Gehandicaptenparkeerplaats

Als u zich niet of nauwelijks zelfstandig kunt voortbewegen, kan het noodzakelijk zijn dat u een parkeerplaats dichtbij uw woning heeft.

De gemeente Neder-Betuwe biedt gehandicapten in bijzondere gevallen de mogelijkheid om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te vragen.

Accordion item is ingeklapt

Om een gehandicaptenparkeerplaats aan te vragen kunt u dit formulier (met DigiD) invullen.

Accordion item is ingeklapt

Of u in aanmerking komt voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats is afhankelijk van een aantal factoren, bijvoorbeeld:

 • Staat u ingeschreven op het adres waarvoor u de parkeerplaats aanvraagt?
 • Hebt u de beschikking over een bestuurders- of combigehandicaptenparkeerkaart? Als u alleen de beschikking heeft over een passagierskaart, komt u niet in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerplaats.
 • Hebt u de beschikking over parkeergelegenheid op eigen terrein (bijvoorbeeld inrit, garage of carport)? Of kan deze wellicht gemaakt worden?
 • Wat is de verkeerssituatie ter plaatse?
 • Zijn er afzetmogelijkheden?

Een aanvraag om een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats wordt beoordeeld aan de hand van de volgende uitgangspunten:

 • U moet in onze gemeentelijke basisadministratie ingeschreven staan in de woning waarbij u de parkeerplaats aanvraagt.
 • Een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats wordt in principe alleen toegekend aan gehandicapten die geen eigen parkeergelegenheid hebben op eigen terrein of aan de openbare weg in de directe nabijheid van hun woning.
 • De aanvrager moet in het bezit zijn van een landelijke gehandicaptenparkeerkaart (GPK).

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt naar de verkeerssituatie gekeken rond uw woning. Dit onderzoek wordt in eigen beheer uitgevoerd.

Accordion item is ingeklapt

Wij brengen de concrete kosten voor de aanschaf en de plaatsing van de borden in rekening. Deze kosten bedragen €234,79 (leges 2024). Komt u in aanmerking voor een parkeerplaats, dan versturen wij hiervoor een nota.

Accordion item is ingeklapt

Na de ontvangst van uw aanvraag beoordelen wij de (verkeers)situatie. Vaak nemen wij dan ook nog telefonisch contact met u op. Binnen de gebruikelijke termijn krijgt u dan een schriftelijke reactie op uw aanvraag. U krijgt dan bericht of wij al dan niet uw aanvraag hebben goedgekeurd.

Als wij een gehandicaptenparkeerplaats kunnen toewijzen, moeten wij op grond van de wegenverkeerswet een juridische procedure volgen. Dit betekent dat wij overleg moeten voeren met de politie, eventueel andere belanghebbenden en een verkeersbesluit nemen. Wij zijn wettelijk verplicht dit besluit te publiceren. In deze publicatie vermelden wij onder andere waar de parkeerplaats gerealiseerd wordt. Uw persoonlijke gegevens (naam, adres en kenteken) staan hier niet overigens niet in. Na de publicatie van het besluit en de ontvangst van uw betaling (zie kosten) plaatsen wij de borden. Belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld uw buren, kunnen dan overigens nog bezwaar maken tegen het besluit (tot 6 weken na publicatie).

Als wij de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats niet toewijzen, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. Wij informeren u dan op welke manier u bezwaar kunt maken.

Accordion item is ingeklapt

Een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats vervalt in de volgende situaties:

 • Bij verhuizing van de betrokkene;
 • Bij overlijden van de betrokkene;
 • Bij het vervallen van de landelijke gehandicaptenparkeerkaart van de betrokkene;
 • Bij het niet meer in het bezit hebben van een auto.

Accordion item is ingeklapt

Op de parkeerplaats mag alleen worden geparkeerd door de auto waarvan het kenteken op het onderbord staat. Als u een andere auto aanschaft, moet dit onderbord veranderd worden. U kunt dit schriftelijk aanvragen, met een kopie van het kentekenbewijs van de andere auto.

Accordion item is ingeklapt

Bij de eventuele toewijzing van een gehandicaptenparkeerplaats wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de plaats die u graag wilt. Wij behouden ons echter het recht voor u een andere plaats toe te wijzen.

Accordion item is ingeklapt

U kunt schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Om uw aanvraag te kunnen behandelen, hebben wij een ook een kopie van de Europese gehandicaptenparkeerkaart en een kopie van het kentekenbewijs nodig. Het is handig als u ook duidelijk aangeeft waar u precies een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wilt realiseren.

Accordion item is ingeklapt

Maak een kopie van uw aanvraag voor uw eigen administratie. En informeer uw buren over uw aanvraag.