Een melding doen

Meldingen openbare ruimte

Hebt u een vraag, melding of klacht over bijvoorbeeld kapot straatmeubilair, gebreken aan de openbare weg, kapotte riolering, overlast van gemeentelijk groen, zwerfafval of een losliggende stoeptegel? Dan kunt u die melding aan Avri doorgeven via:

Bij calamiteiten of noodgevallen in de openbare ruimte

Een calamiteitenmelding is er alleen voor zaken die absoluut niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. Bijvoorbeeld een boom die bij harde wind dreigt te knappen, een plotseling ontstane schade aan de weg of aan een gebouw die een levensgevaarlijke situatie veroorzaakt. Ook dan kunt u die melding aan Avri doorgeven via (0345) 58 53 53 (tijdens kantooruren) of 06-21896420 (buiten kantooruren).

Bij overlast van ongedierte

Kijk op deze pagina voor meer informatie over de bestrijding van ongedierte.

Meldingen straatverlichting

Hebt u een vraag, melding of klacht over de straatverlichting? Is er een lamp kapot of is er schade aan een lantaarnpaal door bijvoorbeeld een aanrijding? Dan kunt u dit melden via Storing24.nl. Het bedrijf SPIE ontvangt vervolgens uw melding en lost deze zo spoedig mogelijk op.

Welzijn, wonen, werk en zorg

U bent op zoek naar meer informatie, advies of hulp op het gebied van welzijn, wonen, werk, zorg of opgroeien en opvoeden. Dan kunt u terecht bij het Kernpunt Neder-Betuwe. www.kernpuntnederbetuwe.nl.

Belt u bij een psychische crisis de huisarts: deze kan u doorverwijzen naar de crisisdienst.

Fraudemeldpunt

In Rivierenland is een digitaal fraudemeldpunt geopend. Daarop kunnen inwoners hun vermoedens van zorgfraude melden. De melding wordt vervolgens in onderzoek genomen of doorverwezen naar een van de partners.

Het fraudemeldpunt richt zich specifiek op fraude ten koste van de overheid. Vanuit de overheid is er een sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben. Dat is goed geregeld in Nederland en wij betalen er allemaal aan mee. Van dit gemeenschapsgeld mag geen misbruik worden gemaakt. Dat is een aanslag op de rechtvaardigheid en op de gemeentekas.

Daarom spoort de Sociale Recherche fraude op bij uitkeringen of zorggelden. Denk bijvoorbeeld aan zorgaanbieders die zorg declareren die ze helemaal niet leveren. Of iemand die onterecht een bijstandsuitkering ontvangt terwijl hij gewoon werkt of samenwoont met iemand zonder dit te melden.

Klik hier om een melding te doen bij het fraudemeldpunt.

Melding jeugdoverlast

Ervaart u overlast van jongeren in uw omgeving? Bijvoorbeeld omdat ze rommel achterlaten, lawaai maken of speeltuintjes bezetten waar jongere kinderen willen spelen? Probeer dan eerst zelf, op een rustige manier, met de jongeren in gesprek te gaan.

Heeft dit geen effect? Directe overlast kunt u melden bij de politie via 0900-8844. Daarnaast kunt u bij de gemeente melding maken via Avri. Selecteer hierbij als hoofdcategorie ‘veiligheid’ en als subcategorie ‘jeugdoverlast’. Het jongerenwerk van Mozaiek Welzijnsdiensten neemt dan contact met u op. Het jongerenwerk bespreekt met u de melding en, in samenwerking met u en de jongeren, wordt naar een oplossing gezocht. Daarnaast kan het ook zo zijn dat handhaving met u contact opneemt.

Let op: Bent u getuige van strafbare feiten, bijvoorbeeld vandalisme, brandstichting, bedreiging of drugsdealen, neem dan direct contact op met de politie op telefoonnummer 112. Anoniem kunt u, bij niet heterdaad, melden bij Meld Misdaad Anoniem (zie ook het kopje hieronder met meer informatie hierover).

Meld Misdaad Anoniem

Weet u iets over, of vermoed u criminele activiteiten zoals drugshandel en -productie, mensenhandel, vuurwerkhandel of -opslag, uitbuiting of fraude? Dan is dat waardevolle informatie die ertoe kan leiden dat daders worden opgespoord en criminaliteit wordt gestopt. Maar wanneer de dader jou kent, voel je je misschien niet veilig om met naam en toenaam te melden. Daarom is er M. Bij M. meld je misdaad anoniem. MMA maakt geen onderdeel uit van politie of justitie en is een zelfstandige stichting. U kunt telefonisch melden via 0800-7000 of via het online meldformulier.

    Meldpunt Wet goed Verhuurderschap

    Vanaf 1 juli 2023 is de Wet goed Verhuurderschap van kracht. Deze wet moet ongewenst gedrag van verhuurders voorkomen. In de Wet goed Verhuurderschap staan regels waaraan verhuurders zich moeten houden.

    Op de website van de Rijksoverheid staat wat deze nieuwe regels zijn. Deze informatie vindt u hier.

    Als een verhuurder zich niet aan deze regels houdt, dan kunt u een melding doen via dit formulier (met DigiD) of via dit formulier (anoniem).

    Contact met de gemeente