Beroepschrift gemeentelijke belastingen indienen

Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde of een belastingaanslag? Dan kunt u beroep indienen.

Accordion item is ingeklapt

U kunt pas beroep instellen nadat u een bezwaarschrift bij de gemeente heeft ingediend en u hierover een uitspraak heeft gekregen.

U kunt beroep instellen bij:

Rechtbank Gelderland
Afdeling Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem
Tel: 088-3612000

Accordion item is ingeklapt

Voor het instellen van beroep zijn de volgende regels belangrijk:

 • U moet het beroepschrift binnen zes weken na de datum van verzending van de beslissing op uw bezwaarschrift indienen.
 • U moet in het beroepschrift in ieder geval vermelden:
  • uw naam en adres
  • de datum waarop u het schrijft (dagtekening)
  • een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat
  • de redenen waarom u in beroep gaat
 • U moet het beroepschrift ondertekenen.
 • U moet een kopie van de uitspraak op het bezwaarschrift meesturen.
 • U moet aan kunnen tonen bij de rechtbank welk belang u hebt bij het geschil.

Accordion item is ingeklapt

Wanneer u beroep instelt bent u griffierecht verschuldigd. De rechtbank schrijft voor hoe en binnen welke termijn u het griffierecht moet betalen.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Belastingen/ WOZ via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.