Burgerraadsleden

De raadsfracties worden in hun raadswerk ondersteund door burgerraadsleden.

Wat doet een burgerraadslid?

Een burgerraadslid heeft een ondersteunende taak naar de raadsleden. Burgerraadsleden helpen de raadsleden bij het voorbereiden van de raadsvergadering, bijvoorbeeld door het bestuderen van vergaderstukken en het stellen van technische vragen daarover aan het college. Hun inzet helpt om de werkdruk van raadsleden acceptabel te houden.

Burgerraadsleden kunnen namens hun fractie deelnemen aan beeldvormende avonden en Het Debat. Ook kunnen ze door de raad benoemd worden als lid van de commissies regionale samenwerking en bestuurlijke vernieuwing.

Het belangrijkste verschil met een raadslid is dat een burgerraadslid niet door het volk is gekozen en daarom niet mag deelnemen aan de raadsvergadering.

Wie kan burgerraadslid worden?

Burgerraadsleden worden door de raad benoemd op voordracht van één van de fracties. Een burgerraadslid wordt vervolgens voor de betreffende fractie actief. Elke fractie mag maximaal vier burgerraadsleden hebben.

In principe kan elke meerderjarige inwoner als burgerraadslid worden benoemd. Het is in Neder-Betuwe niet nodig dat een burgerraadslid bij de raadsverkiezingen op de kieslijst stond. Wel geldt een aantal eisen, die in grote lijnen hetzelfde zijn als de eisen die bij raadsleden van toepassing zijn. Wilt u hierover meer weten, neemt u dan contact op met de griffie.

Burgerraadsleden

Burgerraadsleden SGP

 • De heer J.J. Heger (Kesteren)
 • De heer H.C. de Vree (Ochten)
 • De heer W.F. Vermeer (Dodewaard)

  Burgerraadsleden Gemeentebelangen

  • De heer J.C.J. van den Berg (Opheusden)
  • Mevrouw A.A.J. van Brenk (Ochten)
  • De heer D.P. Heijmans (IJzendoorn)

  Burgerraadsleden PvdA

  • De heer A. Elzing (Kesteren)
  • De heer A. Jansen (Kesteren)

  Burgerraadsleden CDA

  • Mevrouw C. van Rheenen (Kesteren)
  • De heer H. van de Bijl (Opheusden)

  Burgerraadsleden VVD

  • De heer N. van Andel (IJzendoorn)
  • De heer A. Heijstee (Kesteren)

  Burgerraadsleden ChristenUnie

  • De heer T. Vlastuin (Kesteren)

  Burgerraadsleden Voor Neder-Betuwe

  • De heer D. Bron (Ochten)
  • De heer A.J.C. Mauritz (Kesteren)
  • De heer J.G. Meijering (Opheusden)

  Zie ook