Plannen voor speelplekken 2021 – 2024

De komende jaren voeren we de plannen uit voor de inrichting van de speelruimte in Neder-Betuwe. Een aantal speelplekken knappen we op en richten we opnieuw in. Enkele speelplekken vervallen en tegelijkertijd komen er nieuwe speelplekken bij. We zorgen ervoor dat in alle dorpen de kinderen voldoende ruimte en gelegenheid hebben om lekker samen te spelen, te bewegen en buiten te zijn. Daarbij houden we rekening met de verschillende leeftijden en speelwaardes. En we proberen de speelplekken zo goed mogelijk in te passen in de omgeving.

Aanpak speelplekken in 2023

Na de eerste ronde in 2021 is het nu tijd voor de tweede ronde in 2023. In totaal krijgen in deze ronde acht speelplekken een opknapbeurt. Daarbij staan veiligheid en voldoende variatie in speelmogelijkheden en samenspel voorop. In samenwerking met Bureau Donker Design werken we aan nieuwe plannen voor de speelplekken. 

Meedenken over de plannen

Bij het maken van de plannen nodigen we buurtbewoners en met name kinderen van harte uit om mee te denken. Dit doen we door het organiseren van een bijeenkomst op een speelplek en/of de mogelijkheid tot het online achterlaten van wensen over de nieuwe inrichting van een speelplek. De aanpak kan per speelplek verschillen en hangt nauw samen met de afmeting van de speelplek of het aantal te vervangen speeltoestellen.

Mocht de speelplek bij u in de buurt aan de buurt zijn, dan ontvangt u hierover bericht via een flyer.

De reactietermijn is inmiddels gesloten. We gaan de binnengekomen reacties verwerken en maken naar aanleiding hiervan voorlopige ontwerpen.

De ontwerpen

Hieronder kunt u klikken op de betreffende speelplek bij u in de buurt. Per speelplek bundelen we op de betreffende pagina de belangrijkste informatie.

Planning

Na de zomervakantie van 2023 beginnen we met het ophalen van de wensen uit de buurt. Voor het einde van het jaar maken we hiermee de plannen voor een nieuwe inrichting per speelplek. Het doel is om de genoemde speelplekken voor de zomer van 2024 opgeknapt te hebben.