Bezwaarschift belastingzaken indienen

Wanneer u het niet eens bent met de op het gecombineerde aanslagbiljet genoemde waarde of de aanslag zelf, kunt u binnen zes weken na dagtekening daarvan bezwaar maken. Ook als u op 1 januari geen eigenaar of gebruiker was van het pand dat op de beschikking genoemd is, kunt u eveneens bezwaar maken. U moet in uw bezwaarschrift gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met de beschikking.

Het bezwaar kunt u richten aan:
De heffingsambtenaar van de gemeente Neder-Betuwe
Postbus 20
4043 ZG Opheusden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Belastingen/gegevensbeheer via 14 0488 of woz@nederbetuwe.nl.

Wilt u bezwaar maken op de WOZ-beschikking, kijk dan bij Taxatieverslag en bezwaar. Daar vindt u het bezwaarformulier en een nadere uitleg.