Evenement of activiteit organiseren

Wilt u een evenement of activiteit organiseren, is hiervoor in veel gevallen een vergunning nodig van de burgemeester. In sommige gevallen is het voldoende om uw plannen te melden aan de gemeente.

Vergunning aanvragen of activiteit melden? Gebruik dan het formulier aan de rechterkant van deze pagina.

Bij activiteiten die negatieve effecten kunnen hebben op beschermde dieren, planten en natuurgebieden, kunnen initiatiefnemers met de Wet Natuurbescherming (Wnb) te maken krijgen. Om te bepalen of een natuurvergunning of ontheffing nodig is voor een evenement in de buitenlucht, hebben we de belangrijkste stappen voor initiatiefnemers op een rijtje gezet. Voor meer informatie en het stappenplan, klik op deze link.

Klik op onderstaande linkjes voor meer informatie over:

Staat uw activiteit hier niet bij? Neemt u dan contact op met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Tip

U kunt voorkomen dat meerdere activiteiten in een dorp op één dag plaatsvinden. Raadpleeg daarvoor eerst de evenementenkalender op onze website. Iedere eerste werkdag van de maand actualiseert de gemeente de informatie.

Accordion item is ingeklapt

U heeft een vergunning nodig voor:

 • Koningsdagactiviteit of herdenkingsplechtigheid
 • Braderie / kerst-, jaar- of rommelmarkt
 • Sinterklaas- of bijvoorbeeld oldtimer optocht
 • Feest, muziek of wedstrijd op of aan de weg
 • Avondvierdaagse
 • Straatfeest of buurtbarbecue
 • Kermis / circus
 • Ophangen van versierselen of spandoeken op of aan de weg
 • Plaatsen van tijdelijke reclame, driehoeks- of sandwichborden
 • Innemen van een standplaats
 • Activiteit die (aanzienlijk) meer publiek trekt dan tijdens gewoon gebruik van gebouw of terrein, of afwijkt van de bestemming ervan.

Accordion item is ingeklapt

U kunt volstaan met een melding als het gaat om een klein evenement als:

 • deze gedurende één dag, maximaal 1 dag per kalenderjaar plaatsvindt; en
 • het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen; en
 • het evenement gehouden wordt tussen 09.00 en 23.00 uur; en
 • deze niet op zondag plaatsvindt; en
 • er geen objecten worden geplaatst groter dan 20 m2; en
 • het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, fiets-, bromfiets- of parkeergelegenheid of anderszins een belemmering vormt voor verkeer en de hulpdiensten en die geen potentieel gevaar opleveren; en
 • de geluidsbelasting niet meer dan 70 dB(A) bedraagt op de gevel van woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen; en
 • de organisator minimaal dertig werkdagen voorafgaand het evenement daarvan melding doet aan de burgemeester.

Accordion item is ingeklapt

Indienen aanvraag: minimaal tien weken voordat het evenement plaatsvindt. Dit is nodig, omdat de gemeente bij sommige aanvragen eerst advies moet vragen aan onder andere de politie en de brandweer. Zeker als er bijvoorbeeld een feesttent geplaatst wordt. Soms zijn ook nog andere aanvragen verplicht, zoals bijvoorbeeld een ontheffing om zwak-alcoholhoudende dranken te schenken. Als een aanvraag later binnenkomt, kan de burgemeester besluiten de vergunning of ontheffing te weigeren.

Accordion item is ingeklapt

Meldingen zijn kosteloos. Bij aanvragen voor bepaalde ideële doeleinden geldt er een vrijstelling voor leges.

Kosten voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag (leges 2024):

 • voor 1 dag, € 196,47
 • voor 2 dagen, € 232,86
 • voor 3 dagen of meer, € 280,91

Wilt u reclame maken voor uw evenement of alcohol schenken, dan komen er extra kosten bij. Klik op ‘meer informatie’ onderaan deze pagina voor een link naar de afzonderlijke producten.

Accordion item is ingeklapt

Afhankelijk van de activiteit of het evenement is het nodig om met de aanvraag documenten mee te sturen of extra aanvragen in te dienen. In het aanvraagformulier voor de evenementenvergunning staat precies wat u in welke situatie moet meesturen of welke extra aanvragen u moet indienen. Ook die aanvraagformulieren kunt u downloaden van deze website, bijvoorbeeld het formulier voor tijdelijk alcohol schenken tijdens evenementen.

Accordion item is ingeklapt

Sinds 1 juli 2021 geldt de Alcoholwet. De voormalige Drank- en Horecawet is op meer punten dan alleen in naam veranderd. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid. Overigens blijft bestaand lokaal beleid op grond van de Drank- en Horecawet ook geldig na 1 juli 2021. Dat geldt ook voor eerder verleende alcoholvergunningen zolang er niets wijzigt aan de inrichting of qua ondernemingsvorm.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Kijk ook bij