Spreidingswet in Neder-Betuwe

Vanaf 1 februari 2024 moeten gemeenten zich houden aan de ‘Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’. Deze wet staat bekend als de Spreidingswet en geeft gemeenten een duidelijke wettelijke taak om opvangvoorzieningen voor vluchtelingen mogelijk te maken. De Spreidingswet moet ervoor zorgen dat er genoeg plekken zijn om vluchtelingen op te vangen, en dat die plekken gelijk verdeeld zijn over heel Nederland.

Hoeveel plekken in Neder-Betuwe?

Bij het opstellen van de Spreidingswet is een zogenoemde capaciteitsraming gemaakt. Dit is een schatting van het verwachte aantal opvangplaatsen dat Nederland de komende jaren nodig heeft. Voor heel Nederland is dit 96.000. Deze plekken moeten uiterlijk 1 juli 2025 opgeleverd zijn en dus klaar om te gebruiken. Naast de landelijke schatting is er gekeken naar het aantal opvangplekken per provincie en gemeente. De verdeling over het aantal gemeenten is gemaakt op basis van het aantal inwoners en de sociaaleconomische statusscore. Neder-Betuwe moet volgens deze berekening voor 145 plekken zorgen.

Samenwerking met gemeenten in de regio

Elke provincie heeft een provinciale regietafel (PRT). In dit overleg onder leiding van de Commissaris van de Koning bespreken gemeenten hoe zij de gezamenlijke opgave gaan invullen. Maar gemeenten maken ook in regionaal verband afspraken. Neder-Betuwe is onderdeel van de regio Rivierenland en bespreekt welke gemeenten opvang bieden en met hoeveel plekken. Gemeenten kunnen ook samenwerken.

Proces

Op 1 november 2024 moeten alle Commissarissen van de Koning hun provinciaal plan inleveren bij de minister van Asiel en Migratie. Aan de hand van deze verslagen neemt de minister voor 31 december 2024 een besluit over de verdeling van vluchtelingen over Nederland. Als uit het plan blijkt dat een provincie onvoldoende plekken beschikbaar stelt, kan de minister gemeenten aanwijzen die plekken moeten zoeken voor vluchtelingen. Deze gemeenten krijgen daar zes maanden de tijd voor. Zijn de plekken er niet binnen deze tijd dan neemt het ministerie de taak over.

Planning

De gemeenteraad van Neder-Betuwe moet dit jaar een besluit nemen over het aantal plekken, vorm en locatie. Dit zijn de stappen die we hiervoor volgen:

 1. Gespreksavond met gemeenteraad over locatiecriteria en uitgangspunten voor een opvangvoorziening.
  Dit is gebeurd op 14 maart 2024
 2. Uitgangspunten voor locatie en opvang vaststellen door gemeenteraad.
  Dit is gebeurd op 13 juni 2024
 3. Inventarisatie mogelijke locaties (longlist) en deze toetsen aan de gestelde uitgangspunten Dit loopt tijdens de zomermaanden van 2024.
 4. Verdiepend onderzoek naar enkele locaties (shortlist) op geschiktheid.
  Dit gebeurt in de maand oktober 2024.
 5. Aan de hand van het eindrapport neemt de gemeenteraad een besluit over locatie asielopvang.
  December 2024.
 6. Opstarten benodigde procedures rond vergunningen en het geschikt maken van de locatie.
  Vanaf januari 2025.

Inwoners betrekken

Om een goede keuze te maken is het belangrijk dat inwoners meedenken en meepraten over een geschikte opvanglocatie. Daarom vraagt de gemeente u om mogelijke locaties voor vluchtelingenopvang door te geven. Weet u een geschikte locatie? Geef het door via het antwoordformulier. We beoordelen deze locaties aan de hand van de door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten en andere haalbaarheidscriteria. Als onderdeel van het verdiepend onderzoek naar de locaties willen wij gesprekken voeren met inwoners waarin zij input kunnen geven. Wij nemen deze informatie mee bij het opstellen van het eindrapport.

Onzekerheid over doorgaan Spreidingswet

Het nieuwe kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB, dat op 2 juli is aangetreden, wil de wet afschaffen. Zolang dit niet is gebeurd, is de Spreidingswet bestaande regelgeving. Gemeenten moeten zich voorlopig aan de wet houden en daarom gaat Neder-Betuwe op zoek naar een opvanglocatie voor 150 vluchtelingen.