De Omgevingswet

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet komt in de plaatst van 26 andere wetten en regelingen voor de leefomgeving. In een wereld die steeds verandert, kijken we zorgvuldiger naar de kwaliteit van de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Deze plek moet veilig en gezond zijn en tegelijkertijd ook ruimte bieden aan ontwikkeling voor nu en in de toekomst.

Omgevingswet: 6 kerninstrumenten

De Omgevingswet heeft 6 kerninstrumenten voor het benutten en beschermen van de leefomgeving.

Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie Neder-Betuwe schetst een toekomstbeeld met belangrijke waarden, die Neder-Betuwe kenmerken en wil behouden en versterken voor toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast schetst de Omgevingsvisie ook een beeld waar we de komende jaren aan willen werken.

Programma’s

In programma's formuleren gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk beleid en maatregelen die leiden tot de gewenste kwaliteit van de leefomgeving. Het beleid en de maatregelen zijn gericht op bescherming, beheer, gebruik en ontwikkeling van de leefomgeving.

Omgevingsplan

Het Omgevingsplan vervangt het geldende bestemmingsplan uit de Wet ruimtelijke ordening. Nu hebben gemeenten meerdere bestemmingsplannen voor hun grondgebied. Onder de Omgevingswet moet iedere gemeente één Omgevingsplan voor haar hele grondgebied vaststellen.

Omgevingsvergunning via het Omgevingsloket

Met een omgevingsvergunning kunnen burgers, bedrijven en overheden toestemming vragen om activiteiten in de leefomgeving uit te voeren.

Participatie bij de Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet krijgen inwoners meer mogelijkheden om mee te praten over bouwprojecten en andere ruimtelijke ontwikkelingen in hun omgeving. Inwoners worden hierbij betrokken via participatie. Tot nu toe organiseerde de gemeente meestal zelf het participatieproces, maar door de komst van de Omgevingswet verandert dit.

Veel gestelde vragen over de Omgevingswet