Onroerende-zaakbelastingen

Wanneer u een woning, gebouw of perceel grond huurt of in eigendom heeft, ontvangt u elk jaar, naast de WOZ-beschikking, een aanslag onroerende-zaakbelastingen (OZB).

Onder de naam onroerende-zaakbelastingen vallen:

  • een gebruikersbelasting, voor niet-woningen (bedrijfspanden, kantoren, garageboxen e.d.) en
  • een eigenarenbelasting, voor woningen en niet-woningen.

Accordion item is ingeklapt

U betaalt OZB-gebruikersbelasting wanneer u op 1 januari van het betreffende belastingjaar gebruiker bent of bent geweest van een niet-woning.

Accordion item is ingeklapt

Bent u op 1 januari van het betreffende belastingjaar eigenaar van een woning/niet-woning en u bent bij het Kadaster als zodanig geregistreerd, dan moet u onroerende-zaakbelastingen aan de gemeente betalen.

De datum van 1 januari is bepalend voor het hele jaar. Dus als u na 1 januari de (niet-)woning verkoopt dan moet u toch voor het hele jaar OZB betalen. Bij verkoop verrekent de notaris meestal het eigenaarsdeel van de OZB, vanaf het moment van de transactie.

Accordion item is ingeklapt

Accordion item is ingeklapt

De gemeente verstuurt jaarlijks het gecombineerde aanslagbiljet met de WOZ-beschikking en de aanslag OZB, meestal in de eerste acht weken van het nieuwe belastingjaar.

Accordion item is ingeklapt

Hoeveel onroerende-zaakbelasting u moet betalen hangt af van de WOZ-waarde van de woning of niet-woning waarvan u eigenaar (en/of gebruiker in geval van een niet-woning) bent en van de hoogte van de OZB-tarieven, De gemeenteraad stelt de OZB-tarieven jaarlijks vast. Deze tarieven staan in de Verordening onroerende-zaakbelastingen. Ook wordt de WOZ-waarde van de woningen en niet-woningen jaarlijks vastgesteld met de WOZ-beschikking.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Belastingen/ WOZ via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.