Plaatsen van voorwerpen op of aan de weg

Wanneer u iets wilt plaatsen op of aan de weg, heeft u hiervoor in een aantal gevallen een vergunning nodig.
Ditzelfde geldt ook voor parkeerplaatsen, trottoirs en bermen.

U kunt denken aan:

 • reclameborden
 • winkeluitstallingen
 • spandoeken
 • container voor (sloop)afval
 • tijdelijke opslag materialen enz.

Bij evenemententerrassen en standplaatsen gelden aparte regels.

U heeft geen vergunning nodig voor het tijdelijk plaatsen (maximaal 3 weken) van bouwmaterialen zoals bouwketen, steigers en containers als:

 • er geen gevaar voor de bruikbaarheid van de weg wordt veroorzaakt en de weg veilig blijft;
 • het object geen overlast veroorzaakt voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaak;
 • bouwmaterialen alleen worden geplaatst op of nabij de locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden;
 • de bouwmaterialen op de openbare weg voldoen aan de door het CROW uitgebrachte “Richtlijnen voor het markeren van onverlichte obstakels”;
 • het object geen belemmering vormt voor beheer en onderhoud van de weg;
 • tenminste 7 dagen voor het plaatsen van de hiervoor genoemde bouwmaterialen melding wordt gedaan aan het college door middel van een door het college vastgesteld meldingsformulier.

Een vergunning kan worden geweigerd als het plaatsen/ophangen:

 • schade aan de weg veroorzaakt
 • ervoor zorgt dat de weg niet meer doelmatig en veilig gebruikt kan worden
 • een belemmering vormt voor het beheer en onderhoud van de weg
 • in de omgeving niet voldoet aan eisen van welstand
 • overlast veroorzaakt voor gebruikers van nabije woningen of bedrijven

Accordion item is ingeklapt

Bij bouwen of verbouwen valt de activiteit onder de overkoepelende omgevingsvergunning.

Accordion item is ingeklapt

Leges 2024: € 184,81

Accordion item is ingeklapt

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening & Handhaving via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.