Speelautomaten exploiteren

Voor het plaatsen van een kansspelautomaat hebt u een vergunning nodig van de burgemeester.

Er zijn twee soorten speelautomaten: kansspelautomaten en behendigheidsautomaten. Voor één of twee behendigheidsautomaten hebt u geen vergunning nodig. Voor het plaatsen en exploiteren van een kansspelautomaat in een horecaonderneming hebt u een aanwezigheidsvergunning nodig van de burgemeester. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • hoogdrempelige inrichtingen (cafés, bars, en nachtclubs) en
  • laagdrempelige inrichtingen (snackbars, kantines, shoarmazaken, lunchrooms etc.).

In een hoogdrempelige inrichting mogen maximaal 2 kansspelautomaten geplaatst worden met een aanwezigheidsvergunning. In laagdrempelige inrichtingen mogen geen kansspelautomaten staan, wel een beperkt aantal behendigheidsautomaten.

Accordion item is ingeklapt

Een aanwezigheidsvergunning kan worden aangevraagd door u, of namens u door het bedrijf dat u de automaat/automaten levert. Deze exploitant moet daartoe ingeschreven staan in het register van het ministerie van Economische Zaken.

De vergunning wordt verleend voor de periode van 1 jaar, geldt voor één locatie of vestiging en moet jaarlijks opnieuw worden aangevraagd. Een aanvraagformulier vindt u rechts op deze pagina.

Accordion item is ingeklapt

Toezicht en handhaving ligt in handen van de Kansspelautoriteit.

Accordion item is ingeklapt

Deze zijn bepaald door het ministerie op:

  • € 56,50 voor één speelautomaat
  • € 90,50 voor twee speelautomaten

Accordion item is ingeklapt

Sinds 1 juli 2021 geldt de Alcoholwet. De voormalige Drank- en Horecawet is op meer punten dan alleen in naam veranderd. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid. Overigens blijft bestaand lokaal beleid op grond van de Drank- en Horecawet ook geldig na 1 juli 2021. Dat geldt ook voor eerder verleende alcoholvergunningen zolang er niets wijzigt aan de inrichting of qua ondernemingsvorm.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

Kijk ook bij