en passende hulp bij psychische klachten;
  4. Aandacht voor gezondheid bij de het bieden van oplossingen en ondersteuning;
  5. Aandacht voor jeugd;
  6. Inzet van tolken.

  Lees meer op de website van Pharos.

  Accordion item is ingeklapt

  Als Oekraïense vluchtelingen op particulier initiatief naar Neder-Betuwe zijn gekomen dan heeft de gemeente geen rol bij het zoeken naar huisvesting. Neem contact op met de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Daar wordt de opvang wordt gecoördineerd binnen onze regio.

  Accordion item is ingeklapt

  Mensen met de Oekraïense nationaliteit die in Neder-Betuwe (tijdelijk) opgevangen zijn bij familie of bekenden of in gastgezinnen, moeten zich bij de gemeente op dat adres inschrijven. Doe dit zo snel mogelijk zodat onderwijs, zorg en (financiële) hulp geboden kan worden. Na inschrijving ontvangt u automatisch bericht over deze ‘leefgeldregeling’.

  • Mail naar oekraine@nederbetuwe.nl de gegevens van de vluchtelingen (naam, voornaam/voornamen en geboortedatum en geboorteplaats)
  • Vermeld daarbij ook de gegevens van de contactpersoon (verblijfsadres, naam en voorletters contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres)
  • De gemeente registreert de gegevens.
  • De vluchteling ontvangt daarna een oproep van onze gemeente voor de inschrijving in een daarvoor ingericht register van de Basisregistratie Personen (BRP). De gemeente moet daarbij de identiteit en nationaliteit kunnen vaststellen aan de hand van een paspoort of ander identiteitsbewijs of door het afnemen van een verklaring.

  De inschrijving in de BRP zorgt ervoor dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) automatisch wordt geïnformeerd. Het aanvragen van asiel is de eerste 6 maanden nog niet nodig. Deze regels kunnen wijzigen. Houd daarvoor de website van de IND in de gaten.

  Accordion item is ingeklapt

  Als u uw woning open wilt stellen voor een of meer vluchtelingen, verwijzen wij u graag door naar de website van Vluchtelingenwerk Nederland, www.vluchtelingenwerk.nl. Hier kunt u uw aanbod bekend maken en wordt er een gezin aan u gekoppeld.

  Het Knooppunt Informatie Oekraïne (KIO) van de Veiligheidsregio’s verzorgt het bijeen brengen van de vraag om vluchtelingen op te nemen en het aanbod van locaties. De gemeente regelt dit dus niet zelf.

  Accordion item is ingeklapt

  U mag Oekraïense vluchtelingen thuis opvangen zolang deze mensen verblijven in uw eigen woning. Of een plek die geschikt is voor tijdelijke bewoning zoals een vakantiehuis of bed & breakfast.

  Een plek waar mensen logeren moet altijd voldoen aan de bouwregelgeving. Dat heeft onder andere te maken met de (brand)veiligheid.

  U mag geen mensen laten logeren in een schuur of bedrijfspand. Ook mag u niet zomaar een caravan/chalet/unit bij uw woning plaatsen. Hiervoor is altijd een vergunning of toestemming van de gemeente nodig. Dat is omdat het opvangen van (groepen) vluchtelingen gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld de buren.

  Accordion item is ingeklapt

  Gezien de ernstige situatie in Oekraïne, zijn hier geen strikte termijnen aan verbonden. Inwoners van Oekraïne kunnen Nederland inreizen met, maar ook zonder visum, dankzij het associatieverdrag dat de EU in 2017 met Oekraïne sloot. De vluchtelingen kunnen hier verblijven voor een periode van 90 dagen, met de mogelijkheid tot eenvoudige verlenging met 90 dagen. Het is voor hen dan ook niet nodig om een asielverzoek in te dienen om rechtmatig in Nederland te mogen verblijven. Bovendien is afgesproken dat inwoners van Oekraïne die de maximale termijnen overschrijden, hier in verband met de huidige situatie geen problemen van zullen ondervinden.

  Accordion item is ingeklapt

  Nee. Ook de zogenaamde kostendelersnorm wordt niet opgelegd wanneer een bijstandsgerechtigde een vluchteling uit Oekraïne in huis neemt. Ook op andere facetten van de uitkering heeft het geen invloed. Door de wijze waarop de Oekraïense vluchtelingen geregistreerd worden, ook de belastingdienst dat het een gastgezin betreft en heeft dat géén gevolgen.

  Accordion item is ingeklapt

  Ja, vluchtelingen die zijn gemeld bij de gemeente vallen onder de WA-verzekering die de gemeente heeft afgesloten. Schade door COVID-19 en schade  aan gebouwen, woonhuizen, schepen, en/of andere verblijfsruimten waar de vluchtelingen wonen is niet verzekerd.

  Accordion item is ingeklapt

  Sinds kort is er een ‘leefgeldregeling’ voor eten en kleding voor Oekraïense vluchtelingen. In Neder-Betuwe gaat deze eind april 2022 van start. Kijk voor meer informatie over de leefgeldregeling op de website van de Rijksoverheid.

  Accordion item is ingeklapt

  Oekraïense vluchtelingen zijn op dezelfde wijze gedekt als onverzekerde Nederlanders. Dat betekent dat zorgverleners voor medisch noodzakelijke zorg hiervoor een beroep kunnen doen op een subsidieregeling. Nadere informatie is te vinden op de website van het CAK. Of lees het artikel op Zorgwijzer.

  Accordion item is ingeklapt

  Ja, vanaf 1 april 2022 mogen vluchtelingen in loondienst werken. Dit geldt voor vluchtelingen die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie vallen. De werkgever heeft dan geen tewerkstellingsvergunning nodig. De werkgever moet wel een melding doen bij UWV. Kijk voor meer informatie over werk en inkomen voor Oekraïners op de website van de Rijksoverheid.

  Accordion item is ingeklapt

  (Update 29 april 2022)

  Vangt u in uw thuissituatie Oekraïense gezinnen op? Dan kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 tot en met 11 jaar aangemeld worden voor onderwijs via het e-mailadres onderwijsua@vcognederbetuwe.nl. U krijgt dan een aanmeldingsformulier toegestuurd. Naar verwachting kan het onderwijs eind mei starten.

  In de gemeente Neder-Betuwe verzorgt de Rehobothschool in Opheusden het onderwijs aan Oekraïense kinderen. Meer informatie vindt u op https://www.rehoboth-opheusden.nl/oekraine.php

  Binnenkort hopen de landingsweken te starten, waarbij er activiteiten voor de kinderen worden georganiseerd. Meer informatie volgt.

  (persbericht van 20 april 2022)

  Oekraïense kinderen in Neder-Betuwe naar school

  Kinderen uit Oekraïne, die tijdelijk verblijven in Neder-Betuwe, gaan binnenkort hier ook naar school. De gezamenlijke schoolbesturen in het basisonderwijs Neder-Betuwe en de gemeente hebben in goed overleg hierover afspraken gemaakt.

  De oorlog in Oekraïne heeft een grote stroom vluchtelingen op gang gebracht. In Nederland zijn gemeenten verantwoordelijk voor de opvang en ondersteuning van de Oekraïners die in de gemeente verblijven. Onderwijs voor de kinderen hoort bij deze ondersteuning, zij hebben daar recht op.

  Overleg gemeente en scholen

  Ook in Neder-Betuwe wonen inmiddels Oekraïense vluchtelingen. Onder hen veel kinderen. Zij hebben er recht op om naar school te gaan want zij zijn net als alle andere kinderen in Nederland leerplichtig. Gemeente Neder-Betuwe is om tafel gegaan met de vijf schoolbesturen in het basisonderwijs van Neder-Betuwe: CPOV, Fluvium, SSBB, Trivium en VCOG* die graag hun verantwoordelijkheid nemen in een gezamenlijk initiatief.

  *CPOV: Christelijk Primair Onderwijs Veenendaal en omgeving | Fluvium: Stichting Fluvium Openbaar Onderwijs | SBB: Stichting Scholen met de Bijbel in de Betuwe | Trivium: Stichting Trivium Protestants-Christelijk Onderwijs | VCOG: Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Gereformeerde Grondslag

  Eén locatie

  De conclusie is dat lesgeven op zoveel mogelijk één locatie het beste is voor de kinderen. Er is ruimte beschikbaar op de Rehobothschool in Opheusden die met het bestuur van VCOG de coördinerende rol op zich neemt. Voor praktische zaken kunnen alle scholen worden ingeschakeld, zoals voor kennisdeling op het gebied van nieuwkomersklassen en hulp van leerkrachten en vrijwilligers. Het nieuwkomersonderwijs is toegankelijk voor kinderen uit alle gezindten.

  Vervoer

  Alle Oekraïense vluchtelingenkinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar hebben recht op onderwijs in Nederland. Wanneer zij in Nederland naar school gaan is er soms vervoer nodig. Wij vragen nadrukkelijk om te kijken naar welke mogelijkheden er al zijn, denk aan fietsen, openbaar vervoer (OV) of met iemand meerijden (carpoolen) bijvoorbeeld.

  Wilt u hiervoor een kilometervergoeding ontvangen? Of hebt u geen mogelijkheden om vervoer te regelen? U kunt een aanvraag indienen bij onze gemeente. Mail hiervoor naar leerlingenvervoer@nederbetuwe.nl. De regeling voor kilometervergoeding of vervoer loopt tot de zomervakantie. In de zomervakantie kijken wij opnieuw naar deze regeling.

  Oproep voor taalhulp

  Een oproep wordt gedaan aan mensen die de Oekraïense taal spreken en/of over didactische vaardigheden beschikken om te helpen bij het onderwijs aan de Oekraïense kinderen.

  Wethouder Marien Klein van Neder-Betuwe met onderwijs in zijn portefeuille is blij met de initiatieven van de scholen en de constructieve houding van de schoolbesturen. “Iedereen is er zich van bewust dat onderwijs voor deze kinderen belangrijk is. Voor de taal, voor de ontwikkeling, maar vooral ook als afleiding en daarmee wat rust, want zij hebben veel meegemaakt, in hun thuisland en onderweg.”

  Spelen en leren

  Totdat de lessen van start gaan, zijn er vooral veel spelactiviteiten voor de Oekraïense kinderen. Zij kunnen dan elkaar leren kennen en een beetje gewend raken aan hoe het eraan toegaat op een Nederlandse school. Over het programma vindt nog overleg plaats.

  Vervolgonderwijs op Internationale Schakel Klas

  Oekraïense kinderen van 12 tot 18 jaar kunnen naar de Internationale Schakelklas (ISK) in Wageningen of Tiel. Die keuze maakt de leerling zelf, bijvoorbeeld omdat een school het best bereikbaar is of het meest dichtbij.

  Hulp gevraagd

  Het onderwijs met de Oekraïense kinderen kan nog wel hulp gebruiken. Personen uit Oekraïne die ervaring hebben in het onderwijs, kunnen dit kenbaar maken via het e-mailadres: onderwijsua@vcognederbetuwe.nl

  Accordion item is ingeklapt

  Onderwijs voor 12 tot 18-jarige vluchtelingen uit Oekraïne

  In Nederland gaan nieuwkomers tussen de 12 en 18 jaar naar de internationale schakelklas (ISK).

  Internationale Schakel Klas in Wageningen of Tiel

  Jongeren die in Ochten, Opheusden en Dodewaard wonen, gaan naar de ISK in Wageningen. Jongeren uit Echteld, IJzendoorn en Kesteren gaan naar de ISK in Tiel.

  ISK Wageningen

  Sinds 4 april is school Pantarijn Wageningen gestart met de ISK-Oekraïne. Deze eerste week stond in het teken van ‘landen’ en kennismaken met elkaar en met de school.
  Per 11 april is het lesprogramma vn start gegaan. De lestijden zijn:

  • Maandag van 09:00 uur tot 15:00 uur
  • Dinsdag van 09:00 uur tot 15:00 uur
  • Woensdag van 09:00 uur tot 15:00 uur
  • Donderdag van 09:00 uur tot 12:00 uur
  • Vrijdag van 09:00 uur tot 15:00 uur

  Vanaf maandag 30 mei zijn de lestijden als volgt:

  • Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag: 10.00 – 15.30 uur
  • Donderdag 10.00 – 13.00 uur

  Vrijdag 8 juli is de laatste schooldag.

  De Oekraïense leerlingen nemen zelf een lunchpakket mee. De school zorgt ervoor dat leerlingen daar een laptop kunnen gebruiken.

  Dit is het adres:
  Internationale Schakel Klas Pantarijn - Oekraïne
  Pantarijn VMBO
  Hollandseweg 9 - Wageningen
  Website: www.pantarijn.nl/internationale-schakelklas

  Aanmelden

  De leerlingen kunnen via een aanmeldingsformulier worden ingeschreven. Stuur het formulier naar de coördinator van de ISK Hans Bronswijk via hbronswijk@pantarijn.nl.
  Het telefoonnummer van Hans Bronswijk is 06-11158474.

  ISK Tiel

  Naar verwachting start het Lingecollege ISK in Tiel eind mei met een groep speciaal voor Oekraïense leerlingen.

  Dit is het adres:

  Lingecollege Internationale Schakelklas (ISK)
  Teisterbantlaan 2
  4006 EB Tiel
  Telefoonnummer: 0344 – 640911
  Website: www.lingecollege.nl/isk/

  Aanmelden

  Aanmelden voor de ISK in Tiel kan via het aanmeldingsformulier op de website van het Lingecollege.

   

   

  Accordion item is ingeklapt

  Algemene informatie over de situatie in Oekraïne en informatie over bijvoorbeeld standpunten van het kabinet, Kamerstukken en veel gestelde vragen staan op de website van de Rijksoverheid.

  Op www.crisis.nl vindt u informatie over hoe u zich kunt voorbereiden op een calamiteit. Die algemene tips en adviezen gelden ook nu. Er gelden geen extra adviezen vanwege de actualiteit. In Nederland zijn we goed voorbereid op verschillende soorten noodsituaties of calamiteiten.

  Op de website van VluchtelingenWerk Nederland vindt u onder andere informatie over het aanbieden van huisvesting. VluchtelingenWerk Nederland heeft ook een lijst met veel gestelde vragen over Oekraïne.

  Op de website van Pharos staat ook veel informatie over zorg en ondersteuning voor Oekraïense vluchtelingen.

  Via de website van Giro 555 kunt u met een donatie bijdragen aan medische zorg, eten, onderdak en psychosociale hulp. Het Rode Kruis is een van de samenwerkende hulporganisaties achter Giro 555.

  De oorlog kan ook herinneringen aan andere oorlogen boven brengen, of zorgen dat mensen hun eigen oorlogstrauma’s herbeleven. Blijf er niet mee rondlopen, praten helpt. Kijk op de website van Mind Korrelatie.

  Sinds kort is er een gratis vertaalwebsite beschikbaar. Deze website ondersteunt de vertaling van gesprekken in het Nederlands, Oekraïens en Engels. De vertaalservice is te gebruiken via www.pryv.it.

  Disclaimer

  Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.