Bezwaarschift tegen de WOZ-waarde en/of belastingen indienen

Als u het niet eens bent met de op het aanslagbiljet genoemde WOZ-waarde of één van de aanslagen dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken. U moet in uw bezwaarschrift gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met de WOZ-beschikking of de aanslag(en).

Het bezwaar kunt u richten aan:
De heffingsambtenaar van de gemeente Neder-Betuwe
Postbus 20
4043 ZG Opheusden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Belastingen/gegevensbeheer via 14 0488 of woz@nederbetuwe.nl.

Bij Taxatieverslag en bezwaar vindt u een standaard bezwaarformulier en een nadere uitleg.