De Fysieke Pijler voert alle projecten uit binnen het fysiek-ruimtelijke domein. We werken veel met elkaar samen, binnen en buiten de pijler. Vanuit de verschillende vakinhoudelijke beleidsvelden werken collega’s samen aan het mogelijk maken van wenselijke en kansrijke ruimtelijke initiatieven en projecten. Daarbij is er aandacht en zorg voor de kwaliteit en leefbaarheid van de gebouwde omgeving en de openbare ruimte.

Wat doet de Fysieke Pijler?

De Fysieke Pijler is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, inrichting en het beheer van de fysieke leefomgeving van Neder-Betuwe. Het gaat hierbij om de realisatie van woningbouw, bedrijfs-(terrein)ontwikkeling, infrastructuur, landschap en natuur. Verder werken we ook aan de (her)inrichting van een robuuste en duurzame openbare ruimte. Dit gaat over onder andere riolering, groen, straatmeubilair.

Waarom werken bij de Fysieke Pijler?

Bij ons werk je integraal en met de blik naar buiten gericht aan een groot aantal ruimtelijke- en sociaal-maatschappelijke opgaven. Dat doe je in overleg met bestuurders, inwoners, ondernemers, samenwerkingspartners (waaronder Avri en Omgevingsdienst Rivierenland) en andere gemeenten in de regio. We geven je alle ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, eigen initiatief en creativiteit. Binnen de afdeling heerst een gezellige, open en betrokken sfeer waarbij we aandacht hebben voor elkaar.

Bekijk ook de pagina's van de Sociale Pijler en de Pijler Bedrijfsvoering om meer te lezen over wat werken bij de gemeente Neder-Betuwe in kan houden.

Ervaringen van medewerkers

Klik op de foto's om te lezen wat Rosalinde, Muhammed en Jacomijn vinden van het werken bij de gemeente Neder-Betuwe.

Vragen?

Ben je nieuwsgierig geworden naar het werken bij de Fysieke Pijler of heb je een vraag? Neem gerust contact op met René van Mil (manager) via rmil@nederbetuwe.nl of 06 – 10 99 46 21.