Leden en partijen

In Neder-Betuwe bestaat de gemeenteraad uit 19 raadsleden verdeeld over zeven fracties.

De huidige zetelaantallen per fractie zijn als volgt:

De fracties van SGP, CDA en VVD vormen een coalitie en leveren elk één of meerdere wethouders (de wethouders zijn geen lid van de raad).