Marlin: "De onderwerpen zijn super interessant en uitdagend"

Ik ben Marlin Kostense, sinds maart 2022 werkzaam voor de gemeente Neder-Betuwe als beleidsmedewerker Onderwijs en Ontwikkeling. Hierbij houd ik me bezig met het schrijven van en tot uitvoering laten komen van beleid.

Tekst loopt door onder de foto.

Ik houd mij bezig met verschillende beleidsterreinen zoals onderwijs, onderwijshuisvesting, toezicht en handhaving kinderopvang, leerlingenvervoer en onderwijsachterstanden. Deze onderwerpen zijn super interessant en uitdagend en de afwisseling is fijn.

Verschillende contacten

Ik heb met een handjevol collega’s dagelijks contact over de inhoud van mijn werk. Dit zijn vaak ook beleidsmedewerkers waarbij onze beleidsterreinen elkaar raken. Verder heb ik contact met mijn collega’s die uitvoering geven aan het beleid. Ik vind het fijn dat ik zelf mag plannen of ik thuis of op kantoor werk. Daarnaast worden er binnen de gemeente leuke activiteiten en uitjes georganiseerd waarbij je ook contact hebt met andere collega’s.

Trots

Het meest trots ben ik op het Onderwijsachterstandenbeleidsplan. Dit plan is in december 2022 vastgesteld door het college. Ik heb hier 10 maanden aan gewerkt en heb echt het gevoel dat er nu een sterk beleid staat voor de komende 4 jaar, waar de partners zich in kunnen vinden en waar we samen mee aan de slag kunnen.