Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Wanneer u niet in staat bent om een aanslag gemeentelijke belastingen te betalen, ook niet door middel van een aparte betalingsregeling, kunt u kwijtschelding aanvragen.

Hiervoor kunt u een aanvraagformulier gebruiken dat u kunt afhalen bij de balie van het gemeentehuis of download het formulier hier. U kunt het formulier ook digitaal invullen, met DigiD. Klik hier voor het digitale formulier. Lees ook verder onder ‘Voorwaarden’ voor informatie wanneer u in aanmerking komt voor kwijtschelding en wanneer niet.

Accordion item is ingeklapt

Kwijtschelding is alleen mogelijk voor:

  • hondenbelasting;
  • rioolheffingen;
  • het eigenaarsgedeelte van de onroerende-zaakbelastingen voor woningen.

Accordion item is ingeklapt

Heeft u medebewoners van 27 jaar of ouder dan kunt u kostendeler zijn en gelden er aanvullende regels. In die gevallen is er een andere berekening van toepassing, omdat u de kosten van een woning kunt delen met de medebewoners.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente maakt gebruikt van een extra vrijgesteld bedrag waardoor uw vermogen op uw bankrekening hoger mag zijn en u mogelijk toch in aanmerking komt voor kwijtschelding. Wij hanteren een extra vrijgesteld bedrag voor een echtpaar van € 2.000,-, voor een alleenstaande ouder een bedrag van € 1.800,- en voor een alleenstaand € 1.500,-.

Accordion item is ingeklapt
  • Het ingevulde formulier Verzoek om kwijtschelding particulieren
  • Een salarisstrook of uitkeringsstrook (geen jaaropgave).
  • Gegevens over de premie van uw ziektekostenverzekering.
  • Brief van de verhuurder over de huurvaststelling.
  • Gegevens met betrekking tot huurtoeslag.
  • Recente dagafschriften van lopende bankrekeningen/spaarrekeningen.

Vul het formulier volledig in en voeg alle gevraagde gegevens bij. Het kan zijn dat wij nog meer gegevens van u nodig hebben.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Belastingen/ WOZ via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Accordion item is ingeklapt