Huis-aan-huis verkoop

Een inzameling van geld via een huis-aan-huis verkoop van goederen ten bate van een goed doel moet 30 dagen van tevoren gemeld worden aan de burgemeester.

Ook wanneer hierbij gebruik wordt gemaakt van een intekenlijst. Melden kan via het meldingformulier bovenaan deze pagina.

In onze gemeente is genoemde verkoop toegestaan:

  • op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur
  • op zaterdag van 09.00 - 18.00 uur

Ditzelfde geldt voor een collecte voor een goed doel. Ook wanneer hierbij gebruik wordt gemaakt van een intekenlijst.

Om een zekere spreiding van de inzameling te bewerkstelligen, wordt van deze zaken een planning gemaakt. Geld inzamelen is alleen toegestaan via collectebussen.

Voor informatie over commerciĆ«le huis-aan-huis verkoop, zie venten.

Accordion item is ingeklapt

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.