WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!

Er zijn diverse bedrijven met deze slogan actief. Misschien hebt u er wel eens iets over gelezen, bij voorbeeld op het internet of in een reclamefolder. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het nu eigenlijk?

Accordion item is ingeklapt

De gemeente heeft de woz-waarde van uw woning, bedrijfspand en/of grond vastgesteld. Als u het niet met de waarde eens bent hopen wij dat u contact met ons opneemt. Een aantal mensen heeft dat al gedaan. De gemeente wil net als u graag dat de woz-waarde klopt. Wij hebben er geen enkel belang bij om de waarde te hoog vast te stellen. Ook dit jaar hebben wij al verschillende woz-waarden ambtshalve aangepast naar aanleiding van een telefoontje of bezoek van een burger. Waar gewerkt wordt, worden immers fouten gemaakt. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw woz-waarde passen we deze graag voor u aan. Gratis. U kunt contact opnemen via woz@nederbetuwe.nl of telefonisch via 14 0488.

Accordion item is ingeklapt

Komt u er met de gemeentelijk taxateur niet uit, dan is het verstandig om formeel bezwaar te maken. Het bezwaarschrift moet vóór 1 april 2023 bij de gemeente binnen zijn. Bezwaar maken is altijd gratis en u heeft er maar heel zelden een gespecialiseerd bureau voor nodig. En dat is prettig, want die bureaus zeggen wel dat ze voor u gratis zijn, maar dat klopt niet helemaal. Hoe zit dat?

Accordion item is ingeklapt

Als het bezwaarschrift gegrond is kan de gemeente wettelijk verplicht zijn om een onkostenvergoeding uit te betalen. Als u een bedrijf namens u bezwaar laat maken machtigt u dit bedrijf om de onkostenvergoeding te incasseren die de gemeente bij gegrondverklaring moet uitbetalen. Die onkostenvergoeding is genormeerd, en zo hoog dat de no-cure no-pay bedrijven ervan kunnen bestaan. Hun boterham is dus de onkostenvergoeding die de gemeente aan hen moet uitbetalen omdat u het bedrijf heeft ingeschakeld. De gemeente maakt op deze manier meer kosten en zal dit weer moeten verrekenen in de tarieven. Uiteindelijk betaalt u dus indiect wel een prijs voor het bedrijf dat u inhuurt. En dat is jammer en onnodig, want bezwaar maken is altijd gratis.

Accordion item is ingeklapt

Heeft u nog vragen? Belt u dan met de medewerkers van WOZ en belastingen via 14 0488 of mailt u naar woz@nederbetuwe.nl. En doet u dat vooral ook als u vragen of twijfels heeft over uw woz-beschikking of over één van de gemeentelijke heffingen. Wij helpen u graag en altijd gratis!