Omgevingswet

Op 1 januari 2023 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt 26 huidige wetten die iets zeggen over onze fysieke leefomgeving. Daarmee ontstaat meer samenhang in beleid. Andere doelen zijn het eenvoudiger maken van de regels voor de leefomgeving, het vroegtijdig betrekken van belanghebbenden bij nieuwe ontwikkelingen en het versnellen van besluitvorming.

De Omgevingswet is een behoorlijke verandering ten opzichte van nu. Daarom geldt er een overgangsperiode tot 2029. De Omgevingswet heeft niet alleen gevolgen voor overheden, maar ook voor u als inwoner, ondernemer en/of als initiatiefnemer. Niet alleen de instrumenten, maar ook de manier van werken wordt anders.

Wat betekent de Omgevingswet concreet:

  • Vanaf 1 januari 2023 zijn er geen bestemmingsplannen meer, maar één Omgevingsplan voor de gehele gemeente.
  • De opvolger van de structuurvisie is de Omgevingsvisie waarin de beleidsdoelen staan voor de ontwikkeling en bescherming van de fysieke leefomgeving.
  • Doel van de wet is een overheid die minder stuurt vanuit harde regels en meer stuurt op maatschappelijke doelen die vooraf met inwoners, ondernemers en organisaties zijn besproken en bepaald.
  • De Omgevingswet vraagt ook om een gemeente die nog meer in gesprek gaat met een initiatiefnemer en goede initiatieven, die aansluiten bij maatschappelijke doelen, sneller mogelijk maakt.
  • Onder de Omgevingswet is voor minder activiteiten een vergunning nodig zijn. Ook zal de standaardprocedure voor het verlenen van een vergunning terug gebracht worden naar 8 weken. Nu is dat voor sommige vergunningen 26 weken.
  • Belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is één landelijk digitaal omgevingsloket (Digitaal Stelsel Omgevingswet) waar u terecht kunt voor informatie over de regels en mogelijkheden op een bepaalde plek, waar u kunt checken of voor een plan een vergunning nodig is en waar u direct ook een vergunning kunt aanvragen.

Wij zijn als gemeente Neder-Betuwe druk bezig om ons hierop voor te bereiden. Wilt u meer informatie, dan kun u contact met ons opnemen (14 0488). Voor meer achtergrondinformatie kunt u ook terecht op de website van de rijksoverheid en het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Daarnaast kunt u hier een filmpje bekijken waarin eenvoudig wordt weergeven wat de Omgevingswet voor u kan betekenen.