Reclame in Neder-Betuwe

Hier vindt u meer informatie over de regels rond reclame in Neder-Betuwe.

Kijk ook bij

Accordion item is ingeklapt

U ziet in de verschillende dorpskernen ook groene en/of gele bordjes die verwijzen naar bedrijven/instellingen. Deze worden op aanvraag en tegen betaling besteld en geplaatst door de gemeente.

Wilt u permanente verwijzingsborden naar uw bedrijf of instelling aanvragen, neemt u dan contact op met de afdeling Fysieke Pijler. De kosten worden u in rekening gebracht.

Meer informatie: afdeling Fysieke Pijler via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Accordion item is ingeklapt

Het college heeft in het reclamebeleid bepaald dat in de openbare ruimte geen borden en spandoeken voor verkiezingscampagnes worden toegestaan. Tijdens verkiezingscampagnes plaatst de gemeente speciaal daarvoor bestemde verkiezingsborden.

Meer informatie: team Gemeentewinkel via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Accordion item is ingeklapt

Hiervoor is een vergunning nodig van het college. Hierover is de 'Beleidsregel spandoeken, borden en andere voorwerpen op of aan de weg' vastgesteld. U kunt deze regels terugvinden onder 'Wetten' op deze pagina. Een aanvraag heeft alleen kans van slagen in de volgende gevallen:

  • aankondigingen plaatselijk evenement
  • fruitverkoop (seizoen-/streekgebonden)
  • plaatselijke culturele activiteit van tijdelijke aard: beurs of open monumentendag, een kunsttentoontstelling
  • open dagen onderwijsinstellingen (lokaal en alleen omliggende gemeenten: Tiel, Rhenen, Wageningen, Overbetuwe)
  • onbaatzuchtige reclame (WNF, Nierstichting, Hartstichting etc.)
  • ideële reclame (campagnes van de overheid, zoals bijv. "wij gaan weer naar school")

Wanneer de reclame verbonden is aan een evenement in onze gemeente, wordt het plaatsen van de borden meegenomen in de aanvraag van de evenementenvergunning.

Kosten

Leges 2024: € 184,81

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Accordion item is ingeklapt

Hiervoor is een vergunning van het college nodig. Het beleid is dat er geen blijvende reclameborden worden toegestaan in de openbare ruimte. Een uitzondering is gemaakt voor aankondigingsborden van voetbalverenigingen.

Kosten

Leges 2024: € 184,81

Wet- en regelgeving

Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 2:10

Meer informatie

Team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente ontvangt steeds vaker aanvragen voor digitale vormen van reclame. Ter bescherming van de leefomgeving en de verkeersveiligheid worden deze aanvragen voortaan getoetst.

Burgemeester en wethouders hebben daarom een beleidsregel lichtreclame vastgesteld.

Wet- en regelgeving

Accordion item is ingeklapt

Het kan zijn dat het object dusdanig wordt bevestigd of van omvang is dat het plaatsen valt onder het Bouwbesluit (Woningwet) en u hiervoor een omgevingsvergunning nodig hebt. Als uw gebouw een monument is, zal ook de monumentencommissie uw aanvraag beoordelen. In andere gevallen hebt u geen vergunning nodig, maar gelden er algemene regels: de reclame mag het verkeer niet in gevaar brengen en geen ernstige hinder opleveren voor de omgeving.

Wetgeving: Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, Algemene Plaatselijke Verordening artikel 4:15.

Meer informatie: team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Accordion item is ingeklapt

Het is verboden een voertuig met een aanduiding van handelsreclame, op de weg (inclusief berm, parkeerplaats) te parkeren met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken. Ook een aanhanger valt onder deze categorie. Het college kan in bijzondere gevallen ontheffing van dit verbod verlenen.

Kosten

Leges 2024: € 184,81

Wet- en regelgeving

Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 5:7

Meer informatie

Team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.