Bestrijding van ongedierte, insecten en plaagdieren

Ongediertebestrijding omvat de bestrijding van ongedierte, insecten en plaagdieren. Als u ratten of ander ongedierte op gemeentegrond signaleert, dan kunt u dit melden bij Avri. De aanwezigheid van Eikenprocessierupsen kunt u ook melden bij de Avri. Wespen worden niet bestreden door de gemeente.

De gemeente bestrijdt ongedierte op gemeentegrond, wanneer het gevaarlijk is voor de volksgezondheid. Het inschakelen van een ongediertebestrijding bedrijf en de bijkomende kosten zijn voor rekening van de aanvrager. Ongediertebestrijding op uw eigen perceel behoort niet tot de taak van de gemeente. De gemeente heeft hier slechts een adviserende taak in. 

De aanwezigheid van muskusratten kunt u melden bij het waterschap Rivierenland. Muskusratten graven gangen in dijken en slootkanten en leveren een gevaar op voor het waterbeheer. Daarom bestrijdt het waterschap deze diersoort.

Accordion item is ingeklapt

Voor advies kunt u contact opnemen met team Openbare Ruimte via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Het melden van ongedierte op gronden die bij ons in beheer of eigendom zijn kan via de website van Avri.

Accordion item is ingeklapt

Neem zo snel mogelijk contact op met ons of een ongediertebestrijder bij overlast veroorzaakt door ongedierte op gemeentegrond.

Lees ook deze flyer over ratten, muizen en wespen (PDF, 271 kb). Hierin staan tips hoe u eventuele overlast kunt voorkomen.