WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken)

De gemeente stelt de waarde van een onroerende zaak vast ter uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Onroerende zaken zijn alle gebouwen, de ondergrond waar zij op staan, tuin en niet bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond.

De waarde is gebaseerd op een vaste waardepeildatum. Deze waardepeildatum ligt één jaar voor de ingangsdatum. De ingangsdatum is 1 januari van het betreffende belastingjaar.

De gemeente stuurt de WOZ-beschikking aan de eigenaar van een onroerende zaak of in geval van een niet-woning zowel aan de eigenaar als de gebruiker van die onroerende zaak. De WOZ-beschikking vermeldt de WOZ-waarde van de onroerende zaak. De WOZ-beschikking staat op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Meestal staat op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen ook de aanslag onroerende-zaakbelastingen.

Accordion item is ingeklapt

De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor:

  • Onroerende-zaakbelastingen (OZB) door de gemeente;
  • Watersysteemheffing gebouwde onroerende zaken door het waterschap / BSR;
  • Controle aangifte inkomstenbelasting door de belastingdienst (eigen woningforfait);
  • Erfbelasting door de belastingdienst;
  • Controle van de waarde van de 'tweede' woning in de vermogensrendementsheffing.

De gemeente stuurt de gegevens van de beschikking naar de Belastingdienst en de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). De BSR verzorgt de aanslagoplegging voor het waterschap. Zij gebruiken de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde voor het opleggen van hun belastingen.

Accordion item is ingeklapt

U krijgt als huurder van een woning niet automatisch een WOZ-beschikking toegestuurd. U kunt deze telefonisch opvragen bij de gemeente via telefoonnummer 14 0488.

Overigens is de WOZ-waarde maar ten dele bepalend voor de huurprijs. Volgens het Woningwaarderingsstelsel (WWS) mag de WOZ-waarde maar voor maximaal 33% meetellen in de bepaling van de huurprijs. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw verhuurder of de website www.huurcommissie.nl

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Belastingen / WOZ via 14 0488 of woz@nederbetuwe.nl.

Accordion item is ingeklapt