Ontheffing tijdelijk alcohol schenken

Wilt u tijdens een festiviteit alcohol schenken?

Aan het schenken van alcohol zijn regels verbonden. In een gebouw dat open staat voor publiek is hiervoor een vergunning nodig.

Als het gaat om een zeer tijdelijke, bijzondere gelegenheid, kan de burgemeester een ontheffing verlenen voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken anders dan in een horecabedrijf of bijbehorend terras. Bijvoorbeeld tijdens een:

  • tentfeest
  • een feestelijke (her)opening van een bedrijf
  • een jaarmarkt etc.

Accordion item is ingeklapt

Het schenken mag alleen onder leiding van een persoon van minimaal 21 jaar die in het bezit is van een SVH verklaring sociale hygiëne. Aan de ontheffing kunnen beperkingen en voorschriften worden verbonden. In de meeste gevallen gaat de ontheffing samen met een evenementenvergunning. U kunt voor het aanvragen van beide hetzelfde formulier gebruiken.

Accordion item is ingeklapt

Sinds 1 juli 2021 geldt de Alcoholwet. De voormalige Drank- en Horecawet is op meer punten dan alleen in naam veranderd. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid. Overigens blijft bestaand lokaal beleid op grond van de Drank- en Horecawet ook geldig na 1 juli 2021. Dat geldt ook voor eerder verleende alcoholvergunningen zolang er niets wijzigt aan de inrichting of qua ondernemingsvorm.

Accordion item is ingeklapt

Leges 2023: € 220,21

Accordion item is ingeklapt

Kopie SVH verklaring sociale hygiëne.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Kijk ook bij