Plannen voor speelplekken 2021 – 2024

De komende jaren voeren we de plannen uit voor de inrichting van de speelruimte in Neder-Betuwe. Een aantal speelplekken knappen we op en richten we opnieuw in. Enkele speelplekken vervallen en tegelijkertijd komen er nieuwe speelplekken. We zorgen er voor dat in alle dorpen de kinderen voldoende ruimte en gelegenheid hebben om lekker samen te spelen, te bewegen en buiten te zijn. Daarbij houden we rekening met de verschillende leeftijden en speelwaardes. En we proberen de speelplekken zo goed mogelijk in te passen in de omgeving.

Aanpak speelplekken in 2021

In 2021 krijgen de eerste 20 speelplekken een opknapbeurt. Daarbij staan veiligheid en voldoende variatie in speelmogelijkheden voorop. Bureau Donker Design heeft aantrekkelijke schetsontwerpen gemaakt. Deze zijn besproken met kinderen, ouders en omwonenden tijdens online bewonerssessies. Op basis van alle ideeën en suggesties en de reacties die we per mail ontvingen, zijn de ontwerpen voor de speelplekken definitief gemaakt.

De ontwerpen

Hieronder kunt u voor uw eigen dorp de definitieve ontwerpen voor de speelplekken bekijken.

Wilt u reageren? Gebruik dan dit reactieformulier.

Accordion item is ingeklapt

Accordion item is ingeklapt

Accordion item is ingeklapt

Planning

In de eerste twee maanden hebben we reacties verzameld op de eerste schetsontwerpen. In maart presenteren we de definitieve schetsontwerpen aan onze inwoners. De schetsontwerpen voor de speelplekken in Casterhoven hebben we nogmaals op 15 maart besproken. Op basis van de reacties maken we de ontwerpen voor de speelplekken Casterhoven definitief. Conform de planning zijn de eerste speelplekken voor de zomer van 2021 (opnieuw) ingericht.

Meer informatie

Lees meer over ons beleid in de Speelruimtenota 2019-2023 (PDF, 2 mb).