Inloopavonden honden(poep)beleid: veel ideeën en wensen opgehaald

Herdershond op een grasveld met een stok in zijn mond.

In de maanden mei en juni hebben we in alle kernen inloopavonden gehouden om te horen wat onze inwoners van het honden(poep)beleid vinden. Ook was er volop gelegenheid om vragen te stellen en ideeën en wensen over het hondenbeleid te delen.

Zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters kwamen naar de avonden. Op grote kaarten konden zij hun wensen aangeven voor bijvoorbeeld een extra afvalbak, nieuw uitlaatveldje of (meer) speeltoestellen in een bestaand speelveldje.

Volgende stap

Wij zijn heel blij met alle ideeën, vragen en wensen die tijdens de inloopavonden bij ons zijn binnengekomen. Wij nemen de opbrengst van de inloopavonden bij het opstellen van een Uitvoeringsplan en hopen dit plan in het najaar aan de gemeenteraad voor te leggen. Wij gaan in dit plan onder meer voorstellen om afvalbakken beter te spreiden. De speciale hondenpoepafvalbakken worden op den duur vervangen door gewone afvalbakken waar u ook poepzakjes in kwijt kunt. Bestaande speelvelden willen we opnieuw inrichten en er zijn wensen voor nieuwe speelveldjes. Als de raad instemt met het Uitvoeringsplan, gaan we hier in 2024 mee aan de slag.

Inzichtelijker

De komende maanden gaan we ook gebruiken om de voorzieningen die er nu al zijn inzichtelijker te maken. De regels die nu al gelden voor hondenbezitters veranderen niet of nauwelijks. We gaan hier de komende tijd wel meer aandacht aan geven. Ook gaan we duidelijker maken waar we de opbrengst van de hondenbelasting aan uitgeven.

Kon u niet op een van de inloopavonden komen, maar wilt u toch nog een vraag stellen of heeft u wensen of ideeën over het honden(poep)beleid? Stuur een mail naar info@nederbetuwe.nl.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de pagina over het hondenbeleid op deze website.