Participatie bij de Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet krijgen inwoners meer mogelijkheden om mee te praten over bouwprojecten en andere ruimtelijke ontwikkelingen in hun omgeving. Inwoners worden hierbij betrokken via participatie. Tot nu toe organiseerde de gemeente meestal zelf het participatieproces, maar door de komst van de Omgevingswet verandert dit.

Participatie is vanzelfsprekend

In Neder-Betuwe vinden we participatie vanzelfsprekend. Dit doen we door zelf het goede voorbeeld te geven in projecten waar de gemeente initiatiefnemer is. Inwoners worden vroegtijdig betrokken bij ontwikkelingen in hun directe leefomgeving en kunnen daarover meepraten.

Andere rol voor de gemeente

Tot nu toe nam de gemeente altijd het voortouw voor de participatie over ruimtelijke plannen met grote invloed op de (directe) leefomgeving. Maar met de komst van de nieuwe Omgevingswet verandert dit. De gemeente vraagt nu aan de ‘initiatiefnemer’, dit is de eigenaar van het plan of project, om een participatieproces met inwoners en andere belanghebbenden te starten over het plan of project. De gemeente is bij ruimtelijke projecten door initiatiefnemers niet meer verantwoordelijk voor de participatie, maar gewoon één van de betrokken partijen.

De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het participatieproces

De gemeente bespreekt in een vroeg stadium met initiatiefnemers wat wordt verwacht van de participatie met de omgeving. Welke belanghebbenden en omwonenden worden betrokken? Doel is een goed participatieproces, dat bijdraagt aan een soepel vergunningsproces waarbij de belangen van de omgeving worden meegewogen. Voor initiatiefnemers is het wel even wennen dat zij nu zelf een participatieproces moeten organiseren. De gemeente helpt initiatiefnemers met een participatieleidraad en een sjabloon voor een participatieverslag. Dit verslag wordt ingeleverd bij de vergunningsaanvraag.

Download hier de volgende documenten:

Bekijk hier een video Participatie en de Omgevingswet.

Gemeente kijkt naar het verloop participatieproces

Het is belangrijk dat bewoners en andere belanghebbenden worden betrokken en daarom kijkt de gemeente op de achtergrond mee. Bovendien beoordeelt de gemeente na afloop of de participatie goed is verlopen. Hebben omwonenden voldoende kans gehad om hun mening over de plannen te geven? Pas als dat het geval is, wordt een omgevingsplanprocedure (voorheen bestemmingsplanprocedure) gestart.

Verplichte participatie bij initiatieven met grote impact op de omgeving

De gemeenteraad heeft op 24 februari 2022 het Participatiebeleid Omgevingswet vastgesteld en daarbij ook een lijst van gevallen, waarbij participatie verplicht is. Het gaat om initiatieven met een grote impact op de omgeving. In dat geval is de initiatiefnemer verplicht om belanghebbenden en omwonenden te betrekken voorafgaand aan de vergunningaanvraag. Met deze lijst geeft de gemeente duidelijkheid aan de initiatiefnemers en inwoners.