Belastingen, WOZ en leges

Accordion item is ingeklapt

U kunt uw gemeentelijke lasten berekenen via de Coelo Lokale Lasten Calculator. Deze rekentool vergelijkt de uitkomst meteen met de lasten in het voorgaande jaar en met de lasten in een andere gemeente naar keuze.