In Neder-Betuwe vinden we goede zorg en ondersteuning voor onze inwoners belangrijk. De Sociale Pijler staat voor onze inwoners. Samen zorgen we ervoor dat onze inwoners zo gezond en vitaal mogelijk zijn en mee kunnen doen. De collega’s binnen de Sociale Pijler werken nauw samen. Er is veel ruimte voor ieders inbreng en er heerst een goede werksfeer. Dit maakt dat er met veel werkplezier samengewerkt wordt aan een veilig en toegankelijk Neder-Betuwe waarin inwoners prettig samenleven. Dit doen we zowel door het ontwikkelen van beleid en projecten, als in het rechtstreeks ondersteunen van onze inwoners bij vragen. 

Wat doet de Sociale Pijler?

De Sociale Pijler houdt zich bezig met het brede sociaal domein. Daarbij kun je denken aan de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Participatiewet en minimaregelingen. Maar ook aan onderwijs(huisvesting), leerlingenvervoer, voorschoolse educatie, gezondheid, sport, welzijn, cultuur en openbare orde en veiligheid. Dit doen we met een beleidsteam en met een aantal teams in de uitvoering.

Waarom werken bij de Sociale Pijler?

Als medewerker van de Sociale Pijler kun je echt bijdragen aan de Neder-Betuwse samenleving. De diversiteit van de onderwerpen en vragen maakt dat geen dag hetzelfde is. In de uitvoering werken we met een zevental kleine teams. Dit zijn de teams: Wmo, Jeugd, Regieteam, Sociaal Team, team Toegang, team Bijzondere Bijstand en het team Administratie & Backoffice.

Bekijk ook de pagina's van de Fysieke Pijler en de Pijler Bedrijfsvoering om meer te lezen over wat werken bij de gemeente Neder-Betuwe in kan houden.

Ervaringen van medewerkers

Klik op de foto's om te lezen wat Mirjam, Marlin en Christianne vinden van werken bij de gemeente Neder-Betuwe.

Vragen?

Ben je nieuwsgierig geworden naar het werken bij de Sociale Pijler of heb je een vraag? Neem gerust contact op met Annelie Springer (manager) via aspringer@nederbetuwe.nl of 06 – 40 62 93 45.