Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet komt in de plaats van 26 andere wetten en regelingen voor de leefomgeving. Doel is om met één Omgevingswet deze inzichtelijker en eenvoudiger te maken voor inwoners, ondernemers en initiatiefnemers.

De Omgevingswet zorgt voor een bredere blik op onze leefomgeving. In een wereld die steeds verandert, kijken we zorgvuldiger naar de kwaliteit van de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Deze plek moet veilig en gezond zijn en tegelijkertijd ook ruimte bieden aan ontwikkeling voor nu en in de toekomst.

Nederland wordt niet groter: dit is ons land én de beschikbare ruimte, waarmee we het samen moeten doen. De Omgevingswet helpt hierbij door overheden samen te laten werken met inwoners, ondernemers en initiatiefnemers. Door te kijken naar wat een gebied nodig heeft.

Bekijk hier een animatie over de Omgevingswet.

Wat betekent dit concreet voor u als inwoner?

Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt te maken met de Omgevingswet. Maar ook als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt.

Een aanvraag doet u eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken, zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Via het loket biedt heldere spelregels voor alle vergunningen, initiatieven en aanvragen. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden. Begrijpelijke dienstverlening zonder gedoe voor een mooi Nederland voor nu én  morgen.

De voordelen van de Omgevingswet op een rij

Eén omgevingswet

  • Minder regels, meer samenhang, meer overzicht.

Eén digitaal Omgevingsloket

  • Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek.
  • In één oogopslag ziet u welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied.
  • Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is.

Eén Omgevingsvergunning

  • Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project. U hoeft nog maar één vergunning aan te vragen.
  • Binnen acht weken na aanvraag (in plaats van 26 weken).

Meer ruimte voor eigen initiatief en regie

Voor een goed plan is altijd ruimte als het plan past bij het Omgevingsplan van de gemeente én als de initiatiefnemer zijn plannen heeft voorgelegd aan direct betrokkenen uit zijn omgeving.