Gehandicaptenparkeerkaart

Hebt u een handicap of beperking en kunt u daardoor moeilijk lopen of bent u rolstoelgebonden? Dan kunt u bij de gemeente een Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met deze kaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale regels voor parkeren. Er is een brochure beschikbaar hoe en waar de Europese gehandicaptenparkeerkaart gebruikt kan worden. De parkeerkaart is maximaal 5 jaar binnen de hele EU geldig.

Accordion item is ingeklapt

Voor een aanvraag gehandicaptenparkeerkaart kunt u contact opnemen met het Kernpunt (telefoonnummer 0488-449992, mailen naar opheusden@kernpunten.nl of kijk op de website van de Kernpunten). De medewerker bespreekt met u de voorwaarden en kan u een aanvraagformulier toesturen. Voor het inleveren van het aanvraagformulier en het betalen van de legeskosten kunt u een afspraak maken met de Gemeentewinkel.

Accordion item is ingeklapt
  1. Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart moet u een aantoonbare loopbeperking hebben als gevolg van een aandoening van langdurige aard;
  2. Een onafhankelijk arts beoordeelt de oorzaak en de ernst van uw handicap of ziekte. Uw persoonlijke omstandigheden worden ook meegewogen. De arts doet niet altijd een lichamelijk onderzoek. In ieder geval stelt hij u een aantal vragen om uw omstandigheden goed te kunnen beoordelen. Gebruikt u medicijnen of bent u onder behandeling bij een specialist? Brengt u hierover informatie mee (afsprakenkaarten of medicijnkaarten) om uw aanvraag te verduidelijken. De arts adviseert de gemeente of u in aanmerking komt voor een parkeerkaart.
  3. Er zijn verschillende soorten GPK’s: een kaart voor bestuurders van motorvoertuigen, een kaart voor passagiers en een combinatie van beide. Voor een passagierskaart gelden strikte voorwaarden, de medewerkers van het Kernpunt kunnen u hier meer over vertellen.

Accordion item is ingeklapt

Voor de eerste aanvraag betaalt u in 2024 €156,77. Mocht u geen recht hebben op een gehandicaptenparkeerkaart dan krijgt u dit bedrag niet terug.

De kosten van verlenging van de parkeerkaart zijn in 2024 €100,37.

Accordion item is ingeklapt
  • Eén goed gelijkende pasfoto;
  • Bij verlenging de eerder afgegeven gehandicaptenparkeerkaart.
  • Het ingevulde aanvraagformulier.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Kernpunt op telefoonnummer 0488-449992 of mailen naar opheusden@kernpunten.nl. Of kijk op de website van de Kernpunten.