Ondernemen in sectoren

Accordion item is ingeklapt

De gemeente voert al jaren een actief detailhandelsbeleid.

Zowel in de Structuurvisie Neder-Betuwe als in het coalitieprogramma en de detailhandelsstructuurvisie staat  opgenomen dat het het streven is om het voorzieningenniveau in de vier grote kernen (Opheusden, Kesteren, Ochten en Dodewaard) op niveau te houden . Eén van de speerpunten is dat elk van de vier  kernen (tenminste) over één moderne supermarkt dient te beschikken. Daarnaast is het de ambitie om in de kernen een zo breed en compleet mogelijk aanbod voor de verschillende doelgroepen aan te bieden.

De gemeente wil deze ambitie samen met alle stakeholders in de kernen realiseren. De gemeente streeft namelijk niet alleen naar een goed ondernemersklimaat maar ook naar een prettig woon- en leefklimaat. De gemeente streeft daarmee naar aantrekkelijke centra en goede ontmoetingsplekken voor de inwoners.

De detailhandelstructuurvisie geeft richting voor de toekomst, is gedragen door de winkeliers en biedt een toetsingskader  voor nieuwe initiatieven in de kernen.  Alle relevante informatie over de detailhandelssector, (w.o.) leegstand, ontwikkelingsmogelijkheden en beleidsaccenten staan opgenomen in de hieronder opgenomen Detailhandelstructuurvisie Neder-Betuwe.

Accordion item is ingeklapt

Als u een horecabedrijf of slijterij exploiteert of wilt starten, krijgt u te maken met verschillende plaatselijke regels en landelijke wetgeving.

Meer informatie hierover vindt u als u klikt op de volgende onderwerpen:

Hier vindt u ook informatie over:

Voor meer informatie kunt u terecht bij team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Kijk ook eens op www.naar18jaar.nl. Of kijk op de website van FrisValley.

Landelijke belangenvereniging voor de horeca

Koninklijke Horeca Nederland (KHN)
Regio Gelderland, regiomanager Bart Kennis
b.kennis@khn.nl
06 53 39 47 02
www.khn.nl

Accordion item is ingeklapt

Per 1 januari 2020 zijn HISWA Vereniging (ondernemersorganisatie voor jachtbouw en watersport) en RECRON (branchevereniging voor recreatieondernemers) gefuseerd tot de nieuwe ondernemersvereniging HISWA-RECRON.

HISWA-RECRON ondersteunt, verbindt en promoot haar leden: watersportbedrijven en recreatiebedrijven in Nederland. Als ondernemersorganisatie behartigen we de belangen van deze bedrijven op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

HISWA-RECRON

  • Is een resultaat- en klantgerichte netwerkorganisatie met persoonlijke aandacht voor leden
  • Is de woordvoerder en belangenbehartiger voor leisure, recreatie, jachtbouw en watersport
  • Is een kenniscentrum voor ondernemers maar ook voor overheid en onderwijs 
  • Is een kwaliteitsmerk voor overheid, ondernemers, consumenten en werknemers
  • Werkt aan professionalisering van de arbeidsmarkt

Contactpersoon

Ivo Gelsing
Regiomanager Gelderland en Utrecht
t. 033 - 3039729
e. i.gelsing@hiswarecron.nl