Alcohol toezicht

Sinds 1 januari 2013 controleert de gemeente of de regels voor alcohol worden nageleefd.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente heeft toezichthouders in dienst die horecabedrijven, slijterijen, supermarkten, maar ook jeugdsozen, dorpshuizen en sportkantines bezoeken. De gemeentelijke Buitengewoon Opsporingsambtenaar (boa) houdt ook toezicht op het bezit van alcohol bij minderjarige jongeren op openbare plaatsen.

Accordion item is ingeklapt

Wanneer de toezichthouder overtredingen van de Alcoholwet constateert, kan de burgemeester een waarschuwing afgeven of een bestuurlijke boete opleggen. De hoogte van een bestuurlijke boete is landelijk vastgelegd.
Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als zij alcohol in hun bezit hebben. Dat geldt in een café of in de sportkantine, maar ook op straat of bijvoorbeeld in een park. De bekeuring is voor jongeren onder de 16 jaar €50,- plus €9,- administratiekosten en voor jongeren onder de 18 jaar €100,- plus €9,- administratiekosten. Volwassenen die alcohol kopen en doorgeven aan minderjarigen kunnen ook een boete krijgen. Meer informatie over jongeren en alcohol vindt u hier.

De gemeente heeft een plan opgesteld waarin staat hoe de burgemeester handelt bij een overtreding. Dit handhavingsplan kunt u inzien onder het kopje 'Wet- en regelgeving' op deze pagina.

Accordion item is ingeklapt

Wilt u iets melden, bijvoorbeeld een onverantwoorde situatie van drankverkoop, kunt u dit digitaal melden via info@nederbetuwe.nl. Uw melding wordt vertrouwelijk behandeld. Via dit adres kunt u ook vragen kwijt over het onderwerp alcohol.

Meer weten over de regels rond alcohol? Kijk dan op deze pagina's voor meer informatie:

Accordion item is ingeklapt

Sinds 1 juli 2021 geldt de Alcoholwet. De voormalige Drank- en Horecawet is op meer punten dan alleen in naam veranderd. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid. Overigens blijft bestaand lokaal beleid op grond van de Drank- en Horecawet ook geldig na 1 juli 2021. Dat geldt ook voor eerder verleende alcoholvergunningen zolang er niets wijzigt aan de inrichting of qua ondernemingsvorm.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving via info@nederbetuwe.nl of 14 0488.