Venten

Als handelaar goederen of diensten huis-aan-huis aanbieden of op een openbare of in de open lucht gelegen plaats?

In onze gemeente gelden er algemene regels:

  • de openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid of het milieu mag niet in gevaar worden gebracht
  • venten is toegestaan op maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 - 18.00 uur

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Kijk ook bij