Algemene Rijksregels

Algemene rijksregels zijn nodig voor de werking van de Omgevingswet. Deze regels vormen de basis voor de instrumenten en de taken en bevoegdheden van overheden. De regels bevatten ook kwaliteitsnormen voor de leefomgeving die het Rijk stelt in omgevingswaarden.

Procedures

In de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit (Ob) staan procedurele regels voor de instrumenten van de wet, zoals de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.

Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Het Rijk heeft door de algemene rijksregels ook invloed op het beleid van decentrale overheden, bijvoorbeeld door de instructieregels in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en Besluit Bouwwerken leefomgeving (Bbl)

In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staan rijksregels voor activiteiten in de leefomgeving, hierdoor hoeven inwoners en bedrijven niet steeds toestemming te vragen aan de overheid. In een aantal gevallen koppelt het Rijk aan de algemene regels een meldingsplicht.

Specifieke situaties

Een nadeel van algemene regels is dat ze soms niet goed passen bij een specifieke situatie, daarom kennen het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit Bouwwerken leefomgeving (Bbl) mogelijkheden om onder voorwaarden van de algemene regels af te wijken.

Bruidsschat

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt een aantal regels op rijksniveau. Deze regels verhuizen naar het tijdelijk deel van het omgevingsplan van de gemeente. Dit heet ook wel de 'bruidsschat'.

Bekijk hier een animatie over de Bruidsschat Omgevingswet op YouTube.