Omgevingsvisie Neder-Betuwe

Iedere gemeente in Nederland stelt een Omgevingsvisie voor de fysieke leefomgeving op. De Omgevingsvisie gaat onder andere over ruimte, water, landschap, natuur, klimaat, duurzaamheid, wonen, werken, infrastructuur, verkeer en vervoer, gezondheid en cultureel erfgoed.

De Omgevingsvisie Neder-Betuwe schetst een toekomstbeeld met belangrijke waarden, die Neder-Betuwe kenmerken en wil behouden en versterken voor toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast schetst de Omgevingsvisie ook een beeld waar we de komende jaren aan willen werken. Dit zijn de speerpunten.

Bekijk de Omgevingsvisie op:

De Omgevingsvisie verandert mee

Aan de Omgevingsvisie zit geen einddatum. Eén keer in de vier jaar, gelijk met een raadsperiode, wordt bekeken of de Omgevingsvisie aangepast moet worden. Ook is het mogelijk om de Omgevingsvisie tussentijds aan te passen als daar dringende redenen voor zijn.

Peiling Omgevingsvisie onder de inwoners

In september 2021 is een peiling over de Omgevingsvisie Neder-Betuwe gehouden. 309 inwoners hebben de peiling ingevuld. De gemeente heeft inwoners en ondernemers geraadpleegd over de speerpunten, de waarden en toekomstige ontwikkelingen voor Neder-Betuwe. Gelukkig herkent een ruime meerderheid van de inwoners en ondernemers zich in de geschetste waarden. Ook hebben zij hun mening gegeven over de speerpunten.

Lees hier de resultaten van de Peiling Omgevingsvisie Neder-Betuwe.