Collecte, geld of goederen inzamelen

Een collecte of inzameling van goederen voor een goed doel moet 30 dagen van te voren gemeld worden aan de burgemeester.

Melden kan via het meldingformulier in de rechter kolom.

In onze gemeente mag (huis-aan-huis) gecollecteerd worden:

  • op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur
  • op zaterdag van 09.00 - 18.00 uur

Ditzelfde geldt voor een inzameling van geld via een huis-aan-huis verkoop van goederen ten bate van een goed doel. Ook wanneer hierbij gebruik wordt gemaakt van een intekenlijst.

Om een zekere spreiding van de inzameling te bewerkstelligen, wordt van deze zaken een planning gemaakt. Geld inzamelen is alleen toegestaan via collectebussen.

Accordion item is ingeklapt

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.