Hondenbelasting

Iedere hondenbezitter (houder van een hond) in de gemeente Neder-Betuwe betaalt hondenbelasting. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van het aantal honden dat u bezit. We maken geen onderscheid tussen een kleine of een grote hond en of de hond wel of niet op de openbare weg komt. U kunt uw hond(en) online aanmelden of afmelden (binnen zes weken).

Er is sprake van het houden van een hond als één van de leden van uw huishouden een hond heeft. De aanslag wordt opgelegd aan de hoofdbewoner van het perceel.

Accordion item is ingeklapt

Wanneer u een hond neemt, maar ook als uw hond is overleden, of als u afstand van uw hond heeft gedaan, moet u dit schriftelijk melden bij de gemeente. Dat kan met behulp van een aangiftebiljet, voorzien van bewijsstukken (bijvoorbeeld een verklaring van de dierenarts).

De belasting wordt niet geheven voor honden:

  • die zijn opgeleid tot en dienen als blindengeleidehond en in hoofdzaak als zodanig door een blind persoon worden gehouden;
  • die zijn opgeleid tot en dienen als assistentiehond en in hoofdzaak als zodanig door een gehandicapt persoon worden gehouden;

Ook honden die in een asiel of een kennel voor de verkoop worden gehouden en honden jonger dan 3 maanden die nog bij de moeder worden gehouden zijn vrijgesteld van hondenbelasting.

Rechts op de pagina vindt u de button naar de mogelijkheden om uw hond aan- of af te melden met het e-formulier (DigiD). Indien u geen gebruik maakt van DigiD kunt u telefonisch of via e-mail een aan- of afmeldformulier aanvragen. U ontvangt het dan per post of per e-mail.

Bij overlijden, verkoop of afstand doen van uw hond, heeft u recht op teruggave. Neemt u in de loop van het belastingjaar een hond of meerdere honden erbij, dan betaalt u extra belasting. In beide gevallen moet u dit melden. Is uw hond overleden of heeft u afstand gedaan, stuur dan naast uw schriftelijke melding een bewijs mee van bijvoorbeeld de dierenarts, de dierenambulance of een afstandsverklaring.

Accordion item is ingeklapt

Regelmatig vinden huis-aan-huis controles plaats op hondenbezit. Als we constateren dat u in het bezit bent van een hond, zonder dat er aangifte is gedaan en/of hondenbelasting is betaald, kunt u een boete krijgen.

Accordion item is ingeklapt

Hondenbelasting 2024

  • Voor de eerste hond is het tarief: € 79,41 per jaar
  • De tweede hond kost: € 106,69 per jaar (u betaalt voor 2 honden in totaal € 186,10. Dat is € 79,41 voor hond 1 + € 106,69 voor hond 2)
  • Voor iedere hond boven het aantal van twee: € 132,79 (u betaalt voor 3 honden in totaal € 318,89. Dat is € 79,41 voor hond 1 + € 106,69 voor hond 2 + € 132,79 voor hond 3)
  • Een kennel kost: € 236,95 per jaar

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Belastingen/ WOZ via 14 0488 of woz@nederbetuwe.nl.