Festiviteit met versterkte muziek organiseren

Wilt u een bijzondere avond organiseren in uw (horeca)bedrijf met live muziek of DJ? Dan moet u dat tenminste 2 weken vantevoren melden aan de gemeente.

Het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer is opgeheven door de invoering van de Omgevingswet. In het Besluit activiteiten leefomgeving en het omgevingsplan staan geluidvoorschriften waaraan een ondernemer zich moet houden. Op grond van deze voorschriften is bijna ieder feest met versterkte muziek in een (horeca)bedrijf verboden.

Artikelen 4:2 en 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening geven de mogelijkheid om incidenteel toch festiviteiten te organiseren waarbij de geluidnormen worden overschreden.

Een incidentele festiviteit met artiest of een bijzondere activiteit als bijvoorbeeld een 'apres-ski-party' mag maximaal zes keer per jaar in een inrichting plaatsvinden. Voor sportactiviteiten geldt maximaal twaalf keer per jaar (bijvoorbeeld toernooien en langer brandende baanverlichting).

U moet een activiteit met live muziek of dj tenminste twee weken vooraf melden bij de gemeente. Dit kan eenvoudig via het meldingsformulier rechts op deze pagina.

Accordion item is ingeklapt

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Accordion item is ingeklapt

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.