Automatische incasso, machtigen of machtiging intrekken

De aanslag gemeentelijke belastingen kunt u per acceptgiro betalen, maar ook via automatische incasso. U betaalt dan in 8 termijnen. Indien u nog geen gebruik maakt van automatische incasso kunt u hiervoor een doorlopende machtiging afgeven. Klik hier om het formulier hiervoor via DigiD te openen en in te vullen.

Als u de incasso stop wil zetten of een wijziging in uw betaalgegevens wil aanbrengen kunt u dat alleen schriftelijk doen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het intrekkingsformulier of het wijzigingsformulier dat u hier kunt downloaden.

Is het voor u niet mogelijk om uw aanslag tijdig te betalen? Neemt u dan contact met ons op voor het treffen van een betalingsregeling. Kunt u de belasting niet betalen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Accordion item is ingeklapt

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u terecht bij afdeling Belastingen/invordering via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.