Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Wanneer u niet in staat bent om een aanslag gemeentelijke belastingen te betalen, ook niet door middel van een aparte betalingsregeling, kunt u kwijtschelding aanvragen.

Hiervoor kunt u een aanvraagformulier gebruiken dat u kunt afhalen bij de balie van het gemeentehuis of download het formulier hier. Hierbij staat bovendien een toelichting op het vragen van kwijtschelding. Lees ook verder onder ‘Voorwaarden’ voor informatie wanneer u in aanmerking komt voor kwijtschelding en wanneer niet.

Accordion item is ingeklapt

Kwijtschelding is alleen mogelijk voor:

  • hondenbelasting;
  • rioolheffingen;
  • het eigenaarsgedeelte van de onroerende-zaakbelastingen voor woningen.

Accordion item is ingeklapt

Vanaf 1 januari 2018 wordt bij de kwijtschelding rekening gehouden met de kostendelersnorm. Dit betekent dat als u een woning deelt met meer dan 2 volwassenen, uw toetsingsnorm daarop kan worden aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning wonen, hoe lager de toetsingsnorm. Hierdoor kan het zijn dat u niet in aanmerking komt voor volledige of gedeeltelijke kwijtschelding.

Accordion item is ingeklapt
  • Het ingevulde formulier Verzoek om kwijtschelding particulieren
  • Een salarisstrook of uitkeringsstrook (geen jaaropgave).
  • Gegevens over de premie van uw ziektekostenverzekering.
  • Brief van de verhuurder over de huurvaststelling.
  • Gegevens met betrekking tot huurtoeslag.
  • Recente dagafschriften van lopende bankrekeningen/spaarrekeningen.

Vul het formulier volledig in en voeg alle gevraagde gegevens bij. Het kan zijn dat wij nog meer gegevens van u nodig hebben.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Belastingen/ WOZ via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.