Beroepschrift gemeentelijke belastingen indienen

Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift tegen een belastingaanslag of een waardebeschikking?

Accordion item is ingeklapt

U kunt pas beroep instellen nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend en u het niet eens bent met de beslissing hierop.

U kunt beroep instellen bij:

Rechtbank Gelderland
Afdeling Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem
Tel: 088-3612000

Accordion item is ingeklapt

Voor het instellen van beroep zijn de volgende regels belangrijk:

 • U moet het beroepschrift binnen zes weken na de datum van verzending van de beslissing op uw bezwaarschrift indienen.
 • U moet in het beroepschrift in ieder geval vermelden:
  • uw naam en adres
  • de datum waarop u het schrijft (dagtekening)
  • een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat
  • de redenen waarom u in beroep gaat
 • U moet het beroepschrift ondertekenen.
 • U moet een kopie van de uitspraak op het bezwaarschrift meesturen.
 • U moet aan kunnen tonen bij de rechtbank welk belang u hebt bij het geschil.

Accordion item is ingeklapt

Wanneer u beroep instelt bent u griffierecht verschuldigd. Griffierecht voor particulieren is € 50,00 en € 365,00 voor bedrijven en instellingen. De rechtbank schrijft voor hoe en binnen welke termijn u het griffierecht kunt betalen.
Wanneer u het beroepschrift niet op tijd indient, of het griffierecht niet op tijd betaalt, wordt het beroepschrift niet ontvankelijk verklaard. Het beroepschrift wordt dan niet verder behandeld.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Belastingen/ WOZ via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.