Speelautomaten exploiteren

Voor het plaatsen van een kansspelautomaat hebt u een vergunning nodig van de burgemeester.

Er zijn twee soorten speelautomaten: kansspelautomaten en behendigheidsautomaten. Voor één of twee behendigheidsautomaten hebt u geen vergunning nodig. Voor het plaatsen en exploiteren van een kansspelautomaat in een horecaonderneming hebt u een aanwezigheidsvergunning nodig van de burgemeester. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • hoogdrempelige inrichtingen (cafés, bars, en nachtclubs) en
 • laagdrempelige inrichtingen (snackbars, kantines, shoarmazaken, lunchrooms etc.).

In een hoogdrempelige inrichting mogen maximaal 2 kansspelautomaten geplaatst worden met een aanwezigheidsvergunning. In laagdrempelige inrichtingen mogen geen kansspelautomaten staan, wel een beperkt aantal behendigheidsautomaten.

Accordion item is ingeklapt

Een aanwezigheidsvergunning kan worden aangevraagd door u, of namens u door het bedrijf dat u de automaat/automaten levert. Deze exploitant moet daartoe ingeschreven staan in het register van het ministerie van Economische Zaken.

 • De vergunning wordt verleend voor de periode van 1 jaar (van 1 januari tot en met 31 december), geldt voor één locatie of vestiging en moet jaarlijks opnieuw worden aangevraagd.   
 • De gemeente verleent de vergunning niet als zij vermoedt dat het verlenen van de vergunning ernstig gevaar oplevert voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

De aanwezigheidsvergunning is persoons- en adresgebonden. U moet een nieuwe vergunning aanvragen als:

 • uw zaak verhuist naar een ander pand
 • de zaak een andere eigenaar krijgt
 • de geldigheidsduur van de vergunning afloopt.

De gemeente trekt de vergunning in als:

 • de aanvrager, beheerder en/of de bedrijfsleider niet meer voldoet of voldoen aan de voorwaarden waaronder de vergunning is verleend
 • de bij de aanvraag verstrekte gegevens onjuist blijken te zijn
 • de horeca-inrichting niet meer beschikt over de vereiste vergunningen.

U kunt het aanvraagformulier aan de rechterkant van deze pagina via de blauwe knop downloaden.

Accordion item is ingeklapt

Voor het aanwezig hebben van kansspelautomaten ligt toezicht en handhaving in handen van de gemeente.Voor het overige ligt toezicht en handhaving in handen van de Kansspelautoriteit.

Accordion item is ingeklapt

Deze zijn landelijk bepaald in het Speelautomatenbesluit op:

 • € 56,50 voor één speelautomaat
 • € 90,50 voor twee speelautomaten

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Kijk ook bij