Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Wanneer u niet in staat bent om een aanslag gemeentelijke belastingen te betalen, ook niet door middel van een aparte betalingsregeling, kunt u kwijtschelding aanvragen.

Hiervoor kunt u een aanvraagformulier gebruiken dat u kunt afhalen bij de balie van het gemeentehuis of download het formulier bovenaan deze pagina. Hierbij staat bovendien een toelichting op het vragen van kwijtschelding. Lees ook verder onder ‘Voorwaarden’ voor informatie wanneer u in aanmerking komt voor kwijtschelding en wanneer niet.

Accordion item is ingeklapt

Kwijtschelding is alleen mogelijk voor:

 • hondenbelasting;
 • rioolheffingen;
 • het gebruikersgedeelte van de onroerende-zaakbelastingen voor niet-woningen;
 • het eigenaarsgedeelte van de onroerende-zaakbelastingen voor woningen en niet-woningen.

Accordion item is ingeklapt

Sinds 1 januari 2018 geldt de kostendelersnorm voor een verzoek om kwijtschelding. De gemeente bekijkt met hoeveel personen vanaf 21 jaar u in een huis woont. Hoe meer meerderjarige bewoners, hoe lager het bedrag wordt dat u aan kwijtschelding krijgt. De reden is dat u de woonkosten met meerdere personen kunt delen. Voor de gemeente maakt het niet uit wat het inkomen is van de kostendelers of welke relatie u met de kostendelers heeft. Het maakt ook niet uit waarom u in één huis woont.

Of u kwijtschelding kunt krijgen, hangt af van:

 • Het inkomen (salaris, uitkeringen, pensioen, studiefinanciering, huurtoeslag, etc.)
 • De vaste uitgaven (huur, ziektekostenverzekering met aftrek van zorgtoeslag en normpremie, etc.)
 • Het vermogen (het geld op bankrekeningen, auto, overwaarde van uw woning, levensverzekeringen, etc.)
 • Eventuele schulden aan de Rijksbelastingdienst

Accordion item is ingeklapt
 • Het ingevulde formulier Verzoek om kwijtschelding particulieren
 • Een salarisstrook of uitkeringsstrook (geen jaaropgave).
 • Gegevens over de premie van uw ziektekostenverzekering.
 • Brief van de verhuurder over de huurvaststelling.
 • Gegevens met betrekking tot huurtoeslag.
 • Recente dagafschriften van lopende bankrekeningen/spaarrekeningen.

Vul het formulier volledig in en voeg alle gevraagde gegevens bij. Het kan zijn dat wij nog meer gegevens van u nodig hebben.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Belastingen/ WOZ via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.