Verkiezing op 15 maart 2023

Op woensdag 15 maart 2023 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Gelderland en het bestuur van het Waterschap Rivierenland.

In de gemeente Neder-Betuwe staat het u vrij om in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente te gaan stemmen. Op uw stempas staat wel het adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter past om in een ander stemlokaal te stemmen dan kan dat.

Als u gaat stemmen dan moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

U brengt uw stem uit op een stembiljet.

De stemlokalen zijn geopend op 15 maart 2023 van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

Gaan stemmen

Accordion item is ingeklapt

Hieronder ziet u een opsomming van de stemlokalen die voor 15 maart 2023 zijn aangewezen voor het inrichten van een stemlokaal.

 • Gemeentehuis, Burg. Lodderstraat 20, 4043 KM Opheusden   
 • Kantine De Snellenburg, Vuurdoornstraat 12, 4043 KM Opheusden
 • Gebouw Eltheto, Ooievaarstraat 2, 4043 KV Opheusden
 • Kerkgebouw De Fontein, Overste JM Kolffstraat 1, 4041 JM Kesteren       
 • Ons Dorpshuis, Nedereindsestraat 27a, 4041 XE  Kesteren
 • Sporthal De Linie, Liniestraat 2a, 4051 BP Ochten
 • Dorpshuis Ochten, Dokter M. van Drielplein 2, 4051 AX Ochten
 • Dorpshuis Ons Tehuis, J.R. Zeemanstraat 12a, 4053 JN  IJzendoorn
 • Dorpshuis De Hoge Hof, Voorstraat 10, 4054 MX  Echteld        
 • Kantine Sporthal de Eng, Dalwagen 78B, 6669 CE Dodewaard
 • Het Centrum, Dalwagen 13, 6669 CA Dodewaard
 • Cornerhouse, Ommestraat 2, 4041 AP Kesteren

Tijden

Op 15 maart 2023 zijn de stembureaus geopend van 07.30 tot 21.00 uur.

Om te kunnen stemmen

Om in een stemlokaal te kunnen stemmen heeft u nodig:

 • een stempas of een kiezerspas
 • een geldig ID-bewijs (op 15 maart 2023 maximaal 5 jaar verlopen)

 

Accordion item is ingeklapt

Niet iedereen ontvangt een stempas voor deze verkiezingen. Voor de verkiezing van de Provinciale Staten als voor het Waterschap gelden verschillende voorwaarden.

Voor de Provinciale Staten geldt:

 • kiezers moeten 18 jaar of ouder zijn
 • kiezers moeten niet uitgesloten zijn van het kiesrecht
 • kiezers heeft de Nederlandse nationaliteit
 • kiezers moeten op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2023) ingeschreven staan in een gemeente die valt onder de Provincie Gelderland.

Voor het bestuur van het Waterschap Rivierenland geldt:

 • kiezers moeten 18 jaar of ouder zijn
 • kiezers moeten niet uitgesloten zijn van het kiesrecht
 • kiezers heeft de Nederlandse nationaliteit
 • EU onderdanen
 • Niet-Nederlandse inwoners met een geldige verblijf in Nederland
 • kiezers moeten op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2023) ingeschreven staan in een gemeente die valt onder het Waterschap Rivierenland **

Op de website van Waterschap Rivierenland kunt u zien welke gemeenten vallen in het Waterschap Rivierenland. U kunt dit bekijken via deze link.

Accordion item is ingeklapt

De stempassen moeten uiterlijk 1 maart 2023 in het bezit van de kiezers zijn. Wij streven ernaar de stempassen op 23 en 24 februari 2023 te laten bezorgen.

Hebt u geen stempas ontvangen, neem dan (ruimschoots) vóór 10 maart 2023 17.00 uur schrifteljik of mondeling contact op met de afdeling Bedrijfsvoering, team Verkiezingen, tel. 14 0488 of email verkiezingen@nederbetuwe.nl.

Accordion item is ingeklapt

U bent uw stempas kwijt of de stempas is beschadigd. Zonder uw stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is mogelijk om éénmaal een nieuwe stempas aan te vragen.

De vervangende stempas kunt u schriftelijk aanvragen tot 17.00 uur op vrijdag 10 maart 2023. Mondeling (in persoon) is dit mogelijk tot 12.00 uur op dinsdag 14 maart 2023. Dit moet bij de afdeling Bedrijfsvoering, team Verkiezingen (tel 14 0488 of email: verkiezingen@nederbetuwe.nl)
 
Het formulier kunt u verkrijgen in het gemeentehuis. Ook kunt u het formulier (pdf, 103 kB) voor deze aanvraag hier downloaden. Het is binnenkort ook mogelijk via DigiD de aanvraag te doen.

Voor elke aanvraag moet u een kopie van uw legitimatiebewijs overleggen. Mocht u alsnog uw 'oude' stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau.

Accordion item is ingeklapt

Als u niet in de gelegenheid bent zelf te gaan stemmen, kunt u een andere kiezer machtigen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmacht stem alleen tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen. 

 • Voor deze verkiezing geldt dat zowel de volmachtgever als de gevolmachtigde in de provincie Gelderland of het Waterschap Rivierenland moeten wonen en ingeschreven staan in de BRP van een gemeente in die provincie of waterschap op 30 januari 2023.

Kiezers kunnen geen volmacht verlenen in een stemlokaal.

Onderhandse volmacht

Om een machtiging te geven, gebruikt u het gedeelte van de stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. Dit heet een "onderhandse volmacht". U moet de gegevens invullen en u en de gemachtigde moeten beiden tekenen.

Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs tonen van de volmachtgever. Dit mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. De Rijksoverheid probeert misbruik van kopieën van identiteitsbewijzen tegen te gaan. Mensen die een kopie van hun ID-bewijs maken wordt geadviseerd om het volgende op de kopie te schrijven:

 • dat het een kopie is
 • voor wie of welk product de kopie bedoeld is
 • de datum waarop degene de kopie afgeeft
 • de kiezer streept zijn/haar burgerservice nummer door; in het document, maar ook in de strook nummers onderaan

De voorwaarden voor een onderhandse volmacht:

 • De kiezer kan een andere kiezer, die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem of haar te stemmen.
 • Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde moet mede ondertekenen.
 • De gemachtigde kan iedereen zijn die in de provincie Gelderland of het Waterschap Rivierenland woont en ook een stempas heeft ontvangen.
 • Dan geeft de kiezer de, in een volmacht bewijs omgezette stempas, aan de gemachtigde.
 • Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 • Het overdragen van de in volmacht bewijs omgezette stempas kan tot en met de dag van de stemming.
 • Bent u toch in de gelegenheid om zelf te gaan stemmen, dan kan de onderhandse volmacht ingetrokken worden. In dat geval moet u de tot volmacht omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas kunt u dan weer stemmen.

Schriftelijke volmacht

Om een schriftelijke volmacht aan te vragen, stuurt u een verzoekschrift naar de burgemeester van de gemeente waar u op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2023) ingeschreven stond in de BRP. Dit verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 17.00 uur door de burgemeester zijn ontvangen. Hiervoor is een formulier beschikbaar bij de gemeente. Het formulier kunt u verkrijgen in het gemeentehuis. Ook kunt u hier het formulier voor deze aanvraag downloaden: formulier schriftelijke volmacht voor Provinciale Staten (pdf, 29 kB) en formulier schriftelijke volmacht voor Waterschappen (pdf, 29 kB). Het is binnenkort ook mogelijk via DigiD de aanvraag te doen.

U en degene die u machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in. De gemachtigde moet voor deze verkiezing ook in dezelfde gemeente wonen.

De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek een volmacht bewijs waarmee hij namens u kan stemmen.

De voorwaarden voor een schriftelijke volmacht

 • Woont iemand die u wilt machtigen in de provincie Gelderland of het Waterschap Rivierenland een stempas ontvangen, dan kunt u die kiezer ook machtigen.
 • Bij de afdeling Gemeentewinkel, team Verkiezingen, zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. Deze formulieren zijn ook te downloaden via de website of met DigiD aan te vragen.
 • De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtsbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.
 • Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij of zij op maandag 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd.
 • Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 30 januari 2023 in dezelfde Provincie (Gelderland) of Waterschap (Rivierenland) als de volmachtgever als kiezer zijn geregistreerd.
 • Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmacht bewijs.
 • Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.
 • Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt de stempas van u (de volmachtgever) namelijk ongeldig verklaard. Hierdoor is het niet langer mogelijk dat u (de volmachtgever) uw stem uitbrengt of een vervangende stempas krijgt.

Maximaal 2 volmachten

De persoon die wordt gemachtigd om voor iemand anders te stemmen (de gemachtigde) mag maximaal 2 volmachten aannemen. Hij kan de volmacht stem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Ronselen

Het initiatief tot het verlenen van een volmacht ligt bij de kiezer en niet bij de gemachtigde. Het is verboden om volmacht stemmen te ronselen (stelselmatig kiezers vragen om hun stempas te ondertekenen en af te geven). Iemand mag ook niet een kiezer omkopen door middel van een gift of een belofte of de kiezer op een andere manier dwingen om een volmacht af te geven.

Provinciale Staten of Waterschap

Denkt u er aan dat u voor iedere verkiezing afzonderlijk een aanvraag moet doen voor de volmacht?

Accordion item is ingeklapt

Bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Provinciale Staten en de Waterschappen op woensdag 15 maart 2023 is het een kiezer toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in de provincie Gelderland (voor de PS verkiezingen) of binnen het gebied van het Waterschap Rivierenland voor de WS verkiezingen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

Schriftelijke aanvraag

 • Bij de afdeling Bedrijfsvoering, team Verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
 • Ook kunt u hier het formulier kiezerspas Provinciale Staten (pdf, 36 kB) en het formulier kiezerspas Waterschappen (pdf, 36 kB) voor deze aanvraag downloaden. Het is binnenkort ook mogelijk via DigiD de aanvraag te doen.
 • Het verzoekschrift, evenals de stempas (indien al verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023, 17.00 uur, door de kiezer zijn ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd.
 • Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
 • Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Mondelinge aanvraag

 • De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 14 maart 2023, 12.00 uur de stempas over te leggen bij de afdeling Bedrijfsvoering, team Verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd.
 • Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
 • Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Ook voor de Waterschapsverkiezingen kunt u een kiezerspas aanvragen en gaan stemmen in een willekeurig stemlokaal binnen het waterschap Rivierenland. U dient wel rekening te houden dat de grenzen van de provincie niet dezelfde zijn als van het waterschap. U kunt dan alleen stemmen met een kiezerspas binnen de grenzen van uw waterschap. Dat betekent dat u alleen kunt stemmen in één van de gemeenten die liggen in uw waterschap. Als u naar een andere gemeente gaat, kunt u uw stem niet uitbrengen.

Voor meer informatie hierover: Waterschap Rivierenland, telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur: (0344) 64 90 90. Klik hier voor een overzicht van gemeenten die tot het Waterschap Rivierenland behoren.

Accordion item is ingeklapt

Om overal in Neder-Betuwe te kunnen stemmen ontvangt u een stempas. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen.  Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen.

Mocht u uw stempas kwijtraken, dan kunt u schriftelijk tot uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 en mondeling tot 12.00 uur op dinsdag 14 maart 2023 een vervangende stempas aanvragen bij de afdeling Bedrijfsvoering, team Verkiezingen (tel 14 0488 of email: verkiezingen@nederbetuwe.nl).

Voor elke aanvraag moet u een kopie legitimatiebewijs overleggen. Mocht u alsnog uw 'oude' stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Accordion item is ingeklapt

Op het stembiljet geeft de kiezer aan op welke kandidaat hij zijn stem uitbrengt. Niet voor iedereen is het makkelijk of zelfs mogelijk om te stemmen. Fysieke beperkingen, analfabetisme, dementie of wilsbekwaamheid kunnen daarbij een rol spelen.

Hulp verlenen

Als de kiezer aangeeft hulp te willen bij het uitbrengen van de stem, dan kan hij of zij dit aangeven bij een stembureaulid.

Accordion item is ingeklapt

Om mee te kunnen doen aan de verkiezingen van 15 maart 2023 moeten politieke partijen die nog geen zetel hebben in deze organen, ondersteuningsverklaringen inleveren.

Wanneer

Het afleggen van een dergelijke verklaring is mogelijk vanaf 16 januari 2023 tot en met 30 januari 2023. Voor het herstel van verzuimen is deze gelegenheid er ook op 1 en 2 februari 2023.

De tijden waar u terecht kunt zijn:

 • maandag t/m donderdag van 09.00 uur - 16.00 uur
 • donderdagavond van 17.00 uur - 19.30 uur
 • vrijdag van 09.00 – 12.00 uur

Een afspraak kunt u telefonisch maken (14 0488 van 09.00 – 12.00 uur) of via de mail verkiezingen@nederbetuwe.nl.

Wat neemt u mee?

U dient een voor ingevuld formulier (H4) mee te nemen naar het gemeentehuis. Deze formulieren kunt u bij de betreffende politiek partij opvragen. Verder een geldig legitimatiebewijs.

Ondertekenen

Het afleggen van de verklaring wordt ten overstaan van de gemachtigde ambtenaar gedaan. Dit houdt in dat u pas in het gemeentehuis de aanvraag ondertekent. De ambtenaar plaatst een stempel en zal het formulier weer aan u teruggeven. U dient zelf zorg te dragen dat het formulier (op tijd) bij de politieke partij terecht komt.

Informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met de dames van team Verkiezingen (J. Pouwer-Rijksen, S.W.L.H. van Eldijk, J.W. van Leeuwen, J.C. van Cleef) via het algemene telefoonnummer 14 0488 of via de email: verkiezingen@nederbetuwe.nl.

Accordion item is ingeklapt

Tellen stemmen 15 maart 2023

Het tellen van de stemmen van de stembureaus die op 16 maart 2022 zijn geopend vinden plaats (zoals altijd) in het stembureau zelf.

Zitting Gemeentelijk Stembureau (GSB)

Het vaststellen van de uitslag van de verkiezingen zal door het GSB op 16 maart 2023 in het gemeentehuis plaatsvinden. De aanvang van de zitting van het GSB is om 09.00 uur.

Bij onverklaarbare verschillen zal het GSB overgaan tot een hertelling van het betreffende stembureau. Mocht het GSB besluiten tot een hertelling van één of meerdere bureaus over te gaan, dan zal dit aansluitend plaatsvinden in het gemeentehuis vanaf 13.00 uur. Het GSB zal na afloop van de hertelling weer in een openbare zitting bij elkaar komen om de definitieve uitslag vast te stellen.

De tellingen en de zittingen zijn openbaar.

Accordion item is ingeklapt

In de gemeente Neder-Betuwe zullen voor deze verkiezingen GEEN verkiezingsborden worden geplaatst.

Accordion item is ingeklapt

Via de Kiesraad kunt u allerlei informatie vinden over de komende verkiezingen: 

https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/provinciale-staten

https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/waterschappen

Accordion item is ingeklapt

U hoeft aan niemand bekend te maken op wie u heeft gestemd, op welke manier dan ook. Dus ook niet door het maken van een foto. Niemand mag u daartoe ook dwingen.