Parkeren

De gemeente Neder-Betuwe kent geen parkeerbeleid en geeft dus geen parkeervergunningen af. Dit geldt zowel voor bedrijven als particulieren.

De gemeente heeft wel regels opgesteld om parkeerproblemen tegen te gaan en het uiterlijk aanzien van de gemeente te beschermen. Deze regels zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).      

Meer informatie vindt u bij een van de volgende onderwerpen:

Accordion item is ingeklapt

Iemand die er zijn bedrijf, nevenbedrijf dan wel een gewoonte van maakt voertuigen te stallen, te herstellen, te slopen, te verhuren of te verhandelen, verboden:

  1. drie of meer voertuigen die hem toebehoren of zijn toevertrouwd, op de weg te parkeren binnen een cirkel met een straat als 25 meter met als middelpunt een van deze voertuigen
  2. de weg als werkplaats voor voertuigen te gebruiken (dit verbod geldt ook voor voertuigen van autorijscholen en taxibedrijven).

Het college kan ontheffing van dit verbod verlenen.

Accordion item is ingeklapt

Het is verboden bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was een voertuig op de weg te parkeren.

Het college kan ontheffing van dit verbod verlenen.

Accordion item is ingeklapt

Het is verboden een defect voertuig langer dan 3 achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren. Dit geldt ook voor voertuigwrakken (APV art. 5.5) In veel gevallen is het parkeren al verboden op grond van de Wet milieubeheer.

Accordion item is ingeklapt

Soms is het nodig een caravan, camper of aanhanger bij huis te hebben. De parkeerruimte is in de meeste wijken echter beperkt.

Om die reden is het in onze gemeente verboden om kampeermiddelen en aanhangers langer dan drie achtereenvolgende dagen te laten staan.

Dit verbod geldt op de wegen en en openbare parkeerplaatsen binnen de bebouwde kom van Echteld, IJzendoorn, Ochten, Kesteren, Opheusden en Dodewaard. Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van dit verbod.

Kosten

Leges 2017: € 20,88

Accordion item is ingeklapt

Ter bescherming van het uiterlijk aanzien van onze gemeente, de verkeersveiligheid en een juist gebruik van de beschikbare parkeerruimte, is er een parkeerverbod op de weg ingesteld voor voertuigen die zijn voorzien van een aanduiding van handelsreclame. 

Het college kan ontheffing verlenen van dit verbod.

Meer informatie over het maken van  "reclame in Neder-Betuwe" vindt u via de link in de rechter kolom.

Accordion item is ingeklapt

Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip  van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2.4 meter te parkeren op een door het college aangewezen plaats.

De aangewezen plaatsen zijn sinds 2008 vastgelegd voor Kesteren en Dodewaard. De motivatie en toelichting vindt u in het aanwijzingsbesluit en de uitwerkingsnotitie "Vrachtwagens parkeren, uitvoeringsbesluit".

Vrachtwagens of andere grote voertuigen mogen ook geen uitzicht belemmeren.

Accordion item is ingeklapt

Het parkeren van uitzichtbelemmerende voertuigen (langer dan 6 meter of hoger dan 2.4 meter) op de weg is verboden bij een voor bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw als daardoor het uitzicht wordt belemmerd of de bewoners of gebruikers hinder of overlast wordt aangedaan. Het verbod geldt niet tijdens het lossen of laden of tijdens andere nodige werkzaamheden ter plaatse.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u terecht bij de verkeersdeskundige (afdeling Fysieke Pijler) van de gemeente via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Kijk ook bij