Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

Op 14, 15 en 16 maart 2022 kon u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Neder-Betuwe. Inmiddels is de definitieve uitslag vastgesteld.

Uitslagen

Accordion item is ingeklapt

Volgens de definitieve verkiezingsuitslag worden de 19 zetels van de raad vanaf 30 maart als volgt verdeeld: SGP 9 (+1 t.o.v. 2018), PvdA 3 (+0), GB 2 (-1), CDA 2 (+0), VVD 1 (-1), CU 1 (+0), VNB 1 (+1).

Op 30 maart starten de nieuwe raadsleden. U bent van harte welkom bij hun beëdiging in de raadzaal (19.30 uur).

Documenten

Kandidaten en partijen

Accordion item is ingeklapt

Klik hier voor een totaaloverzicht van alle kandidaten (PDF, 1,36 gB).

SGP

Klik hier (PDF, 794 kB) voor de kandidatenlijst van de SGP

PvdA

Klik hier (PDF, 33 kB) voor de kandidatenlijst  van de PvdA

GB

Klik hier (PDF, 22 kB) voor de kandidatenlijst van GB

CDA

Klik hier (PDF, 0,026) voor de kandidatenlijst van de CDA

VVD

Klik hier (PDF, 142 kB) voor de kandidatenlijst van de VVD

CU

Klik hier (PDF, 94 kB) voor de kandidatenlijst van de CU 

VNB

Klik hier (PDF, 186 kB) voor de kandidatenlijst van VNB

Accordion item is ingeklapt

SGP

Lees hier (PDF, 1,97 mb) het verkiezingsprogramma van de SGP.

Lees hier het volledige verkiezingsprogramma van de SGP op de website.

PvdA

Lees hier (PDF, 33 kB) het verkiezingsprogramma van de PvdA.

Lees hier het volledige verkiezingsprogramma van de PvdA op de website.

GB

Lees hier (PDF, 55 kB) het  verkiezingsprogramma van GB.

Lees hier het volledige verkiezingsprogramma van GB op de website.

CDA

Lees hier (PDF, 1,39 mb) het verkiezingsprogramma van de CDA.

Lees hier het volledige verkiezingsprogramma van de CDA op de website.

VVD

Lees hier (PDF, 3,77 mb) het verkiezingsprogramma van de VVD.

Lees hier het volledige verkiezingsprogramma van de VVD op de website.

CU

Lees hier (PDF, 316 kB) het verkiezingsprogramma van de CU.

Lees hier het volledige verkiezingsprogramma van de CU op de website.

VNB

Lees hier (PDF, 150 kB) het verkiezingsprogramma van VNB.

Lees hier het volledige verkiezingsprogramma van VNB op de website.

Accordion item is ingeklapt

Wat doet de gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De gemeenteraad geeft aan wat er in een gemeente moet gebeuren en ziet toe op het werk van de burgemeester en wethouders. Een gemeenteraad wordt door de inwoners van een gemeente gekozen en bestaat uit 9 tot 45 raadsleden, afhankelijk van hoeveel inwoners een gemeente heeft; altijd een oneven aantal. In Neder-Betuwe zijn dat er 19.

Klik hier voor meer informatie over de leden en partijen - Gemeente Neder-Betuwe (nederbetuwe.nl)

De gemeenteraad wordt telkens na een bestuursperiode van vier jaar via algemene en vrije verkiezingen opnieuw verkozen tot volksvertegenwoordiging.

Klik hier voor verdere informatie over wat doet de gemeenteraad? - Gemeente Neder-Betuwe (nederbetuwe.nl)

De gemeenteraad heeft drie taken:

  1. Vertegenwoordiging van de bevolking;
  2. Kaders stellen voor het gemeentebeleid in de lopende raads- en collegeperiode;
  3. Controleren van het College van B&W.

De eerste taak is het vormen van de volksvertegenwoordiging. Dit is een hele natuurlijke taak, omdat de gemeenteraad door de inwoners is gekozen. Toch brengt deze functie vaak lastige dilemma’s met zich mee; elk besluit kent voor- en tegenstanders en lang niet bij elke keuze kun je terugvallen op je verkiezingsprogramma en dus zul je nieuwe afwegingen moeten maken. 

De tweede taak is kaderstellen. Dit houdt in dat de gemeenteraad op hoofdlijnen bepaalt wat er nodig is in een gemeente; aan huishoudhulp voor ouderen, parkeergarages of bijvoorbeeld aan sportvoorzieningen. Het college gaat hier vervolgens mee aan de slag, maar daarmee verdwijnt de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad nog niet.

Klik hier voor meer informatie over de taken en en werkwijze - Gemeente Neder-Betuwe (nederbetuwe.nl)

Hier komt namelijk de derde taak om de hoek kijken: de raad ziet er op toe of het college alle plannen wel uitvoert en of deze naar behoren en binnen budget worden volbracht.

De gemeenteraad:

  • komt via een vast tijdsschema in openbare zitting bijeen
  • neemt besluiten over die voorstellen
  • bespreekt actuele onderwerpen die bestuurlijke aandacht vragen
  • legt werkbezoeken in de gemeente af

Vergaderen

De gemeenteraad vergadert één à twee keer per maand. Belangrijke vergaderingen zijn de “Beeldvormende avond” en “Het Debat en Het Besluit”.

Tijdens de Beelvormende avond staat het inwinnen van informatie door de (burger)raadsleden centraal. Daarbij worden ook inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen bij betrokken.

Het Debat en Het Besluit, ook wel Raadsvergadering genoemd, is erop gericht om tijdens “het debat” de raad zijn kaderstellende, controlerende en vertegenwoordigende taak te laten uitoefenen d.m.v. debat tussen de (burger)raadsleden onderling en tussen de (burger)raadsleden en collegeleden.

Na het debat wordt besloten of het voorstel klaar is voor besluitvorming of niet. Tijdens “het besluit” worden de voorstellen die bij “het debat” aan de orde zijn geweest d.m.v. stemmen aangenomen of verworpen.

Klik hier voor meer informatie over de werkwijze raad Neder-Betuwe - Gemeente Neder-Betuwe (nederbetuwe.nl)

Bovengenoemde vergaderingen vinden op donderdag plaats. Belangstellenden zijn altijd welkom als toehoorder. Alle vergaderingen zijn in principe openbaar.

Daarnaast wordt een raadslid geacht om voor elke vergadering de juiste stukken gelezen te hebben en met inwoners gesproken te hebben over de onderwerpen om te weten wat er in de samenleving speelt.