Loterij (verloting) organiseren

Het is verboden zonder vergunning een loterij te organiseren waarbij prijzen worden uitgereikt.

Een vergunning kunt u aanvragen via het formulier bovenaan deze pagina.

Om een vergunning te krijgen voor een incidentele loterij (verloting) moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste zijn:

  • het doel van de actie moet in algemeen belang zijn (bijv. de bouw van een nieuw clubgebouw voor een sportvereniging, het kopen van nieuwe muziekinstrumenten door een muziekvereniging, de renovatie van een dak van een kerk)
  • tenminste 50% van de opbrengst van verkochte loten moet afgedragen worden aan het gekozen doel
  • er mogen maximaal 13 trekkingen plaatsvinden
  • er mag geen levend dier worden verloot
  • de vergunning is maximaal 6 maanden geldig.

De feitelijke uitgaven mogen niet meer bedragen dan 40% van de opbrengst (van de verkochte loten).

Voor het houden van kienactiviteiten moet tenminste 14 dagen van tevoren een melding worden gedaan bij het college.  Onder kienactiviteiten wordt o.a. verstaan: bingo, rad van fortuin, vogelpiekspel. Lees verder: bingo.

Accordion item is ingeklapt

Leges 2024: € 23,32.

(Vrijstelling leges voor bepaalde ideële doeleinden).

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Kijk ook bij 'Evenement of activiteit organiseren'.