Heeft u een klacht over een medewerker van de gemeente?

Bent u niet tevreden over de manier waarop u bent behandeld door een ambtenaar? Dan kunt u een klacht indienen. De klachtenregeling ziet specifiek op gevallen waarin u van mening bent dat u op ongepaste wijze bent bejegend. Daaronder valt bijvoorbeeld gebrekkige communicatie, een onprofessionele of respectloze houding, een agressieve bejegening of het niet houden aan afspraken.

Voor inhoudelijke bezwaren – er is een besluit genomen en u bent het daar niet mee eens – is het indienen van een bezwaarschrift de aangewezen weg. Aan de hand van het bezwaarschrift kunnen zullen wij beoordelen of we het door ons genomen besluit gaan herzien. Zie voor meer informatie de pagina over bezwaarschriften.

Klachten over de openbare ruimte (onderhoud, losliggende tegels etc.) kunt u indienen via dit formulier. Deze klachten worden opgenomen door de Avri.

Op- of aanmerkingen die niet onder de bovenstaande categorieën vallen kunt u sturen naar info@nederbetuwe.nl.

Accordion item is ingeklapt

Stuur ons een brief of een e-mail waarin u uitlegt wat er is gebeurd en welke ambtenaar daarbij betrokken is geweest. Vermeld hierin in elk geval uw naam, adres en telefoonnummer. Heeft uw klacht betrekking op een dossier met een zaaknummer? Vermeld dan ook dit nummer.

Stuur uw brief naar:
Gemeente Neder-Betuwe, t.a.v. klachtencoördinator
Postbus 20
4043 ZG Opheusden

Stuur uw e-mail naar klachten@nederbetuwe.nl. Liever telefonisch contact over uw klacht? Bel dan 14 0488 en vraag naar de klachtencoördinator. Wanneer u niet in staat bent om uw klacht schriftelijk in te dienen, kan de gemeente u hiermee helpen. Vraag ook dan naar de klachtencoördinator.

Accordion item is ingeklapt

U ontvangt een ontvangstbevestiging van de klachtencoördinator. De klachtencoördinator bewaakt het klachtproces en benadert intern de juiste persoon om als klachtbehandelaar op te treden. In eerste instantie zullen we aansturen op een informele behandeling van uw klacht en zal de klachtbehandelaar u bellen of mailen. De klachtbehandelaar is meestal de manager van de medewerker waarover u klaagt. Indien u hier geen behoefte aan heeft of wanneer de klacht op deze manier niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, dan zal een formele klachtenprocedure volgen. In de formele klachtenprocedure krijgt u in een hoorzitting – een formeel gesprek – de gelegenheid om in bijzijn van de klachtencoördinator met de klachtbehandelaar en de persoon op wie uw klacht ziet in gesprek te gaan. Vervolgens doen wij schriftelijk verslag van wat er is besproken en koppelen we naar u terug wat onze bevindingen zijn. Wij streven ernaar de klachtenprocedure binnen zes weken behandeld te hebben.

Accordion item is ingeklapt

Een klacht over iets dat al langer geleden gebeurd is, is soms lastiger om te behandelen. Daarom raden wij u aan uw klacht over onze dienstverlening zo snel mogelijk in te dienen. We kunnen niet garanderen dat we klachten die zien op gedragingen van langer dan één jaar geleden in behandeling nemen.

Accordion item is ingeklapt

Als u niet tevreden bent met de klachtenprocedure, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman is een onafhankelijke instantie die gespecialiseerd is in het behandelen van klachten tegen de overheid. Voor meer informatie, zie de website van de Nationale ombudsman.

Accordion item is ingeklapt

Heeft u nog vragen? Dan kunt u ons bellen op 14 0488. U kunt de klachtencoördinator ook bereiken per mail: klachten@nederbetuwe.nl.

Accordion item is ingeklapt

Heeft u last van bureaucratische rompslomp? Bij het meldpunt Last van de Overheid kunt u uw ervaringen kwijt met de lokale en/of rijksoverheid.