Bezwaarschrift indienen

Wanneer u het niet eens bent met een schriftelijk besluit (beschikking) van een bestuursorgaan van de gemeente, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Het besluit moet u persoonlijk aangaan, of u moet er specifieke belangen bij hebben.

Accordion item is ingeklapt

U kunt tegen een besluit schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken door een brief te sturen naar het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, dit is meestal het college van burgemeester en wethouders. Verzending kan t.n.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 20, 4043 ZG OPHEUSDEN. U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt. In het bezwaarschrift vermeldt u uw naam, adres, datum, het besluit waar u het niet mee eens bent en de reden waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw bezwaarschrift te ondertekenen.

Het bezwaarschrift wordt in behandeld door een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Deze commissie brengt een advies uit aan het bestuursorgaan. Binnen 12 weken neemt het bestuursorgaan een beslissing op uw bezwaar. Duurt het langer, dan krijgt u daarvan schriftelijk bericht. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u hiertegen in beroep gaan.

Accordion item is ingeklapt

Het indienen van een bezwaarschrift is gratis.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Juridische Zaken via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Accordion item is ingeklapt