Opvang oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne

De oorlog die op 24 februari 2022 in Oekraïne begon, lijkt helaas nog lang niet ten einde. We zien de verbeten strijd tegen de Russische invasie, de strijd van een volk voor het behoud van hun steeds meer verwoeste land. De enorme uittocht van vluchtelingen die zich voltrekt. Radeloze mensen met een peilloos verdriet. Mensen op zoek naar beschutting en wat rust.

Veel inwoners van onze gemeente voelen zich solidair met Oekraïne en reiken de helpende hand. Sommigen zijn ook bezorgd over wat de Russische inval betekent voor de veiligheid in de rest van Europa en in Nederland.

Op deze pagina staat belangrijke informatie over wat de gemeente Neder-Betuwe doet en wat u kunt doen. Informatie wisselt snel. Wij passen de informatie aan als er iets wijzigt.

Tot slot: het is belangrijk dat mensen met de Oekraïense nationaliteit die in Neder-Betuwe (tijdelijk) opgevangen zijn bij familie of bekenden of in gastgezinnen, zich bij de gemeente op dat adres inschrijven. Zie ook: ‘Registratie van vluchtelingen uit Oekraïne die in Neder-Betuwe verblijven’.

Deze website vertalen?

Ga naar de website van Google Translate en ga naar ‘Websites’. Daarna voert u de website in die u wilt vertalen, in dit geval www.nederbetuwe.nl. Selecteer de gewenste taal boven het tekstveld aan de rechterkant. Nadat u op de link hebt geklikt, krijgt u een volledig vertaalde versie van de website te zien. Het is ook mogelijk om verschillende talen te kiezen met deze werkbalk.

Translate this website?

Go to the Google Translate website and go to 'Websites'. Then enter the website you want to translate, in this case www.nederbetuwe.nl. Select the desired language above the text field on the right. After clicking the link, you will be presented with a fully translated version of the website. It is also possible to choose different languages with this toolbar.

Opvang Oekraïense ontheemden

Door de oorlog in Oekraïne zijn veel inwoners van dat land voor het aanhoudende geweld op de vlucht. Velen zijn naar Nederland gekomen. Net als in vele andere gemeenten verblijven ook in Neder-Betuwe Oekraïners.

De oorlog duurt voort, de toestroom van Oekraïense vluchtelingen houdt aan en er is nog geen zicht op de mogelijkheid tot terugkeer. In Nederland is een dreigend tekort aan opvangplekken voor deze Oekraïense ontheemden. Aan alle gemeenten in Nederland is gevraagd mee te helpen aan het verminderen van dit tekort.

Ook de commissaris van de Koning in Gelderland heeft aan de zeven regio’s in zijn provincie gevraagd mee te werken. Gemeente Neder-Betuwe wil graag haar bijdrage leveren en zoekt binnen haar grenzen naar kleinschalige opvanglocaties voor mensen uit Oekraïne.

April 2024 - Locatie De Hoge Wei Kesteren (onder meer weeshuis)

Vragen en antwoorden

Accordion item is ingeklapt

De Hoge Wei in Kesteren is het perceel gelegen tussen de N233 (Cuneraweg), Rhenenseweg en de Betuwestraatweg.

Accordion item is ingeklapt

Op een kleinere locatie langs de Rhenenseweg - waar over vier jaar pas woningen zijn gepland - komt deze opvang. De projectontwikkelaar maakt het perceel bouwrijp waarna woningcorporatie Thius hier tijdelijk een aantal woonunits plaatst.

Accordion item is ingeklapt

Deze woonunits bieden onderdak aan ongeveer 70 personen. De gemeente gaat deze units huren voor de opvang van de Oekraïense weeskinderen en hun begeleidsters en voor andere Oekraïense ontheemden. De gemeente geeft voor de start van de bouw een gedoogbeschikking af omdat de weeskinderen spoedig een nieuw onderdak nodig hebben.

Accordion item is ingeklapt

De units staan er voor een periode van vier jaar. Dat is mogelijk omdat dit perceel pas als laatste aan de beurt is voor woningbouw. Het tijdelijk vestigen van het weeshuis betekent dus geen vertraging van de woningbouw.

Accordion item is ingeklapt

Wij verwachten dat zij in eind mei/ begin juni 2024 kunnen verhuizen naar de woonunits op de Hoge Wei.

Accordion item is ingeklapt

Het weeshuis bestaat uit vier keer vier woonunits/chalets die aan elkaar zijn gekoppeld. De kinderen en hun begeleidsters wonen in deze woonunits die zijn ingericht overeenkomstig de eisen die hiervoor gelden. Daarnaast zijn er nog twee kleinere units die gebruikt worden als EHBO-ruimte, keuken en kantoor, en vier kleinere units waar andere ontheemden worden gehuisvest.

Accordion item is ingeklapt

Er komen 31 kinderen en ongeveer 25 begeleidsters (sommige begeleidsters hebben hun eigen kinderen bij zich. De kinderen wonen nu nog in het oude politiebureau aan de Nedereindsestraat in Kesteren. De begeleiders worden nu nog in panden van particulieren gehuisvest.

Accordion item is ingeklapt

Ook andere ontheemden uit Oekraïne krijgen hier onderdak.

Accordion item is ingeklapt

Dat weten we niet precies. Wij hopen dat het spoedig vrede wordt in Oekraïne zodat de kinderen en hun begeleidsters en ook de andere ontheemden terug kunnen naar hun vaderland. Zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt, blijven zij vier jaar wonen op de locatie aan de Hoge Wei. Daarna is woningbouw gepland op deze locatie.

Accordion item is ingeklapt

Zij komen uit Kryvy Rih in Oekraïne.

Accordion item is ingeklapt

De kinderen zijn ongeveer tussen de 2 en 8 jaar.

Accordion item is ingeklapt

Door de oorlog in Oekraïne moesten zij vluchten uit Oekraïne. De oorlog duurt voort. Het is nog steeds gevaarlijk in dit gebied.

Accordion item is ingeklapt

Ja, dat klopt. Toen zij uit Oekraïne kwamen, zijn zij tijdelijk in het voormalige politiebureau Kesteren gaan wonen. Dit is een tijdelijke noodopvanglocatie die we konden huren tot 1 maart 2024. Na die datum is op deze plek nieuwbouw gepland voor de huisartsenpraktijk met daarboven woningen. De huurtermijn is inmiddels verstreken. Met medewerking van de huisartsenpraktijk en de ontwikkelaar is de huur verlengd tot 1 juni 2024 zodat er meer tijd is voor het vinden van een geschikte andere tijdelijke locatie voor het weeshuis.

Accordion item is ingeklapt

Ja dat klopt. In totaal zijn 105 weeskinderen uit tweeweeshuizen naar Kesteren gekomen in het voorjaar van 2022. Zij zijn tijdelijk gaan wonen in het voormalige politiebureau en in een voormalig bankgebouw. Stichting Ruth uit Neder-Betuwe zorgde voor de begeleiding en coördinatie.

Deze locaties waren wel voor tijdelijke noodopvang geschikt maar niet voor langere tijd.

46 kinderen en hun begeleidsters van één weeshuis zijn op 19 juni 2023 verhuisd naar een opvanglocatie dat gereed gemaakt is hiervoor in de gemeente Stede Broec.

Accordion item is ingeklapt

Ja, eerder was het plan dat deze huisvesting op de locatie Kerkstraat 1 in Dodewaard zou komen. Hier was ruimte voor 63 weeskinderen en hun begeleiders. Inmiddels is het aantal kinderen gedaald naar 31; velen zijn geadopteerd door inwoners uit Oekraïne. Naar verwachting zijn er rond de zomer nog 23 weeskinderen. Het betekent dat de geplande locatie aan de Kerkstraat Dodewaard te groot is en wij op zoek zijn gegaan naar een kleinere locatie.

Accordion item is ingeklapt

De begeleidsters krijgen een (klein) salaris uit Oekraine. Dit wordt door de gemeente aangevuld met leefgeld, zodat zij in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente ontvangt vanuit het Rijk geld om de opvang van Oekraïners te bekostigen. Daaruit betalen we ook de kosten voor het weeshuis.

Accordion item is ingeklapt

Het perceel is van een aantal grondeigenaren die zich laten vertegenwoordigen door ‘De Samenwerking B.V.’ en ‘De Leede Investment B.V.’

Accordion item is ingeklapt

De Samenwerking en De Leede Investment ontwikkelen plannen voor de bouw van een school, een kerk, woningen en een tijdelijke opvanglocatie voor Oekraïense ontheemden.

Accordion item is ingeklapt

Woningcorporatie Thius plaatst de units.

Accordion item is ingeklapt

Gemeente Neder-Betuwe huurt de opvanglocatie voor de duur van vier jaar.

Accordion item is ingeklapt

Als dit binnen twee jaar gebeurt neemt het college van burgemeester en wethouders opnieuw een beslissing en volgt dan de procedures die daarbij horen. Na twee jaar is er een mogelijkheid dat Thius de units dan tijdelijk gaat verhuren aan inwoners die op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning.

Accordion item is ingeklapt

Ja, vanaf 4 jaar gaan zij naar school. Er zijn op de Rehobothschool in Opheusden klassen voor de kinderen uit Oekraïne die nu in de dorpen van Neder-Betuwe wonen. Onder hen dus ook kinderen uit het weeshuis.

Accordion item is ingeklapt

Wij vinden zo’n aanbod heel sympathiek maar maken er geen gebruik van. Toen de kinderen en hun begeleidsters in Kesteren kwamen wonen is er heel veel gebracht. Ook zijn spullen gekocht die nog nodig waren.

Over de inloopavond

Accordion item is ingeklapt

Ja, op woensdag 3 april 2024 kunt u de plannen inzien. Die avond kunt u tussen 19:00 en 21:00 uur binnenlopen in Ons Dorpshuis aan de Nedereindsestraat 27a. Er is geen centrale presentatie dus u kunt binnenlopen op een tijdstip dat u het beste uitkomt.

Accordion item is ingeklapt

De direct-omwonenden zijn per brief op hun woonadres uitgenodigd. Ook anderen zijn welkom om de plannen in te zien.

Accordion item is ingeklapt

Op deze inloopavond kunt u op plattegronden en tekeningen zien hoe de plannen op De Hoge Wei eruit gaan zien.

U kunt vragen stellen aan de initiatiefnemers,  vertegenwoordigers van de gemeente en Thius.

Accordion item is ingeklapt

Informatie over de plannen staat op deze website www.nederbetuwe.nl/oekraine. De informatie op de website houden wij steeds actueel.

Accordion item is ingeklapt

Het contactadres is oekraine@nederbetuwe.nl

Informatie over de plannen staat op deze website www.nederbetuwe.nl/oekraine. De informatie op de website houden wij steeds actueel.

Februari 2024 - Locatie Stationsweg 29 in Echteld

De eigenaar van Stationsweg 29 in Echteld wil zijn recreatieterrein uitbreiden. De gemeente heeft hem gevraagd naar de mogelijkheid op dit perceel een tijdelijke huisvesting te realiseren voor ongeveer 56 Oekraïense vluchtelingen in acht nieuw te plaatsen recreatiewoningen en in de bestaande woning op dit perceel. De eigenaar staat hier welwillend tegenover. De nodige vergunningen zijn aangevraagd.

De gemeente is van plan deze huisvestingslocatie voor de duur van een jaar te huren met optie tot verlenging, en hopelijk kan dit met ingang van komend voorjaar. Vanzelfsprekend neemt de gemeente alle maatregelen om de rust en de veiligheid van de Oekraïense vluchtelingen en de omwonenden te borgen. 

Inloopbijeenkomst voor direct omwonenden  

Direct omwonenden hebben een uitnodiging gekregen voor een inloopbijeenkomst waar zij de plannen kunnen inzien en vragen kunnen stellen aan met bestuurders en medewerkers van de gemeente en de eigenaar van het perceel.  

Vragen en antwoorden

Accordion item is ingeklapt

Door de oorlog in Oekraïne, die begon op 24 februari 2022, zijn veel inwoners van dat land voor het aanhoudende geweld op de vlucht. Velen zijn naar Nederland gekomen. Net als in vele andere gemeenten verblijven ook in Neder-Betuwe Oekraïense ontheemden.

De oorlog duurt voort, de toestroom van Oekraïense vluchtelingen houdt aan en er is nog geen zicht op de mogelijkheid tot terugkeer. In Nederland is een dreigend tekort aan opvangplekken voor deze Oekraïense ontheemden. Aan alle gemeenten in Nederland is gevraagd mee te helpen aan het verminderen van dit tekort.

Ook de commissaris van de Koning in Gelderland heeft aan de zeven regio’s in zijn provincie gevraagd mee te werken. Gemeente Neder-Betuwe wil graag haar bijdrage leveren en zoekt binnen haar grenzen naar kleinschalige opvanglocaties voor mensen uit Oekraïne.

Accordion item is ingeklapt

Aan alle gemeenten in Nederland is gevraagd mee te helpen om de grote stroom ontheemden uit Oekraïne op te vangen. Ook de commissaris van de Koning in Gelderland heeft aan de zeven regio’s in zijn provincie gevraagd mee te werken. Gemeente Neder-Betuwe wil graag haar bijdrage leveren en zoekt binnen haar grenzen naar kleinschalige opvanglocaties voor mensen uit Oekraïne.

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe neemt dit besluit.

Accordion item is ingeklapt

Op de locatie Stationsweg 29, Echteld kunnen maximaal 56 Oekraïners worden opgevangen. Er zijn 8 recreatiewoningen. In elke woning is er plaats voor 6 personen. In de naastgelegen bestaande woning is ruimte voor 8 personen.

Accordion item is ingeklapt

Afhankelijke van de grootte van de huishoudens, kunnen er meerdere huishoudens in 1 unit gehuisvest worden. Dit doen we om zoveel mogelijk plekken te benutten en zoveel mogelijk Oekraiense ontheemden een plek te geven.

Accordion item is ingeklapt

U kunt een mail sturen naar oekraine@nederbetuwe.nl. U kunt ook bellen naar het gemeentehuis, tel. 14 0488. Een medewerker neemt vervolgens contact met u op.

Accordion item is ingeklapt

U kunt een mail sturen naar oekraine@nederbetuwe.nl. U kunt ook bellen naar het gemeentehuis, tel. 14 0488. Een medewerker neemt vervolgens contact met u op.

Accordion item is ingeklapt

Ja, de eigenaar heeft daarvoor een vergunning aangevraagd.

Als er geen belemmeringen zijn, wil de gemeente deze huisvesting huren voor een periode van minimaal een jaar.

Accordion item is ingeklapt

Update 14 februari 2024: Als de vergunning verleend wordt, dan is dit een tijdelijke vergunning voor drie jaar. De overeenkomst die wij aangaan met de verhuurder is voor een jaar met optie van verlenging.

Accordion item is ingeklapt

Na een jaar vindt opnieuw overleg plaats met de eigenaar over een eventuele verlenging van de huisvesting.

Accordion item is ingeklapt

Als de Oekraïners binnen een jaar weggaan, dan is er een nieuwe situatie. De gemeente overlegt dan met de eigenaar.
 

Accordion item is ingeklapt

Het plan van de eigenaar is om zijn recreatieterrein uit te breiden. Omdat de gemeente opvang zoekt voor Oekraïense ontheemden, is aan de eigenaar gevraagd om voor een periode van minimaal een jaar deze locatie te huren. De eigenaar staat daar welwillend tegenover.

Hij vraagt afzonderlijk een omgevingsvergunning aan voor uitbreiding van de uiteindelijke bestemming recreatie voor zijn recreatieonderneming. Voor deze aanvraag gelden afzonderlijke procedures. Deze aanvraag staat los van de aanvraag voor het huisvesten van Oekraïense ontheemden.

Accordion item is ingeklapt

Dat weten wij nog niet. Het is mogelijk dat het Oekraïners zijn die al in Neder-Betuwe wonen, op een tijdelijke locatie bij particulieren of in een andere gemeentelijk opvang. Verder zorgt de organisatie voor crisisnoodopvang van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid ervoor dat ontheemden uit Oekraïne een plek krijgen.

Accordion item is ingeklapt

De opvang bestaat uit het bieden van een onderkomen. Verder zijn de Oekraïners vrij om hun leven in te richten; velen werken, of volgen een opleiding, kinderen gaan naar school. Op de locatie is er ondersteuning door een coördinator die informatie geeft aan de Oekraïners en een vraagbaak voor hen is.

Accordion item is ingeklapt

Er is een locatiecoördinator die hen begeleidt en er is beveiliging aanwezig.

Accordion item is ingeklapt

De ontheemden die wij opvangen kunnen we passende zorg bieden. We hebben dit op de locatie in IJzendoorn ook kunnen realiseren. Een locatiemanager zetten we te zijner tijd in om vragen op te pakken. Deze locatiemanager zal in sommige situaties zelf een luisterend oor kunnen bieden maar zal ook de vaardigheden beheersen om door te verwijzen waar nodig. Wij hebben contact met een zorgaanbieder die Oekraïense professionals in dienst heeft en waarmee wij positieve ervaringen hebben.

Accordion item is ingeklapt

U kunt uw zorgen delen met ons. Stuur een e-mail aan oekraine@nederbetuwe.nl. U kunt ook bellen naar het gemeentehuis, tel. 14 0488. Een medewerker neemt vervolgens contact met u op.

Accordion item is ingeklapt

U kunt uw vraag stellen via e-mail aan oekraine@nederbetuwe.nl. U kunt ook bellen naar het gemeentehuis, tel. 14 0488. Een medewerker die hierover gaat neemt vervolgens contact met u op.

Algemene informatie

Accordion item is ingeklapt

De ‘Werkgroep Oekraïne’ regelt veel zaken in onze gemeente in relatie tot de Neder-Betuwse hulp aan Oekraïeners en coördineert alle hulpvragen en aanbiedingen.

Heeft u een initiatief of een vraag? Wilt u iets melden? Neem contact op met onze werkgroep via het contactadres oekraine@nederbetuwe.nl.

Spreekuur

Iedere woensdag is er van 14:00 uur tot 16:00 uur een spreekuur in 'Ons Dorpshuis' in Kesteren. Dit spreekuur organiseert Vluchtelingenwerk. Het spreekuur vindt plaats in de ruimte naast de bibliotheek. De ruimte herkent u aan een banner met het logo van Vluchtelingenwerk voor de deur. Tijdens het spreekuur kunnen zowel gastgezinnen als mensen uit Oekraïne vragen stellen. Er is een tolk telefonisch beschikbaar voor wanneer het nodig is.

Het adres van 'Ons Dorpshuis' in Kesteren is Nedereindsestraat 27a, 4041 XE te Kesteren.

 

  Accordion item is ingeklapt

  VluchtelingenWerk Nederland houdt iedere donderdagavond van 18.00 tot 19.00 uur spreekuur in het gemeentehuis van Neder-Betuwe. Zowel de gastgezinnen als mensen uit Oekraïne kunnen met hun vragen terecht bij het spreekuur.

  Aanmelden spreekuur en meer informatie

  Het is aan te raden om een afspraak te maken voor het spreekuur en door te geven of er een tolk nodig is. Wilt u naar het spreekuur komen of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met Vluchtelingenwerk,Gelderland-Zuid. Monique Burgers is de contactpersoon voor regio Rivierenland. Haar telefoonnummer is 06 17 33 55 73. U kunt ook een mail sturen naar mburgers@vluchtelingenwerk.nl.

  VluchtelingenWerk en Oekraïne

  VluchtelingenWerk heeft een speciaal programmateam opgericht om vluchtelingen uit Oekraïne te voorzien van informatie en hen te ondersteunen bij het ingeburderd raken in Nederland. De website www.RefugeeHelp.nl geeft onafhankelijke informatie over allerlei onderwerpen waar mensen uit Oekraïne mee te maken kunnen krijgen tijdens hun verblijf in Nederland. De meest actuele informatie voor vluchtelingen uit Oekraïne is beschikbaar in vier talen: Nederlands, Engels, Oekraïens en Russisch. 

  Accordion item is ingeklapt

  Op de website van Vluchtelingenwerk vindt u o.a. informatie over hulp bieden en plekken waar u spullen kunt doneren.

  Via de website van Giro 555 kunt u met een donatie bijdragen aan medische zorg, eten, onderdak en psychosociale hulp. Het Rode Kruis is een van de samenwerkende hulporganisaties achter Giro 555.

  Accordion item is ingeklapt

  Op een aantal locaties in Neder-Betuwe worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen.

  Accordion item is ingeklapt

  Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners (POO) – voor gastgezinnen

  In deze handreiking vinden particulieren informatie over hoe een opvangplek aan te bieden, waar ze op moeten letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. De handreiking is opgesteld door de Rijksoverheid, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en TakeCareBnB. Deze laatste vier partijen vormen samen met NLvoorelkaar een Consortium. De Rijksoverheid werkt op landelijk niveau samen met het Consortium om de opvang door particulieren te begeleiden.

  Lees hier de handreiking POO (pdf, 639 kb)

  Welcome app helpt Oekraïense vluchtelingen op weg in Nederland

  Bekijk hier de flyer over de Welcome app (pdf, 2.361 kb)

  Zorg en ondersteuning voor Oekraïense vluchtelingen

  Besteed bij gevluchte Oekraïners vanaf dag één aandacht voor welzijn en wees alert op gezondheidsklachten (fysiek en mentaal) en zorg voor goede toegang tot zorg.

  Veel Oekraïners worden opgevangen door gemeenten en particulieren en niet door het COA, omdat zij niet de reguliere asielprocedure ingaan. Het is daarom belangrijk dat hulpverleners en vrijwilligers weten hoe de zorg georganiseerd is en waar ze op moeten letten. Bij de eerste opvang van vluchtelingen is een aantal zaken heel belangrijk:

  1. De toegang tot zorg en vergoeding zorgkosten;
  2. Informatie over hoe de zorg geregeld is in Nederland;
  3. Vroege signalering en passende hulp bij psychische klachten;
  4. Aandacht voor gezondheid bij de het bieden van oplossingen en ondersteuning;
  5. Aandacht voor jeugd;
  6. Inzet van tolken.

  Lees meer op de website van Pharos.

  Accordion item is ingeklapt

  Als Oekraïense vluchtelingen op particulier initiatief naar Neder-Betuwe zijn gekomen dan heeft de gemeente geen rol bij het zoeken naar huisvesting. Neem contact op met de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Daar wordt de opvang wordt gecoördineerd binnen onze regio.

  Accordion item is ingeklapt

  Mensen met de Oekraïense nationaliteit die in Neder-Betuwe (tijdelijk) opgevangen zijn bij familie of bekenden of in gastgezinnen, moeten zich bij de gemeente op dat adres inschrijven. Doe dit zo snel mogelijk zodat onderwijs, zorg en (financiële) hulp geboden kan worden. Na inschrijving ontvangt u automatisch bericht over deze ‘leefgeldregeling’.

  • Mail naar oekraine@nederbetuwe.nl de gegevens van de vluchtelingen (naam, voornaam/voornamen en geboortedatum en geboorteplaats)
  • Vermeld daarbij ook de gegevens van de contactpersoon (verblijfsadres, naam en voorletters contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres)
  • De gemeente registreert de gegevens.
  • De vluchteling ontvangt daarna een oproep van onze gemeente voor de inschrijving in een daarvoor ingericht register van de Basisregistratie Personen (BRP). De gemeente moet daarbij de identiteit en nationaliteit kunnen vaststellen aan de hand van een paspoort of ander identiteitsbewijs of door het afnemen van een verklaring.

  De inschrijving in de BRP zorgt ervoor dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) automatisch wordt geïnformeerd. Het aanvragen van asiel is de eerste 6 maanden nog niet nodig. Deze regels kunnen wijzigen. Houd daarvoor de website van de IND in de gaten.

  Accordion item is ingeklapt

  Als u uw woning open wilt stellen voor een of meer vluchtelingen, verwijzen wij u graag door naar de website van Vluchtelingenwerk Nederland, www.vluchtelingenwerk.nl. Hier kunt u uw aanbod bekend maken en wordt er een gezin aan u gekoppeld.

  Het Knooppunt Informatie Oekraïne (KIO) van de Veiligheidsregio’s verzorgt het bijeen brengen van de vraag om vluchtelingen op te nemen en het aanbod van locaties. De gemeente regelt dit dus niet zelf.

  Accordion item is ingeklapt

  U mag Oekraïense vluchtelingen thuis opvangen zolang deze mensen verblijven in uw eigen woning. Of een plek die geschikt is voor tijdelijke bewoning zoals een vakantiehuis of bed & breakfast.

  Een plek waar mensen logeren moet altijd voldoen aan de bouwregelgeving. Dat heeft onder andere te maken met de (brand)veiligheid.

  U mag geen mensen laten logeren in een schuur of bedrijfspand. Ook mag u niet zomaar een caravan/chalet/unit bij uw woning plaatsen. Hiervoor is altijd een vergunning of toestemming van de gemeente nodig. Dat is omdat het opvangen van (groepen) vluchtelingen gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld de buren.

  Accordion item is ingeklapt

  Gezien de ernstige situatie in Oekraïne, zijn hier geen strikte termijnen aan verbonden. Inwoners van Oekraïne kunnen Nederland inreizen met, maar ook zonder visum, dankzij het associatieverdrag dat de EU in 2017 met Oekraïne sloot. De vluchtelingen kunnen hier verblijven voor een periode van 90 dagen, met de mogelijkheid tot eenvoudige verlenging met 90 dagen. Het is voor hen dan ook niet nodig om een asielverzoek in te dienen om rechtmatig in Nederland te mogen verblijven. Bovendien is afgesproken dat inwoners van Oekraïne die de maximale termijnen overschrijden, hier in verband met de huidige situatie geen problemen van zullen ondervinden.

  Accordion item is ingeklapt

  Nee. Ook de zogenaamde kostendelersnorm wordt niet opgelegd wanneer een bijstandsgerechtigde een vluchteling uit Oekraïne in huis neemt. Ook op andere facetten van de uitkering heeft het geen invloed. Door de wijze waarop de Oekraïense vluchtelingen geregistreerd worden, ook de belastingdienst dat het een gastgezin betreft en heeft dat géén gevolgen.

  Accordion item is ingeklapt

  Ja, vluchtelingen die zijn gemeld bij de gemeente vallen onder de WA-verzekering die de gemeente heeft afgesloten. Schade door COVID-19 en schade  aan gebouwen, woonhuizen, schepen, en/of andere verblijfsruimten waar de vluchtelingen wonen is niet verzekerd.

  Accordion item is ingeklapt

  Er is een ‘leefgeldregeling’ voor eten en kleding voor Oekraïense vluchtelingen. Kijk voor meer informatie over de leefgeldregeling op de website van de Rijksoverheid. Per 1 februari wijzigt de regeling. Dit kan consequenties hebben voor de uitkering. Meer informatie is de vinden in een factsheet. Deze is in het Nederlands en Oekraïens beschikbaar.

  Accordion item is ingeklapt

  Voor kosten medische zorg geldt voor Oekraïense vluchtelingen dezelfde regeling als onverzekerde Nederlanders. Dat betekent dat zorgverleners voor medisch noodzakelijke zorg hiervoor een beroep kunnen doen op een subsidieregeling. Nadere informatie is te vinden op de website van het CAK. Of lees het artikel op Zorgwijzer.

  Accordion item is ingeklapt

  Ja, sinds 1 april 2022 mogen vluchtelingen in loondienst werken. Dit geldt voor vluchtelingen die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie vallen. De werkgever heeft dan geen tewerkstellingsvergunning nodig. De werkgever moet wel een melding doen bij UWV. Kijk voor meer informatie over werk en inkomen voor Oekraïners op de website van de Rijksoverheid.

  Accordion item is ingeklapt

  In de gemeente Neder-Betuwe verzorgt de Rehobothschool in Opheusden het onderwijs aan Oekraïense kinderen. Meer informatie vindt u op https://www.rehoboth-opheusden.nl/oekraine.php

  Vangt u in uw thuissituatie Oekraïense gezinnen op? Dan kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 tot en met 11 jaar aangemeld worden voor onderwijs via het e-mailadres onderwijsua@vcognederbetuwe.nl. U krijgt dan een aanmeldingsformulier toegestuurd. 

  Vervoer

  Alle Oekraïense vluchtelingenkinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar hebben recht op onderwijs in Nederland. Als het gaat om vervoer naar school sluiten wij vanaf 8 mei 2023 (na de meivakantie) volledig aan bij de verordening leerlingenvervoer zoals deze geldt voor alle kinderen binnen de gemeente Neder-Betuwe. Dit betekent dat u alleen een aanvraag kunt doen voor het leerlingenvervoer wanneer de afstand van het verblijfadres naar school meer is dan 6 kilometer. Hierbij moet rekening gehouden worden met een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Ook kan er vervoer geregeld worden wanneer er sprake is van een handicap.

  Let wel: het vervoer wordt alleen geregeld naar de Rehobothschool te Opheusden omdat hier speciaal aanbod is voor de Oekraïense leerlingen. Mocht u gebruik (willen) maken van onderwijs op een andere basisschool dat komt u, ongeacht de afstand, niet in aanmerking voor leerlingenvervoer.

  Heeft u vragen over het leerlingenvervoer of wilt u een aanvraag doen dan kunt u contact met ons opnemen via leerlingenvervoer@nederbetuwe.nl

  Nederlandse leerplichtwet

  Oekraïense kinderen die in Nederland zijn geregistreerd vallen onder de Nederlandse leerplichtwet. Dit betekent dat zij tot 18 jaar leerplichtig zijn en naar school moeten.

  Heeft u een bijzondere situatie of wilt u een alternatieve vorm van onderwijs bespreken? Neem dan contact op met leerplichtambtenaar Suzanne Sassen, zij gaat hierover graag met u in gesprek. Zij is te bereiken via ssassen@regiorivierenland.nl of op telefoonnummer 06-27823136.

  Accordion item is ingeklapt

  Onderwijs voor 12 tot 18-jarige vluchtelingen uit Oekraïne

  In Nederland gaan nieuwkomers tussen de 12 en 18 jaar naar de internationale schakelklas (ISK).

  Internationale Schakel Klas in Wageningen of Tiel

  Jongeren die in Ochten, Opheusden en Dodewaard wonen, gaan naar de ISK in Wageningen. Jongeren uit Echteld, IJzendoorn en Kesteren gaan naar de ISK in Tiel.

  ISK Wageningen

  Dit is het adres:
  Internationale Schakel Klas Pantarijn - Oekraïne
  Pantarijn VMBO
  Hollandseweg 9 - Wageningen
  Website: www.pantarijn.nl/internationale-schakelklas

  Aanmelden

  De leerlingen kunnen via een aanmeldingsformulier worden ingeschreven. Stuur het formulier naar de coördinator van de ISK Hans Bronswijk via hbronswijk@pantarijn.nl.
  Het telefoonnummer van Hans Bronswijk is 06-11158474.

  ISK Tiel

  Dit is het adres:
  Lingecollege Internationale Schakelklas (ISK)
  Teisterbantlaan 2
  4006 EB Tiel
  Telefoonnummer: 0344 – 640911
  Website: www.lingecollege.nl/isk/

  Aanmelden

  Aanmelden voor de ISK in Tiel kan via het aanmeldingsformulier op de website van het Lingecollege.

  Vervoer

  Alle Oekraïense vluchtelingenkinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar hebben recht op onderwijs in Nederland. We gaan er vanuit dat leerlingen zelfstandig per fiets of per openbaar vervoer naar school kunnen. Voor leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan wordt vanaf 8 mei 2023 (na de meivakantie) alleen vervoer geregeld wanneer er sprake is van een handicap.

  In de periode van oktober tot en met december is het mogelijk om ondersteuning te krijgen bij het fietsen naar school en het bekend worden met de Nederlandse verkeersregels door middel van een ‘fiets-maatje’. Via leerlingenvervoer@nederbetuwe.nl kunt u informatie opvragen over hoe dit in zijn werk gaat.   

  Nederlandse leerplichtwet

  Oekraïense kinderen die in Nederland zijn geregistreerd vallen onder de Nederlandse leerplichtwet. Dit betekent dat zij tot 18 jaar leerplichtig zijn en naar school moeten.

  Heeft u een bijzondere situatie of wilt u een alternatieve vorm van onderwijs bespreken? Neem dan contact op met leerplichtambtenaar Suzanne Sassen, zij gaat hierover graag met u in gesprek. Zij is te bereiken via ssassen@regiorivierenland.nl of op telefoonnummer 06-27823136.

  Accordion item is ingeklapt

  Algemene informatie over de situatie in Oekraïne en informatie over bijvoorbeeld standpunten van het kabinet, Kamerstukken en veel gestelde vragen staan op de website van de Rijksoverheid.

  Op www.crisis.nl vindt u informatie over hoe u zich kunt voorbereiden op een calamiteit. Die algemene tips en adviezen gelden ook nu. Er gelden geen extra adviezen vanwege de actualiteit. In Nederland zijn we goed voorbereid op verschillende soorten noodsituaties of calamiteiten.

  Op de website van VluchtelingenWerk Nederland vindt u onder andere informatie over het aanbieden van huisvesting. VluchtelingenWerk Nederland heeft ook een lijst met veel gestelde vragen over Oekraïne.
  Door heel het land worden allerlei hartverwarmende acties gestart om Oekraïense vluchtelingen bij te staan. Hier biedt Vluchtelingenwerk een overzicht van initiatieven van particulieren en van lokale organisaties die bij Vluchtelingenwerk bekend zijn.

  Op de website van Pharos staat ook veel informatie over zorg en ondersteuning voor Oekraïense vluchtelingen.

  Via de website van Giro 555 kunt u met een donatie bijdragen aan medische zorg, eten, onderdak en psychosociale hulp. Het Rode Kruis is een van de samenwerkende hulporganisaties achter Giro 555.

  De oorlog kan ook herinneringen aan andere oorlogen boven brengen, of zorgen dat mensen hun eigen oorlogstrauma’s herbeleven. Blijf er niet mee rondlopen, praten helpt. Kijk op de website van Mind Korrelatie.

  Sinds kort is er een gratis vertaalwebsite beschikbaar. Deze website ondersteunt de vertaling van gesprekken in het Nederlands, Oekraïens en Engels. De vertaalservice is te gebruiken via www.pryv.it.

  Disclaimer

  Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.