Voorzitter van de raad

De Gemeentewet bepaalt dat de burgemeester de voorzitter is van de gemeenteraad.

De huidige voorzitter is burgemeester de heer A.J. (Jan) Kottelenberg.
p/a Burgemeester Lodderstraat 20
4043 KM  Opheusden
t. 14 0488 (bestuurssecretariaat)
e. bestuurssecretariaat@nederbetuwe.nl

Plaatsvervangend voorzitter

Als de voorzitter afwezig is, wordt hij vervangen door een raadslid. Plaatsvervangend voorzitters worden door de raad benoemd. De huidige plaatsvervangers zijn de heer D.A. (Dik) Waasdorp en de heer J.H.A.M. (Jan) Woldberg.

Zie ook