Partners van de gemeente

Neder-Betuwe werkt al jaren intensief samen met andere gemeenten in gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden. Een bekend voorbeeld is de afvaldienst Avri die van de acht gemeenten in Rivierenland is. Samen de afvalinzameling regelen bespaart veel geld en is dus goed voor uw portemonnee. Avri kan op deze manier ook investeringen doen en met moderne middelen een goede kwaliteit afvalinzameling bieden. Een gemeente zou dit alleen nooit kunnen opbrengen. Voorbeelden van andere regionale samenwerkingsverbanden – en dus eigendom van de deelnemende gemeenten – zijn Regionaal Archief Rivierenland, Werkzaak, GGD Gelderland-Zuid, Omgevingsdienst Rivierenland, Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en FruitDelta Rivierenland. Onze afdelingen zorgen ervoor dat de afstemming tussen gemeente en regionale samenwerkingsverbanden goed verloopt.