Honden in de gemeente Neder-Betuwe

Heeft u een hond of bent u van plan er een of meer aan te schaffen?

Honden maken deel uit van onze samenleving. Zij geven vrolijkheid en kleur aan het leven van de hondenbezitter. Bovendien zijn honden soms zelfs onmisbaar als hulphond voor gehandicapten of bijvoorbeeld bij het opsporen van vermisten. Echter... De publieke ruimte moet met elkaar gedeeld worden. Als we daarbij geen rekening houden met elkaar ontstaat overlast. Wat mensen als hinderlijk ervaren is voor iedereen verschillend: harde muziek, rommel op straat, stank van een fabriek, maar ook hondengedrag. Als er geklaagd wordt over honden heeft dat meestal te maken met uitwerpselen, blaffen of loslopen.

In de gemeente Neder-Betuwe zijn ongeveer 1.800 honden aangemeld. Buitenlucht, ruimte en bewegen zijn belangrijk voor het welzijn van de hond. Hond en eigenaar maken gebruik van het openbaar gebied. Er zijn ook andere gebruikers van het openbaar gebied: wandelaars zonder hond, fietsers, spelende kinderen en ga zo maar door. Soms leidt dit tot problemen. Bijvoorbeeld: loslopende honden en spelende kinderen en hondenpoep op trottoir, gazons en speelterreinen. Om die reden heeft de gemeente een aantal regels opgesteld waar een hondenbezitter zich aan moet houden.

Accordion item is ingeklapt

Iedere hondenbezitter in Neder-Betuwe betaalt hondenbelasting. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van het aantal honden dat u bezit. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een kleine of een grote hond. Wanneer u een hond neemt, maar ook als uw hond is overleden, of als u afstand van uw hond heeft gedaan, moet u dit schriftelijk melden bij de heffingsambtenaar van de afdeling Financiën. Het DigiD formulier vindt u onderaan deze pagina.

Er is sprake van het houden van een hond als één van de leden van uw huishouden een hond in bezit heeft. De aanslag wordt opgelegd aan het hoofdbewoner van het perceel.

Lees hier meer over hondenbelasting.

Kattenbelasting?

Een van de vragen die regelmatig gesteld wordt, is waarom er voor katten geen belasting betaald wordt. Het antwoord hierop is dat in de Gemeentewet een lijst is vastgesteld van onderwerpen waarvoor de gemeente belasting mag heffen. Paarden, katten en andere dieren dan honden worden hierin niet genoemd.

Melding van uw hondenbezit

De houder van een hond is verantwoordelijk voor de aangifte van de hond bij de gemeente. Als u een (extra) hond aanschaft, moet u hiervan binnen één maand aangifte doen.

Bij overlijden, verkoop of afstand doen van uw hond, heeft u recht op teruggave. Neemt u in de loop van het belastingjaar een hond of meerdere honden erbij, dan betaalt u extra belasting. In beide gevallen maakt u hiervan melding bij de afdeling Financiën via het formulier 'aan- en afmelding hondenbelasting' op de pagina over hondenbelasting.

Is uw hond overleden of heeft u afstand gedaan, vergeet dan niet naast uw schriftelijke melding een bewijs van bijvoorbeeld dierenarts, de dierenambulance of een afstandsverklaring bij te voegen.

Controle

Wie zijn hond tijdig aangeeft of afmeldt voorkomt problemen. De gemeente controleert regelmatig op hondenbezit. Blijkt u in het bezit van een of meer honden waarvoor u geen belasting betaalt, dan krijgt u een naheffingsaanslag en een geldboete opgelegd.

Accordion item is ingeklapt

In onze gemeente geldt een aanlijnplicht binnen de bebouwde kom. Dit bepaalt de Algemene Plaatselijke Verordening in artikel 2.57, overtreding van dit artikel is strafbaar.

Honden zijn verboden op een voor het publiek toegankelijke en kennlijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide. Burgemeester en wethouders kunnen ook nog andere plaatsen aanwijzen waar een verbod voor honden geldt (uiteraard geldt het verbod niet voor een hulp- of blindegeleidenhond).

Identificatieplicht

Op openbare plaatsen moet uw hond voorzien zijn van een kenmerk dat de houder van de hond duidelijk doet kennen. Dit kan zijn een naamplaatje aan de halsband (met uw adres/telefoonnummer) of een chip.

Accordion item is ingeklapt

Binnen de bebouwde kom van de dorpen in onze gemeente geldt een opruimplicht. Wanneer u uw hond uitlaat, bent u verplicht opruimmiddelen zoals hondenpoepzakjes bij u te dragen. U moet deze op verzoek van een toezichthouder of van de politie kunnen tonen.

De gemeente handhaaft sinds 2017 actief in alle kernen. U riskeert een boete van €95,- (exclusief €9,- administratiekosten) wanneer u geen opruimmiddelen bij u heeft en €150,- (exclusief €9,- administratiekosten) wanneer u de uitwerpselen achterlaat binnen de bebouwde kom (artikel 2:57 en 2:58 van de Algemene Plaatselijke Verordening).

Gratis zakjes

Gratis hondenpoepzakjes, beschikbaar gesteld door de gemeente, zijn af te halen bij:

 • Coop Dodewaard - Molenpad 1 in Dodewaard
 • Plus - Hoofdstraat 29 in Kesteren
 • AVIA tankstation Echteld - Voorstraat 45 in Echteld
 • MCD Supermarkt (klantenservice) - Dokter M van Drielplein 1 in Ochten
 • Piet van Walsem (winkel) - Dorpsstraat 2A in Opheusden
 • Gemeentehuis (receptie) - Burgemeester Lodderstraat 20 in Opheusden

Vraag er gerust naar!

Accordion item is ingeklapt

In de bebouwde kom zijn de volgende hondenvoorzieningen ingericht:

Dodewaard

 • Gieser Wildeman – hondenspeelveld

Echteld

 • Kerkeland (naast pad tussen voetbalveld en trapveld)

Kesteren

 • Adriaan van Ostadestraat –  hondenspeelveld
 • Keetjesbongerd (bij trapveld) – hondenspeelveld

Ochten

 • Cuneraweg bij fontein – hondenspeelveld

Opheusden

 • Hazelaarstraat – hondenspeelveld

Op de hondenspeelvelden mag uw hond vrij en aangelijnd lopen. Buiten de bebouwde kom mag dat ook  - mits het veilig is. Uw hond zal dat zeker waarderen! Er gelden hier wel spelregels, onder andere poep opruimen.

Accordion item is ingeklapt

Als een hond een gevaar oplevert voor mens en dier, moet deze kort aangelijnd worden en/of voorzien zijn van een muilkorf. Dit is geregeld in artikel 2.59 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Burgemeester en wethouders kunnen een aanlijn- en/of muilkorfgebod opleggen aan de houder van de hond.

Bovendien kunnen burgemeester en wethouders plaatsen aanwijzen waar het ter voorkoming of opheffing van overlast of schade aan de openbare gezondheid verboden is aangeduide dieren aanwezig te hebben (APV art. 2.60).

Accordion item is ingeklapt

Ervaart u overlast van een hond van uw buren? Wacht niet te lang bij een ergernis. Bespreek uw overlast allereerst in alle rust met de baas van de hond/dieren. Is er onderling geen compromis te bereiken, kunt u juridische stappen ondernemen. Meer informatie vindt u via www.juridischloket.nl.

Ook de gemeente kan in extreme gevallen een rol spelen. De gemeente Neder-Betuwe heeft in de Algemene Plaatselijke Verordening art. 4.6.A een zorgplicht opgelegd:

 • degene die zorg heeft voor een dier, moet voorkomen dat dit voor een omwonende of overigens voor de omgeving (geluid)hinder veroorzaakt
 • de eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat dit dier niet door aanhoudend geblaf of gejank hinderlijk is voor de omgeving of de nachtrust verstoort.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Belastingen van de afdeling Bedrijfsvoering via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Wetten

Accordion item is ingeklapt

Via de site www.hondenbescherming.nl kunt u verschillende (gratis) brochures aanvragen en downloaden. Ook zijn er verschillende hondenscholen en verenigingen in de regio die cursussen verzorgen en u bij de opvoeding van uw hond kunnen helpen.